Råstof logo

Inspiration

Blomst_Inspiration_ikon Inspiration


RÅSTOF udgivelse 3 – 2017


Det kolde Nord bliver varmere

Vintertemperaturen 2016-2017 i Arktis er 35 grader F (1,7 grader C) højere end normal.

Kilde: Environmental News ICYMI, 19. april 2017.

Kæmpe fald i kulkraft

I 2016 faldt byggeriet af nye kulkraftværker med næsten to tredjedele på verdensplan, viser en ny rapport. Greenpeace kalder året for et vendepunkt i kampen mod kul.

Kilde: Verdens bedste nyheder, 23.04.2017

Sæt Trump på sagen

I Louisiana, der hvor Mississippifloden munder ud i den mexicanske golf, ligger øen Isle de Jean Charles. Her har en indianerstamme levet i mere end 200 år. Men det er slut nu. 98% af øen er allerede skyllet væk og hver time forsvinder der et areal svarende til seks håndboldbaner.

Hovedårsagen er, at olieindustrien, hver gang de skulle bore, har gravet en kanal. Saltvandet trængte ind og slog træerne ihjel. De menneskeskabte klimaændringer har gjort situationen værre.

Kilde: DR/Horisont 24. april 2017

Stop sprøjtegifte

Lad være med at bruge sprøjtegifte i din have. En enkelt dråbe er nok til at forurene 60.000 liter rent drikkevand. Det er ligeså meget vand, som der kan være i en bus og svarer til en enkelt persons forbrug af drikkevand i mere end ét år.

Kilde: Køge Kommune

Vi ved mere end vi næsten kan bære og går ind i katastrofen med åbne øjne,” siger den finsk-svenske forfatter Cia Rinnes om sammenstødet mellem teknologi og natur. Hun citerer Max Frisch ”Homo Faber”, hvor den rationelt og teknisk tænkende ingeniør, Walter Faber sværger til sin Hermes skrivemaskine. I løbet af bogen forlader han sin tro på, at tilværelsen kan sættes på formel, og i bogens slutning starter han en erkendelse om sin egen og mennesket skæbne.

Da han får frataget sin skrivemaskine siger han:

Aldrig flyve igen.
Ønske om at lugte hø.
Ønske at gå på jorden,
der under de sidste fyrretræer,
der står i solen
At lugte deres harpiks og lytte til vandet,
formentlig et brøl.
At drikke af vandet.
Jeg ved alt.
Alting forgår som en film.
At være i verden,
at være i lyset,
at være evigt,
at have været.

Cia Rinne ”Skal vi blinde os selv og forlade Theben”, 60 sider. Kr. 149. Forlaget VIRKELIGHED, 2017.

Cykel, ja tak

“Knap 40 procent af vores ture er 10 km eller kortere. Og faktisk tager vi meget ofte bilen for bare at køre 3, 4 eller 5 kilometer.”

Kilde: DR VIDEN 30.04.2017

Fast arbejde

UK har afsat 109-250 mia. Euro til nedbrydning og deponering af deres 17 atomkraftværker, når den tid kommer. Frankrig har kun afsat 23 mia. Euro til den tilsvarende nedlæggelse af deres i alt 58 atomkraftværker. Tyskland har afsat 38 mia. til afviklingen af deres 17 atomkraftværker. Under alle omstændigheder vil der være fast arbejde de næste 120 år.

Kilde: Nuclear Monitor 839.

NGO’er i alle lande forener Eder – 2

En nyorientering af vores udenrigspolitik, der tager klimaændringerne alvorligt, må tage i betragtning, at:

  1. de største udfordringer, vi må adressere, er globale, ikke nationale,
  2. klimaændringerne er tæt sammenknyttet med en lang række andre, ligeledes globale, udfordringer,
  3. disse udfordringer har en tidshorisont der er meget længere, end hvad der er tilfældet for stort set alle andre politik-områder, og
  4. vores lands og vores generations forpligtelser over for resten af verden og kommende generationer må respekteres.

Kilde: Kjeld Rasmussen: Klimaet i dansk udenrigspolitik. Slagmark, maj 2016. Se artiklen af Melina Buns “Har klimaet tabt sine aktivister?

Illustration: Ina Graneberg

Tøj er energi

10% af verdens energiudslip stammer fra tøjproduktion.

Kilde: DR/Orientering, 5. april 2017.

VE I USA

Præsident Donald Trump har indsat Daniel Simmons til leder af Department of Energy´s Office of Energy Efficency and Renewable Energy.

Simmons er kendt som en fremtrædende kritiker af vedvarende energi.

Så kan det da vel ikke blive meget værre!

Kilde: Environmental News ICYMI, 7. maj 2017.

boeger_ikon Bøger


RÅSTOF udgivelse 2 – 2017


Et materialeministerium – tak

I Japan genbruges mælkekartonen på følgende måde: Man vasker mælkekartonen. Derpå skæres kartonen op og bredes ud til en plade. Sluttelig afleveres den på et af indkøbsstederne og sendes til kartonfabrikken.

Kilde: Arkitekt Søren Nielsen i DR/P1 25. februar 2017 om genbrug af materialer inden for boliger.

“Phosphorus is vital for life on Earth – and we’re running low” 

www.theconversation.com

Vestsahara er verdens centrum for udvinding af fosfor. Der er en endelig mængde fosfor på denne klode, og derfor er der kamp om områderne i Vestsahara. 

Odense, Odense, Odense…

Lige nu bor 3½ mia. af verdens befolkning i byer, men andelen af byboere stiger, således at der skal bygges en by af Odenses størrelse hver dag de næste 30 år.

Kilde: Torben Klitgaard, direktør i BLOXHUB i Den2Radio.

Fut fut

26 nye ellokomotiver får deres debut i 2020. De skal trække DSBs dobbeltdækkere og erstatte dieseldrevne ME-lokomotiver.
Kilde: Ud & Se, marts 2017.

Snyd med test?
Anklage: Renault har fusket med forureningstest i 25 år. Hele Renaults ledelse har angiveligt været indblandet i svindel med forureningstest. Bilproducenten afviser anklagen.

Kilde: RITZAU 15.marts 2017

Miljø må vige for militær

Trumpadministrationen (se JP artikel)  ønsker at skære 31 pct. på Miljøbeskyttelsesagenturet (EPA) svarende til 2,5 mia. dollars. ”Vi betragter det som spild af penge,” siger Det Hvide Hus´ budgetdirektør Mick Mulvaney.
Nu skal budgetforslaget behandles i Kongressen. Dertil kommer at budgetforslaget er oppe imod en Højesteretsdom fra 2007, der forpligter EPA til at regulere udslip af drivhusgasser fra biler, kraftværker og andre kilder.

Kilde: Mother Jones, marts 2017.

Atomaffald

I Texas arbejder atomaffaldsspecialister på at anbringe 40.000 tons brugt atombrændsel i et midlertidigt lager. Atomaffaldet skal transporteres fra hele USA gennem byer og landbrugsområder og oplagres, mens man håber på at kunne få tilladelse til at opbygge et permanent lager for atomaffald i et øde område af Texas.

Se mere på: www.nirs.org

Fast arbejde
UK har afsat 109-250 mia. Euro til nedbrydning og deponering af deres 17 atomkraftværker, når den tid kommer. Frankrig har kun afsat 23 mia Euro til den tilsvarende nedlæggelse af deres i alt 58 atomkraftværker. Tyskland har afsat 38 mia til af viklingen af deres 17 atomkraftværker. Under alle omstændigheder vil der være fast arbejde de næste 120 år.

Se mere på: Nuclear Monitor 839.

Skulpturen: Survival of the Fattest

En udslidt afrikansk mand, bærer på en enorm fed hvid kvinde med en vægt i hånden. Kvinden er Justitia – vestens retfærdighedsgudinde. Hun udtaler:

Jeg sidder på ryggen af en mand, han er ved at segne under byrden. Jeg vil gøre alt for at hjælpe ham, undtagen at stige ned fra hans ryg.

Skulpturen havde 263.361 facebook-delinger i Brasilien. Den spredte sig til Mexicanske Facebook sider og andre lande, som delte det yderligere. Billedhuggeren hedder Jens Galschiøt.

Se lyset

Der skal 800 stearinlys til at lyse lige så meget som en moderne elpære, hvilket vil udlede 7000 gange så meget CO2. Så hvis du slukker for det elektriske lys og i stedet tænder et par stearinlys i anledning af Earth Hour, vil du udlede væsentlig mere CO2.

Kilde: Fyns Stifttidende marts 2017

Til husbehov

  • 8 rummeter bøgebrænde svarer til ⇒ 1000 liter olie.
  • 1 rummeter bøgebrænde svarer til ⇒ 0,6 m³ tørret masse.
  • Et parcelhus bruger ca. 3.000 liter olie om året ⇒ eller 24 rummeter bøgebrænde.

boeger_ikon Bøger


RÅSTOF udgivelse 1 – 2017


Den blå cykelhjelm

En sammenfoldelig cykelhjelm fremstillet af vandfast genbrugspapir er opfundet af New York-designeren Isis Shiffer. Den skal kunne trækkes i en automat, hvor man starter cykelturen, og genbruges efter.

Kilde: www.ecohelmet.com

Foto: www.ecohelmet.com

Hedebølger på Nordpolen

Der har været to hedebølger på Nordpolen i 2016. En 15.-16. november og en 24.-25. december. Havtemperaturen har begge gange været 25 grader C.

Dette er problematisk, da arealet ved Nordpolen er langt mindre end ved Ækvator. Indtil videre er der ikke konstateret en tilsvarende temperaturstigning ved Sydpolen.

Videoen her ved siden af understreger forskellen mellem land og hav. Varmt Arktis, kolde kontinenter.

Kilde: www.jasonbox.net

www.jasonbox.net
Foto: www.devegetarischeslager.nl

Vegetar-slagteren

Siden 2010 har Jaap Korteweg haft sin butik i Haag, men nu har han udvidet sit salg af vegetabilske kødprodukter til 13 lande. Særlig stor er interessen i Tyskland. Alene i Berlin bor der 80.000 veganere.

Men hvad er det for noget pjat, at grøntsager skal hedde ”kød?”

Se mere på: www.devegetarischeslager.nl

Kilde: Norwegian, the green issue nr. 49.

En forening af mennesker er i gang med at starte et offgrid samfund ved Ebeltoft færgehavn.
Målet er et affaldsfrit, gældfrit og selvforsynende samfund, hvor lokale arbejdspladser og primære erhverv kan genopstå og blomstre, understøttet af cirkulær økonomi, kunst og kulturelle aktiviteter.

Se mere på: www.grobund.org

Hvad skal ind?

I 1986 skrev Alfred Jacobsen en børnebog ”Historien om solen og vinden”, inspireret af det nul-energihus han selv havde bygget i Vivild ved Randers.

Gammel vin på nye flasker

Allerede I 1992 lancerede Gunnar Asplund I ABB (den svensk-Sweiziske elgigant) en samlet europæisk energiløsning. Asplunds kongstanke var den indlysende, at energien skal produceres, hvor der er mest af den. Det vil sige vind fra havvindmøller og sol fra Syd-Europa og Sahara. Energien skulle så fordeles via det europæiske elnet (se fig.). I alt 700 GW fra solen, 300 GW fra vind og 200 GW fra vandkraft var spådommen.

Kilde: Acid News, december 2016.

Foto: www.elways.se

Zombie energi

Nyt studie påviser at man vil spare 37 gigaton CO2 ved at fjerne støtten til fossilt brændsel (2017-2050) globalt set.

Se mere på: www.sdg.iisd.org

Klimauge i Favrskov fra 11. til 19. marts 2017
Klima Favrskov er en initiativgruppe med udspring i DN Favrskov.

Se programmet her!

boeger_ikonAnmeldelser


Råstof udgivelse 4 – 2016


Niveauet for klodens indhold af CO2 har passeret 400 ppm – for evigt!

Kilde: The Guardian

Nytænkning eller hjernedød?
”Din hjerne er et dovent stykke kød, der belønner vanetænkning og gentagelser.”

Kilde: Gregory Berns, neuroscientist.

Bæredygtig konference

30 internationale forskere mødtes i Budapest med det erklærede formål at diskutere en strategi til fremme af bæredygtigt forbrug. Workshoppen, der varede fra den 29. til 30 august, kostede i alt 10,2 t CO2, hvilket svarer til 2 gange det årlige CO2-forbrug for en ungarer. Alene flytransporten fra Köln til Budapest kostede 220 kg CO2/person. Var rejserne foregået med tog havde det kostet 20 kg CO2/person.

Kilde: CEEweb for Biodiversity.

Principskitse af vind-vandkraft-koncept og dets samspil med elnettet og den nærliggende by. Kilde: Max Boegl Wind

Vand på møllen

Et nyt tysk projekt bringer integrationen mellem vindmøller og vandkraft op i nye højder. Møllerne skal stå på en bakketop ved siden af en dal med en sø. Når møllerne skal gemme deres energi, pumper de vand op fra søen til reservoirer samt inden i møllerne. Ved vindstille kan der produceres strøm ved at lade vandet løbe tilbage i rørene til et vandkraftværk nede ved søen.
Amerikanske GE og tyske Max Boegi Wind står bag projektet, der knyttes til nettet i 2018.

Kilde: ww.energiwatch.dk

Foto: Liv Mygind

Jorden bærer dit aftryk!

Indskrift i fortovet ved indgang til Assistens kirkegård på Nørrebrogade i København.

Det minder om parasitter, der æder deres vært op indefra.

Kilde: Solarenergie-Förderverein Deutschland

Pas på proportionerne – tak!

Det er blevet beregnet, at gedemælk forårsager dobbelt så stor udledning af drivhusgasser sammenlignet med komælk. Men i USA er det helt uden betydning. Dels er produktionen af gedemælk ikke særlig stor, men først og fremmest udgør udslippet af drivhusgasser fra den samlede mængde husdyr i USA blot 8,3% af det nationale udslip. Transporten udgør 26%. Så der må ikke gå ged i debatten.

Kilde: UN Food and Agriculture Organization.

Foto: Antony Evans

Selvlysende vejtræer

Almindelig Gåsemad (Aradopsis thaliana) er i særlig grad genstand for forskning i gensplejsning. Ved at overføre et gen for lys, som det bl.a. kendes fra ildfluer, kan planten bringes til at lyse. Gåsemad er udbredt over store dele af den nordlige halvkugle. Hvis denne egenskab kan overføres til vejtræer, kan vi undvære lygtepæle og ledninger samt spare udledning af CO2.

Kilde: www.smithsonianmag.com

boeger_ikon Bøger og anmeldelser


Råstof udgivelse 3 – 2016


Danmark som foregangsland?

I 2015 blev der solgt 550.000 elbiler globalt, og globalt er der nu solgt omkring 1,3 millioner elbiler. Og mens elbilsalget i 2015 udgjorde 23% af nybil-salget i Norge, så er salget i Danmark gået helt i stå i 2016.

Kilde: Foreningen af Energi- og Miljøjournalister 16. august 2016.

39% af elforbruget i en gennemsnitlig dansk husholdning går til underholdning.

Kilde: Energi.dk, 12. august 2016.

plastik_poser_raastofAfgift knækker problem med plastposer

En afgift på 50 øre pr købt plasticpose har fået salget til at styrtdykke i England. I oktober sidste blev afgiften indført, og på rekordtid er lykkedes at få salget af de miljøskadelige poser til at skrabe bunden.
Helt eksakt blev der brugt omkring en halv milliard plastikposer i årets første seks måneder, mens der i 2015 blev brugt det svimlende tal af syv milliarder.

Kilde: The Telegraph. 01.08.16

Foto: www.ilcorsivocorsaro.it/

8. august var det slut

Kun godt halvvejs inde i 2016 havde vi brugt de ressourcer på landjorden, i havene og atmosfæren, som er vi havde til rådighed for hele året. Dagen har fået navnet Earth Overshoot Day 2016, og den markerer så også, at vi stadig ikke er i stand til at gendanne de ressourcer, vi som befolkning trækker på.

Kilde: Information.dk. Den 03.08.16

Økonomien i atomkraft viser sig gentagne gange er være ringere end forventet. Illustration: Colorbox

Mere end tre gange så meget!

I USA blev de fossile energikilder i 2014 støttet med 490 milliarder $, mens vedvarende energikilder blev støttet med 135 milliarder $.

Kilde: Monitor 825

4.000 MW solkraft i 2030. Det foreslår VedvarendeEnergi.

Kan solceller lære noget af mudderbakterier?

Svovlbakterien C. tepidum lever i mudderlaget på bunden af søer og have. Den er så ekstrem, at den kan omdanne sollys til brugbar energi, selvom det for os mennesker at se er bælgravende mørkt omkring den.
Netop C. tepidum er særdeles interessant i en solcelle-sammenhæng, da forskere længe har været imponerede over, at den kan omdanne sollys til brugbar energi og vækst, selvom kun meget få lysfotoner nogensinde når ned i mørket, hvor den lever.

Kilde: Jyllands-Posten. Den 20.08.16

Tvedelt plan for New Yorks energifremtid

På den ene side insisterer New Yorks guvernør Mario Cuomo på at NY skal have 30% af sin elektricitet fra VE i 2020 og 50% i 2030. Men samtidig sikrer han massiv støtte til at nogle af de aldersstegne atomkraftværker kan fortsætte.

Kilde: Monitor no. 818

Atomkraftværker skal ikke ligge inde i landet

Rådet fra den kinesiske atomkraftindustri er, at atomkraftværker skal ligge ved havet. Det skyldes afkølingen. Et typisk atomkraftværk på 1000 MW170.000 m3 kølevand i timen. Af denne mængde fordamper 1.000 m3. Resten vender tilbage, til hvor det kom fra, med en højere temperatur.

Kilde: Monitor 819

fukushima_raastofTing ta´r tid

I Fukushima håber det ansvarlige firma TEPCO, at kunne begynde at fjerne reaktorbrændstof og reaktorbrændstof, der er omdannet il andre materialer, i løbet af måske fem år. Et af usikkerhedspunkter er, at kameraer, der skal undersøge materialet, ikke kan fungere på grund af den intensive stråling. TEPCO pointerer, at det er nødvendigt at udvikle mange, mange nye teknologier. Vigtigst at der endnu ikke er noget sted at placere det højradioaktive affald. Den japanske regering overvejer at bygge et undersøisk depot for højradioaktivt affald 13 km fra Fukushimas kyst.

Kilde: Monitor 819

Blomst_Inspiration_ikon Inspiration


boeger_ikon Bøger


Råstof udgivelse 2 – 2016


Prisen på solcellepaneler er faldet med 99% gennem de seneste fire årtier og med tre fjerdedele siden 2009.

Kilde: Lester Brown, Earth Policy Institute

Foto: Sussi Hviid

Tøj tørrer på tørresnor

Tørresnoren, tak

Det koster typisk seks kroner at tørre en tromle tøj i en A-mærket tørretumbler.

Kilde: Energistyrelsen (her fra Samvirke, april 2016).

Energiwende

”At vi snart ejer infrastrukturen igen, gør det nemmere at tage store skridt fremad mod en klimavenligere forsyning med vedvarende energi,” siger Jens Kerstan, miljø- og energisenator i Hamburg.

Kilde: DI Energi 2016.

Kulaktier i frit fald

På 5 år er børsværdien af de amerikanske kulselskaber faldet 93 pct. I samme periode er kulprisen halveret fra 82 til 43 dollars per ton. Det gør mange kulminer til underskudsforretninger.

Kilde: google Finance

  • DOW JONES U.S. COAL INDEX

Det er ikke første gang en bil er blevet begrønnet – men der mangler mange endnu!

Denne gang en SAAB.

Fotos: Hans Pedersen

Foto: SiaSol

Ved udgangen af 2014 var der næsten 600.000 individuelle solcelleanlæg i USA – næsten en fordobling siden 2012.

Kilde: Lester Brown, Earth Policy Institute

Foto: Sussi Hviid

“I 14 lande er el fra solcellepaneler nu ifølge Deutsche Bank konkurrencedygtig med el til de gennemsnitlige forbrugerpriser, selv uden tilskud.”

Kilde: Lester Brown, Earth Policy Institute

”Nu skal vi have handling bag ordene, så vi får skabt rammerne for, at det danske og europæiske erhvervsliv kan blive ved med at udvikle nye og innovative løsninger i en cirkulær økonomi”

Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI.

Narsaq 2020?

Foto: Robert Del Tredici - klik for at se i større format

Foto: Robert Del Tredici – klik for at se i større format

Der er deponeret 70 mio. tons radioaktivt affald bag denne 10 meter høje betonmur ved Elliot Lake i Ontario, Canada.

Uranprojektet i Narsaq vil medføre 15 gange så meget radioaktivt affald, hvilket svarer til 4½ gange Canadas. Hvis man inkluderer USA, drejer det sig om mere end dobbelt så meget radioaktivt affald i Narsaq i forhold til Canada og USA tilsammen.

Foto: Ejvin Beuse

Antallet af solenergianlæg på hustage i det ellers så kulbegejstrede Australien er steget fra 8.000 i 2007 til nu over en million.

Kilde: Lester Brown, Earth Policy Institute

Foto: SiaSol

Olielandet Saudi-Arabien har installeret, påbegyndt eller planlagt solcelleanlæg med en samlet kapacitet på 41.000 MW, nok til at dække to tredjedele af nationens elbehov.

Kilde: Lester Brown, Earth Policy Institute

Saudi Arabien foretrækker sol for atomkraft

”Solenergi er billigere og indebærer ikke den samme risiko som atomkraftværker,” siger den saudiske økonomiminister Ibrahim Babelli og tilføjer ”det bliver Kina og Saudi Arabien, der vil ændre fremtiden.”

Kilde: Nuclear Monitor nr. 824, juni 2016.

boeger_ikon Bøger


Blomst_Inspiration_ikon Inspiration


Del artiklen med andre

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C
cc@ve.dk
www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 20. december, 2017.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.

RÅSTOF digitalt nr. 7 2017

Nutid, tak! ”Tog er fortid. Asfalt er fremtiden.” Sådan lyder det fra regeringspartierne Venstre og Liberal Alliance. Og Venstres trafikpolitiske ordfører Kristian Pihl Lorentsen sætter trumf på og udtaler, at ”hvis Aarhus skal have mere letbane, må de selv betale” (Fyens Stiftstidende 9. januar 2017). Dermed overser Venstres ordfører de overfyldte indfaldsveje til selvsamme by, og at det er plat umuligt at parkere de fleste steder i byen samt ikke mindst, at halvdelen af Aarhus´ befolkning ikke har bil. Især på den politiske højrefløj savner man trafikpolitikere, hvis opfindsomhed strækker længere end til at foreslå flere spor på de danske motorveje.
Skal olie- og bilindustrien have frit løb til at vride de sidste kroner ud af deres investeringer? Eller skal vi tage forskud på fremtiden og erklære benzinbilen for død og organisere et samfund uden biler?
Med den nuværende regerings kurs vil transport med benzin- og dieselbiler eksplodere i 2030. Drivhusudledningen fra personbiler vil øges med 43%. VedvarendeEnergi foreslår, at el-og hybridbiler indføres som i Norge samtidig med, at kollektiv transport + cykling overtager en del af persontransporten fra bilerne. Derved kan personbilernes CO2-udledninger reduceres 89% frem til 2030 (se artiklen om biltransport i dette nummer af RÅSTOF).

Hans Pedersen, redaktør af RÅSTOF og
Claus Christensen, ansv. redaktør af RÅSTOF

Artikler: