Råstof logo

BØGER – Pyntegrønt

Del artiklen med andre
Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Af Hans Pedersen

Hvis videnskab er at tælle, er Kjeld Hansen en god videnskabsmand. Han er gået antallet af fredningssager, der er registreret i Danmark, efter. Tallet er 5797 i Miljøstyrelsens database. Det er næsten for godt til at være sandt. Og det er det også. Miljøstyrelsen har inddraget kirkefredninger, stendysser og en række dobbeltregistreringer. ”Efter hundrede års indsats for at bevare naturen i det yndige land er resultatet 1843 naturfredninger”.

Bogen gør status for hundrede års indsats for det, der er blevet kaldt verdens bedste naturbeskyttelseslov. Men loven er blevet forvaltet med det Kjeld Hansen – med et citat af Goethe – karakteriserer som ”handlekraftig uvidenhed”.

Handlekraft ja, men kan man tillige kalde det uvidenhed, når et foretagende som Det danske Hedeselskab gennem årtier har drænet og afvandet gigantiske områder og dermed sultet storken ud af landskabet?

Tag for eksempel Tinglev mose, der oprindeligt var en af Danmarks få intakte højmoser. (En højmose er karakteriseret ved alene at modtage vand fra oven, altså regnvand, og skal derfor ikke have drænet undergrund, red.). Her starter krigen mellem på den ene side ornitologerne, Danmarks Naturfredningsforening og de øvrige naturvenner. Og på den anden side Landbrugsministeriet, Hedeselskabet og ikke mindst 35 lokale lodsejere. Kort sagt: Scenen er sat – som så mange gange før og siden – til en konfrontation mellem naturvennerne og lokale erhvervsinteresser.

Resultatet blev i første omgang et kompromis. Eller som Kjeld Hansen så flot udtrykker det: Man besluttede, at ”skære vanddråben over i to halvdele”. Noget af området blev drænet til landbrugsjord, noget skulle vende tilbage til naturtilstanden. Dræningen af det areal, der var udlagt til landbrugsafgrøder, ødelagde imidlertid grundlaget for naturområdet. Efter at den drænede landbrugsjord havde sat sig, og landbrug derfor blev urentabelt, blev vandstanden hævet, således at det oprindelige formål med at etablere en højmose kunne ske fyldest. Det hører med til denne klassiske historie, at landmændene blev tilkendt erstatning.

En video som Gads forlag har lavet med Kjeld Hansen.

Kjeld Hansen: Det store svigt. Beretningen om hundrede års naturfredning i Danmark. 464 sider. Pris: kr. 399,95. Gads Forlag, 2017. 

Relaterede artikler

Bøger: Sort Ta-Nehisi Coates, der skriver om sociale og politiske spørgsmål for magasinet The Atlantic, har skrevet en personlig bog, der griber fat om et af de m...
Bøger: Grønne blade Tidsskriftet, der udgives af Det Økologiske Råd (DØR) har fået ny layout og ny redaktør, men indholdet rummer fortsat en bred palet af miljøemner. Det...
Lad os lige smutte til London eller Paris Synspunkt: Vores forbrug har taget overhånd, når danskere flyver til udlandet på en smuttur for at holde julefrokost. Hvad med miljøet?

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C
cc@ve.dk
www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 20. december, 2017.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.

RÅSTOF digitalt nr. 3 2018

Magi i luften
Gennem en årrække har der været sonderinger for at finde frem til et mål for et samfunds udvikling, der inkluderer mere end økonomi. BNP er helt tydeligt ikke tilstrækkeligt. Helt gal er opgørelserne over de enkelte landes CO2-udslip, hvor hverken fly-, skibstransport og import af varer indgår i regnskabet. Og helt sygt bliver det, når vi har sat os i en situation, hvor vi er nødt til trække CO2 ud af atmosfæren for at overholde Paris-aftalen. Oven i købet med en teknologi som endnu ikke findes. Det er ren magi.

Kloden har kun de råstoffer, den er skabt med. Derfor er det ikke holdbart, at råstofforbruget pr. BNP-enhed er steget siden år 2000. Vækst betyder generelt et større forbrug af råstoffer. Der skal megen effektivisering til, at en øget produktion kan ske med mindre råstofforbrug. Som vi sagde i gamle dage: Man kan ikke producere sig ud af forureningen. Herværende tidsskrift hedder RÅSTOF for at sætte fokus på, at det er samlede ressourceforbrug, der skal minimeres.

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF

Artikler: