Råstof logo

Lavest mulige indsats

Lægger man øret til vandrørene og lytter efter rygter om det kommende energiforlig, kan man ikke undgå at blive deprimeret. Intet tyder på, at regeringens visioner strækker sig til andet end den lavest mulige indsats. Transporten og landbruget har indtil videre været fredhellige for regeringen og energibesparelser et ikke-prioriteret tiltag.

Og det er netop det, vi kan kræve: at regeringen i det kommende energiforlig prioriterer. Som efterhånden mange ved, så går omkring 40% af Danmarks energiforbrug til rumopvarmning. En indsats for renovering af offentlige bygninger vil være rettidig omhu. Samme indsats i det almennyttige byggeri – tak. Sidstnævnte kunne ske efter devisen, at huslejen ikke måtte stige mere end varmeregningen gik ned. Samtidig kunne man passende argumentere for, at boligarealet ikke må stige, så energigevinsten går tabt i form af en ny udestue eller en tilbygget altan (se artiklen ”Småt og godt” her i magasinet). Tilskud til den fortsatte udskiftning af oliefyr er en klassiker, der bør fortsætte, indtil der ikke er flere oliefyr (eller mere olie).

Og endelig – der er ingen vej udenom: Transporten og landbruget er ikke fredhellige i et ambitiøst energiforlig.

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF

Annonce for vildumed kampagnen
Lev vel med el

Lev vel med el

Sidst i 1800-tallet oprettede Poul la Cour en forsøgsmølle i Askov. Her uddannede han tillige ”Landlige Elektrikere” som gjorde at vindmøller kunne drive tærskeværker og landbrugsredskaber på gårde.

Læs artiklen

Biomasse – hvor godt er det for klimaet?

Biomasse – hvor godt er det for klimaet?

Import af biomasse til lande som Danmark er stigende, og derfor er spørgsmålet om biomassens klimaneutralitet også mere aktuel end nogensinde.

Læs artiklen

Økobyggeri: Småt og godt

Økobyggeri: Småt og godt

Der er ikke længere nogen undskyldning for ikke at vælge øko-byggeri. Thomas Lynnerup har fremstillet et hus, med de kvaliteter, som hører hjemme i et bæredygtigt hus.

Læs artiklen

Synspunkt: Hvem har ansvaret for Norges miljø?

Synspunkt: Hvem har ansvaret for Norges miljø?

Et olieeventyr kan man roligt kalde Norges udvinding af olie og gas. I hvert fald hvis man tager de økonomiske briller på. Men hvordan med de miljømæssige konsekvenser?

Læs artiklen

Debat: Det samlede energiforbrug er begyndt at stige

Debat: Det samlede energiforbrug er begyndt at stige

Tobias Nørkjær fra VedvarendeEnergis presseteam har haft en ivrig debat med klimaminister Lars Chr. Lilleholt i Dagbladet Information. Lilleholt lagde i sit indlæg vægt på, at 2016 bød på mindre vind end 2015 og dermed mindre grøn strømproduktion. Læs Tobias´svar til ministeren her.

Læs artiklen

Naturlig hakket?

Naturlig hakket?

Kan man erstatte det hakkede oksekød med en plantebaseret variant? Ja, mener virksomheden Naturli`, der har lanceret et soyaprodukt, der i farve og struktur minder om slagterens velkendte hakkede oksekød.

Læs artiklen

Vindvarme

Vindvarme

Miljøorganisationen VedvarendeEnergi har for nyligt barslet med en række forslag til de kommende energiforhandlinger i Folketinget (grundigt omtalt i dagbladet Information 3. januar 2018). RÅSTOF har bedt professor Frede Hvelplund, Aalborg Universitet, om at kommentere udvalgte punkter i VedvarendeEnergis forslag.

Læs artiklen

Blomst_Inspiration_ikon Inspiration


72%

af verdens store og mellemstore virksomheder indregner fortsat ikke klimaændringernes mulige indflydelse på økonomien.

Kilde: KPMG her fra Information 4. november 2017.

Det Ny Arktis

“Arktis viser ingen tegn på at vende tilbage til den frosne region, den har været for få årtier siden.”

Kilde: NOAA Arctic Program. BuzzFeed Storm 12. december 2017.

Landbrugets klimaindsats kan ikke vente

Dansk landbrug står for godt 21 pct. af det danske klimagasudslip. Regeringen vil gøre maksimalt brug af såkaldte fleksibilitetsmekanismer, dels de såkaldte LULUCF-kreditter, som vedrører tidligere års lagring af kulstof i jorden, dels kvoter fra EU’s kvotesystem. Smuthuller, som fjerner godt 80 pct. af EU’s reduktionskrav.

Den grønne omstilling af landbruget skal begynde nu. En udbygning med biogasanlæg til forgasning af landbrugets restprodukter samt gylleseparering og gylleforsuring kan reducere klimagasudledningen og tabet af næringsstoffer, mens det samtidig bidrager til en bedre fordeling af gødningen.

Kilde: Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd, Mads Flarup Christensen, generalsekretær, Greenpeace, Bo Øksnebjerg, WWF Verdensnaturfonden og Søren Bojer Nielsen, direktør, Danmarks Naturfredningsforening i Jyllands-Posten 14. januar 2018

Make Our Planet Great Again

Jeg er meget stolt over, at Frankrig som det første land i verden fra idag forbyder alle nye olieboringslicenser og al olieudvinding fra 2040.

Kilde: Emmanuel Macron til www.ecowatch.com 4.januar 2018.

Solceller sejrer

El produceret med solceller faldt 69% mellem 2010 og 2016 og nåede kostprisen for el produceret med fossile energikilder.

Solcelle-el er nu billigere end el fra atomkraftværker.

Kilde: IRENA 17. januar 2018.

Man kan ikke genplante regnskov

Østrigske forskere har beregnet, at mindst 55% af regnskoven i Congo vil forsvinde i perioden 2020 til 2030.

Kilde: FWF Austrian Science Fund, 8. januar2018.

Billede: http://scilog.fwf.ac.at/en

NY City 1

Bystyret i New York City har lagt sag an mod fem større olieselskaber, som det vil have anklaget for at have bidraget til den globale opvarmning.

Det sker samtidig med, at embedsmænd oplyser, at storbyen vil sælge sine store investeringer i fossile brændstoffer.

Kilde: JyllandsPosten 10. januar 2018.

NY City 2

”New York city har udarbejdet en plan for at reducere CO2-udslippet med 80% i 2050. Planen er baseret på de hastige fremskridt i ”zero energy systemet and smart cities.” Jeg er overbevist om, at 100% reduktion er gennemførlig og tilrådelig før 2050.”

Kilde: Jeffrey Sachs til CNN 11. januar 2018.

Gæt

I 1987 udgjorde fossile brændsler 81% af verdens energiblanding. Resten var vandkraft og atomenergi.

Hvad var sammensætningen i 2017?

Gæt og find svaret nederst på siden.

Kilde: Fatih Birol, adm. dir. i Det Internationale Energiagentur (IEA).

Uggianaqtuq

Inuitternes ord for mærkelige ændringer i miljøet. Svinder isen, svinder håbet for livet i Arktis.

Kilde: Robert Macfarlane  25. november 2017

Hvad med kun at spise kød en gang om ugen? Lidt ligesom med sex. Eventuelt lidt mere!

Kilde: Ukendt.

Svar til GÆT: Den samme.

boeger_ikon Bøger


Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C
cc@ve.dk
www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 20. december, 2017.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.

RÅSTOF digitalt nr. 7 2017

Lavest mulige indsats
Lægger man øret til vandrørene og lytter efter rygter om det kommende energiforlig, kan man ikke undgå at blive deprimeret. Intet tyder på, at regeringens visioner strækker sig til andet end den lavest mulige indsats. Transporten og landbruget har indtil videre været fredhellige for regeringen og energibesparelser et ikke-prioriteret tiltag.

Og det er netop det, vi kan kræve: at regeringen i det kommende energiforlig prioriterer. Som efterhånden mange ved, så går omkring 40% af Danmarks energiforbrug til rumopvarmning. En indsats for renovering af offentlige bygninger vil være rettidig omhu. Samme indsats i det almennyttige byggeri – tak. Sidstnævnte kunne ske efter devisen, at huslejen ikke måtte stige mere end varmeregningen gik ned. Samtidig kunne man passende argumentere for, at boligarealet ikke må stige, så energigevinsten går tabt i form af en ny udestue eller en tilbygget altan (se artiklen ”Småt og godt” her i magasinet). Tilskud til den fortsatte udskiftning af oliefyr er en klassiker, der bør fortsætte, indtil der ikke er flere oliefyr (eller mere olie).

Og endelig – der er ingen vej udenom: Transporten og landbruget er ikke fredhellige i et ambitiøst energiforlig.

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF

Artikler: