Råstof logo

Magi i luften

Gennem en årrække har der været sonderinger for at finde frem til et mål for et samfunds udvikling, der inkluderer mere end økonomi. BNP er helt tydeligt ikke tilstrækkeligt. Helt gal er opgørelserne over de enkelte landes CO2-udslip, hvor hverken fly-, skibstransport og import af varer indgår i regnskabet. Og helt sygt bliver det, når vi har sat os i en situation, hvor vi er nødt til trække CO2 ud af atmosfæren for at overholde Paris-aftalen. Oven i købet med en teknologi som endnu ikke findes. Det er ren magi.

Kloden har kun de råstoffer, den er skabt med. Derfor er det ikke holdbart, at råstofforbruget pr. BNP-enhed er steget siden år 2000. Vækst betyder generelt et større forbrug af råstoffer. Der skal megen effektivisering til, at en øget produktion kan ske med mindre råstofforbrug. Som vi sagde i gamle dage: Man kan ikke producere sig ud af forureningen. Herværende tidsskrift hedder RÅSTOF for at sætte fokus på, at det er det samlede ressourceforbrug, der skal minimeres.

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF

Annonce for vildumed kampagnen
Civilsamfundet tager Verdensmålene til sig

Civilsamfundet tager Verdensmålene til sig

Med sine 17 mål for bæredygtig udvikling, og sin tilslutning fra 193 lande, udgør FN’s verdensmål den største og mest ambitiøse fælles kontrakt, der er skabt for verdens fremtid.

Læs artiklen

Klimaændringernes fader

Klimaændringernes fader

Den svenske professor Svante Arrhenius viste allerede i slutningen af 1800-tallet, at drivhusgasserne standser udstrålingen af varme fra biosfæren. Hans undersøgelser viste som de første størrelsesordenen af drivhusvirkningen.

Læs artiklen

Alle tiders miljø

Alle tiders miljø

Norden havde stor betydning for udviklingen af verdens miljøpolitik. Melina Buns har gravet værdifuld viden frem om de første spæde skridt ind i miljøalderen.

Læs artiklen

Spillet om energiforliget

Spillet om energiforliget

Regeringens udspil til et nyt energiforlig er markedsført under slagordene billigt og grønt. Måske skulle regeringen bare have kaldt det billigt, mener Gunnar Boye Olesen fra VedvarendeEnergi

Læs artiklen

Mindeord: Sigurd Wandel

Mindeord: Sigurd Wandel

En markant skikkelse i det århusianske ulandsmiljø er død efter kort tids sygdom 75 år gammel.

Læs artiklen

Fremtidens trafik set gennem forruden

Fremtidens trafik set gennem forruden

Ved at forene delebiler med nye biltyper og ændre ejerskabet til bilflåden kan vi spare mere end 95% af den plads, der i øjeblikket optages af parkerede biler i byerne. Trafiktrængslen i og omkring byerne kan tæmmes.

Læs artiklen

Skal vi betale det gode pensionistliv med vores børns fremtid?

Skal vi betale det gode pensionistliv med vores børns fremtid?

Vi forsøger at leve klimaansvarligt. Vi spiser mindre kød, sparer på strømmen og tager på cykelferie. Men samtidig investerer vi i ødelæggende sort energi gennem vores pension.

Læs artiklen

Blomst_Inspiration_ikon Inspiration


TALANOA

På Fiji betegnelsen for en inkluderende, respektfuld og transparent dialog for at finde løsninger til fælles bedste.

Forudsigelse

Forbedringen af bymiljøet gennem en almindelig overgang til biltrafik kan knapt overdrives. Rene gader, lugtfrie, med let færd på gummihjul som bevæger sig hurtigt og lydløst over den jævne overflade, skal fjerne en stor del af nervøsiteten, irritationen og stressen i moderne storbyliv.

Scientific American, 1899.

Brændenælder overalt

Trefjerdedele af EU’s økosystemer modtager mere kvælstof end de kan optage. Og omkring en tiendedel modtager stadig for meget sur regn.

Brændenælder er en af de planter, der trives vellystigt med den øgede tilførsel af kvælstof.

Kilde: Acid News, marts 2018.

Torsk med brændenælde

Læg en torskefilet på en grillklaprist. Fordel blancherede brændenælder oven på torsken og top med revet Vesterhavsost. Læg en torskefilet oven på osten. Salt og peber. Pynt med friske brændenældeskud.

Kilde: Lene og Søren Ejlersen: Vildnis, 2018.

To kvindelige borgmestre i København fik 22. maj hver overdraget en brintbil.
Det er Cecilia Lonning-Skovgaard (V) tv. og Mia Nyegaard (R).

Vedvarende energi får stadig større udbredelse 🙂

Foto: Hans Pedersen

Jules Verne skrev i 1889 en bog, hvori Baltimore Kanonselskab ville købe alle landområder nord for den 84. nordlige breddegrad. Efter at købet er afsluttet, bekendtgør Kanonklubben, at de vil rette op på Jordens rotationsakse, sådan at denne arktiske region vil opnå tempereret klima og muliggøre adgang til de store kulforekomster, de forventer at finde der. Dette skal ske med affyringen af en kæmpekanon fra Kilimanjaros sydskråning rettet mod syd.

Kilde: Jules Verne: Skuddet fra Kilimanjaro, 1889. Forlaget eBibliotek1800.

Grøn intelligenstest
I fremtiden måles
menneskehedens
kollektive intelli-
gens

ikke i IQ, men i
ppm CO2-ækvivalens

og desværre tyder
alt på, at den første
falder

mens den anden
stiger

og fortsætter med
at stige.

Niels Henrik Hooge: Miljødigte, forlaget mellemgaard, 2018.

Foto: Jyllands-Posten

HKH

”Jeg har personligt set gletsjere på mine rejser i Grønland, længe før jeg var klar over, hvad klimaforandringer var. Business as usual er ikke en mulighed. Vi er nødt til at handle.”

HKH kronprins Frederik før klimatopmødet i København 2009.

Atombomben og atomreaktoren bygger på samme fysiske proces, og den krigeriske og den fredelige atomenergi synes at være siamesiske tvillinger.

Kilde: Hannes Alfven, 1980.

Rettelse
I artiklen Atomkraftens dødskamp i RÅSTOF 2, 2018 står der: ”De vedvarende energikilder leverede i 2016 mere end dobbelt så meget af verdens energiforsyning (24,5%) sammenlignet med atomkraft. Og set fra IEAs udsigtsvindue vil VEs andel i løbet af de næste fem år stige til hele 43% af verdens samlede energiforsyning.” I første sætning burde der have stået ”at vedvarende energikilder står for 24,5% af verdens el-forsyning.” I den anden sætning, at IEA forudser ”43% stigning af VE-produktionen af el i perioden 2017-22.”

Vi beklager fejlen.

boeger_ikon Bøger


Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C
cc@ve.dk
www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 20. december, 2017.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.

RÅSTOF digitalt nr. 3 2018

Magi i luften
Gennem en årrække har der været sonderinger for at finde frem til et mål for et samfunds udvikling, der inkluderer mere end økonomi. BNP er helt tydeligt ikke tilstrækkeligt. Helt gal er opgørelserne over de enkelte landes CO2-udslip, hvor hverken fly-, skibstransport og import af varer indgår i regnskabet. Og helt sygt bliver det, når vi har sat os i en situation, hvor vi er nødt til trække CO2 ud af atmosfæren for at overholde Paris-aftalen. Oven i købet med en teknologi som endnu ikke findes. Det er ren magi.

Kloden har kun de råstoffer, den er skabt med. Derfor er det ikke holdbart, at råstofforbruget pr. BNP-enhed er steget siden år 2000. Vækst betyder generelt et større forbrug af råstoffer. Der skal megen effektivisering til, at en øget produktion kan ske med mindre råstofforbrug. Som vi sagde i gamle dage: Man kan ikke producere sig ud af forureningen. Herværende tidsskrift hedder RÅSTOF for at sætte fokus på, at det er samlede ressourceforbrug, der skal minimeres.

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF

Artikler: