Råstof logo

Bøger: Fremtidens jordbrug

Af Hans Pedersen

”Der kommer en tid efter denne” ´kunne være slogan for ”Tidsskrift for Permakultur,” der gennem tiderne er blevet udgivet af Mira Illeris og Esben Schultz. I det seneste nummer af tidsskriftet beskriver fem landbrug deres bidrag til den ”påkrævede” omstilling. For det er det, der er grundlaget: at det er pinedød nødvendigt at ændre på landbrugets forbrug af plads og ressourcer inden for den nærmeste tid. De positive erfaringer fra de fem landbrug er, at det er muligt at anvende ”langt færre og mindre avancerede maskiner end industrilandbrug, og arealerne de dyrker på er mindre.”

I de bæredygtige bestræbelser er sågar skovdrift inddraget. Agro-forestry kaldet. Her indgår årtusindgamle traditioner fra mange samfund verden over.

En ting er bestræbelserne på at opføre sig ordentligt rent økologisk, men kan det betale sig rent økonomisk? For første gang er der lavet en grundig undersøgelse af timelønnen på et mikrolandbrug i Frankrig. 16 ha jord, hvoraf 12 er skov. 9 ansatte. 1000 m2 højbede, hvoraf knapt halvdelen i drivhus. Alt der kommer ind og alt der kommer ud af matriklen er blevet målt og vejet. Timeløn: 38-66 kr. før skat. Årsløn: 80-140.000,-.

Med et lavt forbrug kan det således lade sig gøre at få sit udkomme på et mikrolandbrug og samtidig frigøre plads til vild natur.

Trods den lave time- og årsløn er antallet af permakulturlandbrug i Norden stærkt stigende.

Til gengæld er økonomien i selve tidsskriftet en gåde. Hvordan kan det lade sig gøre gennem snart ti år at producere et tidsskrift PÅ PAPIR! Tidsskrift for Permakultur udkommer to gange årligt i 3.000 eksemplarer. Og der er kun få annoncer.

Måske ligger en væsentlig del af forklaringen i den let kryptiske beskrivelse, at overskud vil blive anvendt til ”at bidrage til udgivernes basale behov inden for permakultur livsstil.” Dette lægger op til en ydmyg indstilling i en god sag tjeneste.

Tidsskrift for Permakultur. Genopbygning af naturressourcerne. 150 kr./år. 48 sider. LEVBAEREDYGTIGT.DK

Relaterede artikler

Spillet om energiforliget Regeringens udspil til et nyt energiforlig er markedsført under slagordene billigt og grønt. Måske skulle regeringen bare have kaldt det billigt, mene...
Mindeord: Sigurd Wandel En markant skikkelse i det århusianske ulandsmiljø er død efter kort tids sygdom 75 år gammel.
Fremtidens trafik set gennem forruden Ved at forene delebiler med nye biltyper og ændre ejerskabet til bilflåden kan vi spare mere end 95% af den plads, der i øjeblikket optages af parkere...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C
cc@ve.dk
www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 20. december, 2017.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.

RÅSTOF digitalt nr. 3 2018

Magi i luften
Gennem en årrække har der været sonderinger for at finde frem til et mål for et samfunds udvikling, der inkluderer mere end økonomi. BNP er helt tydeligt ikke tilstrækkeligt. Helt gal er opgørelserne over de enkelte landes CO2-udslip, hvor hverken fly-, skibstransport og import af varer indgår i regnskabet. Og helt sygt bliver det, når vi har sat os i en situation, hvor vi er nødt til trække CO2 ud af atmosfæren for at overholde Paris-aftalen. Oven i købet med en teknologi som endnu ikke findes. Det er ren magi.

Kloden har kun de råstoffer, den er skabt med. Derfor er det ikke holdbart, at råstofforbruget pr. BNP-enhed er steget siden år 2000. Vækst betyder generelt et større forbrug af råstoffer. Der skal megen effektivisering til, at en øget produktion kan ske med mindre råstofforbrug. Som vi sagde i gamle dage: Man kan ikke producere sig ud af forureningen. Herværende tidsskrift hedder RÅSTOF for at sætte fokus på, at det er samlede ressourceforbrug, der skal minimeres.

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF

Artikler: