Råstof logo

Med projekt Bæredygtige Naboskaber uddanner vi grønne piloter, der kan fremme bæredygtige projekter i lokalområdet Foto: Flemming Jeppesen

Bliv bæredygtig med De Grønne Piloter

Af Benjamin Schultz

Drømmer du om, at din arbejdsplads eller dit boligområde skal blive mere grøn? Så er der hjælp at hente. Med projektet “De Grønne Piloter” hjælper VedvarendeEnergi interesserede i at blive mere bæredygtige – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

De Grønne piloter er et nyt frivillighedskoncept under VedvarendeEnergi i Aarhus-området, hvor frivillige uddannes til at hjælpe organisationer, nabogrupper og virksomheder med at idéudvikle, udvælge, indføre og nytænke bæredygtige initiativer. Projektet styrker fællesskaber, hvor borgere opnår en oplevelse af meningsfuldhed, øget livskvalitet og trivsel. Samtidig åbner projektet for en interesse hos mange målgrupper for at blive mere bæredygtige, da De Grønne Piloter ikke kun fokuserer på miljømæssig bæredygtighed, men også på social og økonomisk bæredygtighed.

De frivillige grønne piloter har gennemgået en uddannelse i projekt- og procesledelse med det fælles mål at sprede det bæredygtige budskab – hvilket allerede bærer frugt:

De Grønne Piloter brænder for at motivere folk og skabe forandring – og det er i høj grad deres oplevelse, når der ude i lokalområdet, at de rent faktisk kan bidrage til god idégenerering og få mennesker fra idé til handling“, siger Sigrid Soelberg Vestergaard, ansvarlig for VedvarendeEnergis frivillig- og medlemsafdeling.

Du kan høre mere om projektet, og om hvorfor Lasse har valgt at blive grøn pilot. Se videoen herunder:

Benjamin Schulz har været i studiepraktik hos VedvarendeEnergi.

Relaterede artikler

Vi er alle i samme båd Om bord på ”Fællesskibet” bliver besætningen udfordret på vaner og komfort. Til gengæld oplever de glæden ved samværet, når de sætter fokus på en klim...
Til fest og dagligdag Tøjproduktionen er fortsat stigende. Bæredygtig produktion er et must i fremtidens produktion af tøj, der er en af klodens mest belastende produktione...
Cardi, quiz og klima: UngEnergi på Roskilde Festiv... En gruppe af klimaengagerede fra UngEnergi fik deltagere på Roskilde Festival til at rette blikket mod deltagernes klimaaftryk – naturligvis med gode ...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C
cc@ve.dk
www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.