Råstof logo

Skovbrande, isen der smelter, orkaner der hærger. Det er nemt at blive pessimist, men i P1-podcasten er der også plads til optimisten. Foto: Flickr

BØGER – Lyseslukkere eller lys for enden af tunnelen

Del artiklen med andre
Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Af Troels Knudsen 

På P1-radio kan man for tiden høre klimamagasinet ”Sidste mand slukker lyset”. Udsendelserne er nytænkende, fordi de forsøger at gøre klimaforandringer og grøn omstilling vedkommende samtidig med, at de bevarer en faglig tyngde.

Radioprogrammet er bygget op som en dialog mellem den dystre sortseer og (over)optimisten. Bag programmet står videnskabsredaktør hos DR Søren Bjørn Hansen og klimajournalist Rasmus Thirup Bech, som i hver episode tager fat på diverse klimarelaterede udfordringer. Det er ambitiøst, idet de to værter på den ene side ikke lægger skjul på de massive problemer, som klimaforandringerne skaber. På den anden side forsøger de at komme med konkrete løsninger, som i det mindste kan bremse de værste effekter.

Glimt af håb i mørket

Som almindelig medieforbruger får man ofte serveret nyheder om klimaforandringer, som enten er dystopiske eller for glorificerende. Det kan være svært at finde hoved og hale i, hvilke konsekvenser forskellige løsningsmodeller vil medføre, og samtidig kan nyheder om manglende isdække på Arktis give anledning til håbløshed. På den måde giver podcasten til tider en opløftet stemning, selvom de ikke holder tilbage med de barske realiteter.

Det sure med det søde

Indtil videre har programmet primært fokuseret på de naturvidenskabelige effekter af klimaforandringerne – isen i Arktis og Grønland smelter, skovbrande bliver mere udbredte, og orkaner bliver voldsommere, som vi har set det i Caribien og USA de seneste måneder. Men programmet har også taget fat på det voldsomme fald i pris på solceller, genplantning af skovområder og mange storbyers fremsyn.

Optimisten og pessimisten

Selvom programmet til tider virker en anelse påtaget, når de to værter skal trække sig op i hver deres hjørne som pessimist og optimist, er podcasten vellykket. Og med et format, hvor udsendelserne ikke varer mere end en halv time, er det muligt at være opmærksom hele udsendelsen igennem til trods for de til tider noget tekniske forklaringer. Verden er ikke sort eller hvid. Men håbet er lysegrønt.

For tiden har vi næsten ikke hørt andet end om orkaners hærgen specielt i Caribien og USA. Foto: Flickr.

P1-podcast “Sidste mand slukker lyset“, næste udsendelse d. 2. oktober 2017.

Relaterede artikler

Bøger: Sort Ta-Nehisi Coates, der skriver om sociale og politiske spørgsmål for magasinet The Atlantic, har skrevet en personlig bog, der griber fat om et af de m...
Bøger: Grønne blade Tidsskriftet, der udgives af Det Økologiske Råd (DØR) har fået ny layout og ny redaktør, men indholdet rummer fortsat en bred palet af miljøemner. Det...
Bøger: Chokpolitik Chok. Det er det første ord, der møder læseren, når vi åbner Naomi Kleins nye bog. Det var også det første ord, vi tænkte på, da vi sidste år var vidn...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C
cc@ve.dk
www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 20. december, 2017.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.

RÅSTOF digitalt nr. 7 2017

Lavest mulige indsats
Lægger man øret til vandrørene og lytter efter rygter om det kommende energiforlig, kan man ikke undgå at blive deprimeret. Intet tyder på, at regeringens visioner strækker sig til andet end den lavest mulige indsats. Transporten og landbruget har indtil videre været fredhellige for regeringen og energibesparelser et ikke-prioriteret tiltag.

Og det er netop det, vi kan kræve: at regeringen i det kommende energiforlig prioriterer. Som efterhånden mange ved, så går omkring 40% af Danmarks energiforbrug til rumopvarmning. En indsats for renovering af offentlige bygninger vil være rettidig omhu. Samme indsats i det almennyttige byggeri – tak. Sidstnævnte kunne ske efter devisen, at huslejen ikke måtte stige mere end varmeregningen gik ned. Samtidig kunne man passende argumentere for, at boligarealet ikke må stige, så energigevinsten går tabt i form af en ny udestue eller en tilbygget altan (se artiklen ”Småt og godt” her i magasinet). Tilskud til den fortsatte udskiftning af oliefyr er en klassiker, der bør fortsætte, indtil der ikke er flere oliefyr (eller mere olie).

Og endelig – der er ingen vej udenom: Transporten og landbruget er ikke fredhellige i et ambitiøst energiforlig.

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF

Artikler: