Råstof logo

Billedet her er fra den store vindmøllepark ved øen Anholt

Dogger Banke?

Af Gunnar Boye Olesen

Forundersøgelser er i gang til en gigantisk vindmøllepark i Vesterhavet. Det vil give en energiproduktion fra ét sted, større end effekten fra et atomkraftværk.

Energinet et gået sammen med kollegerne i Tenne-T, der står for eltransmission i Nederlandene og en del af Tyskland, om at undersøge mulighederne for at etablere en kunstig ø på Dogger Banke i Nordsøen. Her, midt mellem Danmark, England og Holland, er der god vind, relativt lavt vand og plads til tusinder af møller. Og selvom det vil koste omkring 10 milliarder kr. at etablere øen, er det forventningen, at en kunstig ø med elinstallationer vil være billigere end at etablere ellinstallationerne off-shore. Øen er tænkt som centrum for 30.000 MW vindmøller (30 GW), fx knapt 4000 af Vestas nye 8 MW møller. Hvis projektet bliver en succes, kan der laves endnu en ø derude, og den samlede vindkrafteffekt på Dogger Banke kunne nå 70-100.000 MW, svarende til mindst 80 millioner europæeres elforbrug.

Den 23. marts blev aftalen om en forundersøgelse underskrevet, og arbejdet går så i gang med at undersøge om kæmpeprojektet virkelig kan betale sig, og om England og Norge også vil deltage, som forventet af Energinet og Tenne-T.

Danmark

Men er det overhovedet en god ide med en 30.000 MW havmøllepark? Det er en effekt 5 gange så stor som Danmarks højeste elforbrug (6000 MW), og selvom vi skal have flere elbiler, varmepumper m.m., har vi i Danmark kun brug for en lille del af projektets elproduktion. Samtidig er det en meget centraliseret form for elproduktion, langt mere centraliseret end fx et nyt atomkraftværk, der typisk har en effekt 1500 – 3000 MW. Hvis en afgørende del af Danmarks elforsyning skal komme fra en enkelt havmøllepark, bliver vi meget sårbare for nedbrud af elforbindelsen til møllerne. Samtidig er både den kunstige ø og det lange kabel til møllerne dyre, og selvom havmøller bliver stadig billigere, kan det forventes at møllerne på Dogger Banke vil give dyrere strøm end både danske landmøller og kystnære møller. Med den rigtige planlægning og lokal deltagelse er der stadig plads til mange møller i Danmark og i danske farvande, møller nok til en billigere omstilling til vedvarende energi end vi kan forvente med strøm fra Dogger Banke.

Hvis en afgørende del af Danmarks elforsyning skal komme fra en enkelt havmøllepark, bliver vi meget sårbare for nedbrud af elforbindelsen til møllerne

Europa

Det er muligt, at kæmpeprojektet samlet er en god idé for Europa; men måske er vi bedst tjent med, at møllerne ikke leverer strøm til Danmark, men kun til Holland, Tyskland og England, som alle har sværere ved at finde plads til møller til 100 % vedvarende energi, end vi har i Danmark, og derfor bliver nødt til at betale lidt mere for omstillingen.

Gunnar Boye Olesen er politisk koordinator i VedvarendeEnergi

Relaterede artikler

Mindeord: Sigurd Wandel En markant skikkelse i det århusianske ulandsmiljø er død efter kort tids sygdom 75 år gammel.
Fremtidens trafik set gennem forruden Ved at forene delebiler med nye biltyper og ændre ejerskabet til bilflåden kan vi spare mere end 95% af den plads, der i øjeblikket optages af parkere...
Skal vi betale det gode pensionistliv med vores bø... Vi forsøger at leve klimaansvarligt. Vi spiser mindre kød, sparer på strømmen og tager på cykelferie. Men samtidig investerer vi i ødelæggende sort en...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C
cc@ve.dk
www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 20. december, 2017.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.

RÅSTOF digitalt nr. 3 2018

Magi i luften
Gennem en årrække har der været sonderinger for at finde frem til et mål for et samfunds udvikling, der inkluderer mere end økonomi. BNP er helt tydeligt ikke tilstrækkeligt. Helt gal er opgørelserne over de enkelte landes CO2-udslip, hvor hverken fly-, skibstransport og import af varer indgår i regnskabet. Og helt sygt bliver det, når vi har sat os i en situation, hvor vi er nødt til trække CO2 ud af atmosfæren for at overholde Paris-aftalen. Oven i købet med en teknologi som endnu ikke findes. Det er ren magi.

Kloden har kun de råstoffer, den er skabt med. Derfor er det ikke holdbart, at råstofforbruget pr. BNP-enhed er steget siden år 2000. Vækst betyder generelt et større forbrug af råstoffer. Der skal megen effektivisering til, at en øget produktion kan ske med mindre råstofforbrug. Som vi sagde i gamle dage: Man kan ikke producere sig ud af forureningen. Herværende tidsskrift hedder RÅSTOF for at sætte fokus på, at det er samlede ressourceforbrug, der skal minimeres.

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF

Artikler: