Råstof logo

Lilleholt

Ifølge Energistyrelsen når Danmark ikke det fastsatte energimål for 2030. Det skyldes, at virksomhederne er begyndt at øge deres energiforbrug, at Apple og Facebook er blevet inviteret inden for døren, og at en række vindmølleparker er blevet droppet. Alligevel fremturer vores energiminister med sit stålsatte synspunkt, om at Danmark er i front, som en af verdens førende grønne nationer. Allerede under Paris-konferencen blev Lars Christian Lilleholt decideret til grin for sin bagstræberiske holdning. Siden har Lilleholt gang på gang pralet med de danske resultater på VE-fronten. Men når hans eget embedsværk konkluderer, at der frem mod 2030 vil være en faldende andel af vedvarende energi i bruttoenergiforbruget, praler Lars Christian Lilleholt mod bedre vidende. Samtidig er der beregnet en øget CO2-udledning – fra 44,8 mio. tons i 2020 til 50,9 mio. ton i 2030. Og for det ikke skal være løgn, er indsatsen inden for landbrug, trafik og husholdninger helt utilstrækkelig.

Grønt er det ikke og heller ikke kønt.

Hans Pedersen, redaktør

Læs artiklerne for RÅSTOF nr. 2, 2017 i en samletpdf_tilweb – ren tekst uden billeder

Annonce for vildumed kampagnen
Verdens ottende kontinent

Verdens ottende kontinent

Fem lande står for i alt 60 % af tilførslen af plastik til havet. En stor del af plastikaffaldet roterer med havstrømmene fem steder i verdenshavene.

Læs artiklen

Da energi var en mangelvare og bilerne stod stille: Historien om oliekrisen i 1973

Da energi var en mangelvare og bilerne stod stille: Historien om oliekrisen i 1973

”Brug selv fantasien, og gør det til en sport at spare”, lød filosofien i vinteren 1973, da oliekrisen tog livtag med den danske hverdag og udfordrede vores olieafhængige velfærdsstat.

Læs artiklen

Goddag til selvkørende biler – farvel til trængsel?

Goddag til selvkørende biler – farvel til trængsel?

Der er nogenlunde enighed om, at man skal frem til 2050-60, før 100% selvkørende biler helt har overtaget vejene. Til gengæld er der meget forskellige bud på, hvad de vil betyde for trafikudviklingen.

Læs artiklen

Kvanefjeld

Kvanefjeld

Status for planerne om at bryde uran og sjældne jordarter ved Kvanefjeld i Vestgrønland.

Læs artiklen

Energistyrelsen: Den vedvarende energi vil stagnere

Energistyrelsen: Den vedvarende energi vil stagnere

Mens regeringen praler af ambitionerne i dens grønne omstillingsplaner, ser Energistyrelsen i sin seneste rapport mere dystert på tempoet i overgangen til vedvarende energi.

Læs artiklen

Danske afgifter skubber elbusser i garagen

Danske afgifter skubber elbusser i garagen

Selvom elbusser allerede nu kan erstatte dieselbusser, forhindrer afgifter på eldrevne køretøjer, at vi får omstillet bustrafikken.

Læs artiklen

Genbrugsbind sender kenyanske piger tilbage i skolen

Genbrugsbind sender kenyanske piger tilbage i skolen

Et møde mellem Søren og Johanne fra UngEnergi og en gruppe kenyanske piger i sommeren 2016 såede frøet til et nyt projekt. Projektet handler om at få skolepiger til at passe deres skole under menstruation.

Læs artiklen

De religiøse vismænd

De religiøse vismænd

Når vi får mere og mere vedvarende energi i elforsyningen, er miljøbelastningen ved at bruge el faldende, ikke på grund af CO2-kvoterne, men på grund af vindmøllerne og anden vedvarende energi, siger Gunnar Boye Olesen, der er politisk kommentator i VedvarendeEnergi.

Læs artiklen

Dogger Banke?

Dogger Banke?

Forundersøgelser er i gang til en gigantisk vindmøllepark i Vesterhavet. Det vil give en energiproduktion fra ét sted, større end effekten fra et atomkraftværk.

Læs artiklen

Blomst_Inspiration_ikon Inspiration


Et materialeministerium – tak

I Japan genbruges mælkekartonen på følgende måde: Man vasker mælkekartonen. Derpå skæres kartonen op og bredes ud til en plade. Sluttelig afleveres den på et af indkøbsstederne og sendes til kartonfabrikken.

Kilde: Arkitekt Søren Nielsen i DR/P1 25. februar 2017 om genbrug af materialer inden for boliger.

“Phosphorus is vital for life on Earth – and we’re running low” 

www.theconversation.com

Vestsahara er verdens centrum for udvinding af fosfor. Der er en endelig mængde fosfor på denne klode, og derfor er der kamp om områderne i Vestsahara. 

Odense, Odense, Odense…

Lige nu bor 3½ mia. af verdens befolkning i byer, men andelen af byboere stiger, således at der skal bygges en by af Odenses størrelse hver dag de næste 30 år.

Kilde: Torben Klitgaard, direktør i BLOXHUB i Den2Radio.

Fut fut

26 nye ellokomotiver får deres debut i 2020. De skal trække DSBs dobbeltdækkere og erstatte dieseldrevne ME-lokomotiver.
Kilde: Ud & Se, marts 2017.

Snyd med test?
Anklage: Renault har fusket med forureningstest i 25 år. Hele Renaults ledelse har angiveligt været indblandet i svindel med forureningstest. Bilproducenten afviser anklagen.

Kilde: RITZAU 15.marts 2017

Miljø må vige for militær

Trumpadministrationen (se JP artikel)  ønsker at skære 31 pct. på Miljøbeskyttelsesagenturet (EPA) svarende til 2,5 mia. dollars. ”Vi betragter det som spild af penge,” siger Det Hvide Hus´ budgetdirektør Mick Mulvaney.
Nu skal budgetforslaget behandles i Kongressen. Dertil kommer at budgetforslaget er oppe imod en Højesteretsdom fra 2007, der forpligter EPA til at regulere udslip af drivhusgasser fra biler, kraftværker og andre kilder.

Kilde: Mother Jones, marts 2017.

Atomaffald

I Texas arbejder atomaffaldsspecialister på at anbringe 40.000 tons brugt atombrændsel i et midlertidigt lager. Atomaffaldet skal transporteres fra hele USA gennem byer og landbrugsområder og oplagres, mens man håber på at kunne få tilladelse til at opbygge et permanent lager for atomaffald i et øde område af Texas.

Se mere på: www.nirs.org

Fast arbejde
UK har afsat 109-250 mia. Euro til nedbrydning og deponering af deres 17 atomkraftværker, når den tid kommer. Frankrig har kun afsat 23 mia Euro til den tilsvarende nedlæggelse af deres i alt 58 atomkraftværker. Tyskland har afsat 38 mia til af viklingen af deres 17 atomkraftværker. Under alle omstændigheder vil der være fast arbejde de næste 120 år.

Se mere på: Nuclear Monitor 839.

Skulpturen: Survival of the Fattest

En udslidt afrikansk mand, bærer på en enorm fed hvid kvinde med en vægt i hånden. Kvinden er Justitia – vestens retfærdighedsgudinde. Hun udtaler:

Jeg sidder på ryggen af en mand, han er ved at segne under byrden. Jeg vil gøre alt for at hjælpe ham, undtagen at stige ned fra hans ryg.

Skulpturen havde 263.361 facebook-delinger i Brasilien. Den spredte sig til Mexicanske Facebook sider og andre lande, som delte det yderligere. Billedhuggeren hedder Jens Galschiøt.

Se lyset

Der skal 800 stearinlys til at lyse lige så meget som en moderne elpære, hvilket vil udlede 7000 gange så meget CO2. Så hvis du slukker for det elektriske lys og i stedet tænder et par stearinlys i anledning af Earth Hour, vil du udlede væsentlig mere CO2.

Kilde: Fyns Stifttidende marts 2017

Til husbehov

  • 8 rummeter bøgebrænde svarer til ⇒ 1000 liter olie.
  • 1 rummeter bøgebrænde svarer til ⇒ 0,6 m³ tørret masse.
  • Et parcelhus bruger ca. 3.000 liter olie om året ⇒ eller 24 rummeter bøgebrænde.

boeger_ikon Bøger


Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4E., 8000
Aarhus C
cc@ve.dk
www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: maj 2017.

VedvarendeEnergi arbejder for en ressource- og miljøbevidst energiforsyning via energibesparelser og anvendelse af vedvarende energi

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.

Råstof digitalt nr. 2 2017

Lilleholt Ifølge Energistyrelsen når Danmark ikke det fastsatte energimål for 2030. Det skyldes, at virksomhederne er begyndt at øge deres energiforbrug, at Apple og Facebook er blevet inviteret inden for døren, og at en række vindmølleparker er blevet droppet. Alligevel fremturer vores energiminister med sit stålsatte synspunkt, om at Danmark er i front, som en af verdens førende grønne nationer. Allerede under Paris-konferencen blev Lars Christian Lilleholt decideret til grin for sin bagstræberiske holdning. Siden har Lilleholt gang på gang pralet med de danske resultater på VE-fronten. Men når hans eget embedsværk konkluderer, at der frem mod 2030 vil være en faldende andel af vedvarende energi i bruttoenergiforbruget, praler Lars Christian Lilleholt mod bedre vidende. Samtidig er der beregnet en øget CO2-udledning – fra 44,8 mio. tons i 2020 til 50,9 mio. ton i 2030. Og for det ikke skal være løgn, er indsatsen inden for landbrug, trafik og husholdninger helt utilstrækkelig. Grønt er det ikke og heller ikke kønt.

Hans Pedersen, redaktør

Artikler: