Råstof logo

Skovbrande, isen der smelter, orkaner der hærger. Det er nemt at blive pessimist, men i P1-podcasten er der også plads til optimisten. Foto: Flickr

BØGER – Lyseslukkere eller lys for enden af tunnelen

Del artiklen med andre
Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Af Troels Knudsen 

På P1-radio kan man for tiden høre klimamagasinet ”Sidste mand slukker lyset”. Udsendelserne er nytænkende, fordi de forsøger at gøre klimaforandringer og grøn omstilling vedkommende samtidig med, at de bevarer en faglig tyngde.

Radioprogrammet er bygget op som en dialog mellem den dystre sortseer og (over)optimisten. Bag programmet står videnskabsredaktør hos DR Søren Bjørn Hansen og klimajournalist Rasmus Thirup Bech, som i hver episode tager fat på diverse klimarelaterede udfordringer. Det er ambitiøst, idet de to værter på den ene side ikke lægger skjul på de massive problemer, som klimaforandringerne skaber. På den anden side forsøger de at komme med konkrete løsninger, som i det mindste kan bremse de værste effekter.

Glimt af håb i mørket

Som almindelig medieforbruger får man ofte serveret nyheder om klimaforandringer, som enten er dystopiske eller for glorificerende. Det kan være svært at finde hoved og hale i, hvilke konsekvenser forskellige løsningsmodeller vil medføre, og samtidig kan nyheder om manglende isdække på Arktis give anledning til håbløshed. På den måde giver podcasten til tider en opløftet stemning, selvom de ikke holder tilbage med de barske realiteter.

Det sure med det søde

Indtil videre har programmet primært fokuseret på de naturvidenskabelige effekter af klimaforandringerne – isen i Arktis og Grønland smelter, skovbrande bliver mere udbredte, og orkaner bliver voldsommere, som vi har set det i Caribien og USA de seneste måneder. Men programmet har også taget fat på det voldsomme fald i pris på solceller, genplantning af skovområder og mange storbyers fremsyn.

Optimisten og pessimisten

Selvom programmet til tider virker en anelse påtaget, når de to værter skal trække sig op i hver deres hjørne som pessimist og optimist, er podcasten vellykket. Og med et format, hvor udsendelserne ikke varer mere end en halv time, er det muligt at være opmærksom hele udsendelsen igennem til trods for de til tider noget tekniske forklaringer. Verden er ikke sort eller hvid. Men håbet er lysegrønt.

For tiden har vi næsten ikke hørt andet end om orkaners hærgen specielt i Caribien og USA. Foto: Flickr.

P1-podcast “Sidste mand slukker lyset“, næste udsendelse d. 2. oktober 2017.

Relaterede artikler

Bøger: Sort Ta-Nehisi Coates, der skriver om sociale og politiske spørgsmål for magasinet The Atlantic, har skrevet en personlig bog, der griber fat om et af de m...
Bøger: Grønne blade Tidsskriftet, der udgives af Det Økologiske Råd (DØR) har fået ny layout og ny redaktør, men indholdet rummer fortsat en bred palet af miljøemner. Det...
Bøger: Chokpolitik Chok. Det er det første ord, der møder læseren, når vi åbner Naomi Kleins nye bog. Det var også det første ord, vi tænkte på, da vi sidste år var vidn...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C
cc@ve.dk
www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 20. december, 2017.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.

RÅSTOF digitalt nr. 3 2018

Magi i luften
Gennem en årrække har der været sonderinger for at finde frem til et mål for et samfunds udvikling, der inkluderer mere end økonomi. BNP er helt tydeligt ikke tilstrækkeligt. Helt gal er opgørelserne over de enkelte landes CO2-udslip, hvor hverken fly-, skibstransport og import af varer indgår i regnskabet. Og helt sygt bliver det, når vi har sat os i en situation, hvor vi er nødt til trække CO2 ud af atmosfæren for at overholde Paris-aftalen. Oven i købet med en teknologi som endnu ikke findes. Det er ren magi.

Kloden har kun de råstoffer, den er skabt med. Derfor er det ikke holdbart, at råstofforbruget pr. BNP-enhed er steget siden år 2000. Vækst betyder generelt et større forbrug af råstoffer. Der skal megen effektivisering til, at en øget produktion kan ske med mindre råstofforbrug. Som vi sagde i gamle dage: Man kan ikke producere sig ud af forureningen. Herværende tidsskrift hedder RÅSTOF for at sætte fokus på, at det er samlede ressourceforbrug, der skal minimeres.

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF

Artikler: