Råstof logo

af Hans Tyrrestrup. Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom - "Rigdommens Støttestok til forskel".

Verdensmålene i farver

VedvarendeEnergis udvalgte verdensmål – nu som malerier.

Af Hans Pedersen

Det givne er ikke længere givet, skriver Knud Vilby i forordet til en udstilling af Hans Tyrrestrups kunst om de 17 verdensmål på museet Holmen i Løgumkloster. Med det mener Knud Vilby, at det naturgivne grundlag er truet. Det gælder den luft, vi indånder, den muld som burde være uforurenet, de bier som uhindret og summende skal bestøve vores afgrøder. ”Arter forsvinder i rivende hast,” gør Knud Vilby opmærksom på, samtidig med at han påpeger den gigantiske indsats, det kræver at komme på ret kurs.

Det er det samme projekt, som kunstneren Hans Tyrrestrup har. Med 17 malerier og dertil hørende poesi gør han opmærksom på, at ”vi låner miljøkapital fra fremtidige generationer uden vilje eller udsigt til at betale tilbage,” som der i sin tid stod i Brundtland-rapporten ”Vor fælles fremtid”.

Det er en umulig opgave at favne alle verdensmålene. I miljøorganisationen VedvarendeEnergi har vi valgt at koncentrere os om Verdensmålene 7, 10, 12 og 13.

”Vi låner miljøkapital fra fremtidige generationer uden vilje eller udsigt til at betale tilbage”. 

Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi

af Hans Tyrrestrup. “Moderne solstråler med bærbar energi”.

Verdensmål nr. 10: Mindre ulighed

af Hans Tyrrestrup. “De forskellige tegn og farver mødes i gylden pardans”.

Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

af Hans Tyrrestrup. “Det liggende ottetal har en opbyggelig rytme, en afbalanceret boomerang”.

Verdensmål nr. 13: Klimaindsats

af Hans Tyrrestrup. “Klodens pupil kigger på vejret: at øjne”.

 

Udstillingen af Hans Tyrrestrups malerier på Museet HOLMEN i Løgumkloster varer frem til 17. november 2019.

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF.

Relaterede artikler

Vi er alle i samme båd Om bord på ”Fællesskibet” bliver besætningen udfordret på vaner og komfort. Til gengæld oplever de glæden ved samværet, når de sætter fokus på en klim...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C
cc@ve.dk
www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.