Råstof logo

Status 2018

Globalt set er der to problemer, der er totalt dominerende i vor tid: ulighed og klimaændringerne.

Løsningen er at skære ned på det samlede ressourceforbrug i den vestlige verden for at skabe råderum for resten af verdens befolkning.

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF

Annonce for vildumed kampagnen
Atomkraftens dødskamp

Atomkraftens dødskamp

Det er penge ud af lommen, når Danmark betaler til det europæiske atomenergiprogram, EURATOM. Ikke mindst fordi atomkraftindustrien globalt er for nedadgående. Samtidig er anvendelsen af de vedvarende energikilder i vækst. Om få år producerer de vedvarende energikilder tre gange så meget el i forhold til atomkraft.

Læs artiklen

TV-serien Liberty: Forvrænger man billedet af udviklingsarbejdet?

TV-serien Liberty: Forvrænger man billedet af udviklingsarbejdet?

Forfatteren Jakob Ejersbos "Liberty", som for nylig er blevet vist på DR som tv-serie, har givet anledning til debat om dansk udviklingsbistand. Vi har talt med Finn Tobiesen fra VedvarendeEnergis internationale afdeling og bedt ham om vurdering af det billede, tv-serien "Liberty" tegner af udviklingsarbejdet i Afrika. 

Læs artiklen

10 skridt på vejen mod en vindmøllesucces

10 skridt på vejen mod en vindmøllesucces

Der er gjort mange forsøg på at forklare den danske succes på det internationale vindmøllemarked. Men måske begynder historien mere end 100 år før, vindkraften blev “genopdaget” efter oliekrisen i 1973-74.

Læs artiklen

Energiaftalen skal belønne klimabevidst forbrug

Energiaftalen skal belønne klimabevidst forbrug

DEBAT: Der er akut behov for, at alle danskere tager større klimaansvar. Den kommende energiaftale har alle muligheder for at gøre klimakampen håndgribelig for den almene dansker, og hvis det lykkes, kan det blive et reelt paradigmeskifte, skriver Jonathan Ries.

Læs artiklen

Synspunkt: Danmark bør gå forrest ud af biomasseforbruget

Synspunkt: Danmark bør gå forrest ud af biomasseforbruget

Danmark har i mange år været et grønt foregangsland, når det kommer til omstillingen af energisektoren fra fossil til vedvarende energi. Men i denne transition har Danmark i stigende grad indført biomasse som en “vedvarende” energikilde.

Læs artiklen

Min klimavenlige sommerferie

Min klimavenlige sommerferie

Da danskerne for nylig fik skat tilbage, røg antallet af solgte sommerferierejser i vejret med det samme. Det begejstrer rejsebureauerne, og forventningens glæde er sikkert stor hos de mange rejselystne danskere.

Læs artiklen

Folkeoplyseren

Folkeoplyseren

”Oplysning er magtens værste fjende,” skrev Preben Maegaard om det der skulle blive Uffe Geertsen sidste bog ”Vindkrafteventyret og de globale kriser.” Uffe Geertsen er død

Læs artiklen

Blomst_Inspiration_ikon Inspiration


90%

af dansk landbrugs udledninger af drivhusgasser skyldes produktionen af køer og grise.

Kilde: Jørgen Elmeskov, rigsstatistiker i Klimarådets hovedrapport 2017.

Bæredygtig forvirring

Ordet ”bæredygtig” bruges rigtig meget for tiden. Og det bruges om forskellige ting. Det skaber forvirring.

For nogle år siden blev ordet bæredygtig mest brugt om miljø, om naturen på vores planet Jorden. Ordet fik et mægtigt opsving efter en FN rapport i 1987 om menneskers påvirkning af naturen. Men nu om stunder bruges ordet også meget om økonomi, og endda nogen gange samtidig om både natur og penge, og det skaber en underlig forvirring. Der er en nemlig kæmpeforskel på om ordet bruges om økonomi eller om natur. Selv om Islands økonomi kollapsede for nogle år siden, så er der stadig mad og penge i Island. Anderledes er det, når vi presser naturen, der kan vi ikke skaffe en ny!! Så for at snakke med klar tale, så er det hulens vigtigt, at vi ikke blander økonomi og natur sammen.

Når vi snakker bæredygtig, så må vi sørge for at melde helt klart ud, om det er natur, eller det er penge, vi snakker om. For det kan ikke være begge dele. Den løsning, som er bedst for Moder Jord, det er ikke nødvendigvis den, som er bedst for din egen eller landets pengepung. Måske vil det være praktisk at dele ordet ”bæredygtig”, så det i stedet hedder ”økonomisk rentabelt” og ”natur-holdbart”??

Kilde: Line Iversen, Brøndager 31, 8751 Gedved

Diesel slut

Ifølge Financial Times vil italiensk-amerikanske Fiat Chrysler over de næste fire år udfase dieselbilen fra markedet. Firmaet står bl.a. bag Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler og Maserati.

Med bindingsværkshusets lange historie ved man i dag med sikkerhed, at et korrekt bygget og vedligeholdt bindingsværkshus kan holde i 500 år! Og Måske endnu længere.

Kilde: Søren Hossy, næstformand i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

MERE OLIE – NEJ TAK
Der er kommet mere end 1,35 mio. protester mod indenrigsminister Ryan Zinkes forslag om at udvide eftersøgningen efter olie og gas ud for USA’s kyster. Protesterne kommer bl.a. fra Natural Resources Defense Council, Greenpeace, League of Conservation Voters.

Kilde: Washington, DC. 6. Marts 2018.

God bless America

18 grader Fahrenheit svarer til 10 grader Celcius

Det mørke Afrika

Afrika har en produktionskapacitet af elektricitet af samme størrelse som Tysklands. Det betyder, at 650 mio. afrikanere ikke har adgang til strøm. 54 afrikanske lande er gået sammen om at tidoble dagens produktion af vedvarende energi inden 2020. Canada, Frankrig, Japan, Holland, Sverige, USA og Tyskland samt EU har lovet at bidrage med 8,5 mia. Euro.

Kilde: Le Monde Diplomatique, februar 2018.

Arnold

Arnold Schwarzenegger mener, at olieindustrien er i samme position som tobaksindustrien var, da den blev trukket for retten i flere massesøgsmål i USA.
– Tobaksindustrien viste at den dræbte mennesker. Olieselskaberne har i ti år vist, at der bliver global opvarmning på grund av fossile brændstoffer, og at det dræber folk.
Derfor vil vi nu gå samme vej, og sagsøge olieselskaberne for at dræbe folk over hele verden.
– Det er mellem syv og ni millioner mennesker som dør hvert år på grund af
forurening. Hver eneste benzinstation burde hænge et advarselsskilt op. Enhver bil burde køre med en advarsel.

Kilde: Dagens Næringsliv (Norges fjerdestørste avis), 11. marts 2018.

Foto: Hans Pedersen

Lang vej

På vandreudstillingen Future Living kan man se denne opskrift på en god by. Der synes umiddelbart at være lang vej til en by med iøjnefaldende arbejdspladser i bybilledet. Det skulle da lige være jobbet som vejarbejder!

Eldrevet skolefly

Pipistrel Alpha Electric er et eldrevet fly, der især anvendes som skolefly. Flyet er to-sædet og kan holde sig i luften 60 minutter. Batteriet, der er på 17 kWh, kan enten udskiftes på få minutter eller genoplades på under en time.

Støtte til de fossile brændsler skal væk
Ifølge Den Internationale Valutafond udgjorde de globale subsidier til de fossile brændsler i 2015, hvis man internaliserer deres samfundsmæssige omkostninger, næsten 37 billioner kr. svarende til 6.5 pct. af det globale BNP. Støtten forventes ikke at falde. Samme år udgjorde EU’s subsidier til de fossile brændsler ca. 2.3 billioner kr.
Kilde: Niels Henrik Hooge, NOAH og IMF Survey: Counting the Cost of Energy Subsidies, July 2015: http://kortlink.dk/imf/pqdg

fossil-fuels-raastof

Oplysning er magtens værste fjende.

Kilde: Preben Maegaard om Uffe Geertsens bog: Vindkrafteventyret og de globale kriser, 2009.
Se nekrolog fra Uffe Geertsen i anden artikel her.

boeger_ikon Bøger


Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C
cc@ve.dk
www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 20. december, 2017.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.

RÅSTOF digitalt nr. 2 2018

Status 2018
Globalt set er der to problemer, der er totalt dominerende i vor tid: ulighed og klimaændringerne.
Løsningen er at skære ned på det samlede ressourceforbrug i den vestlige verden for at skabe råderum for resten af verdens befolkning.

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF

Artikler: