Råstof logo

Den øgede trafik på vejene giver både mere trængsel, øger udgifter til veje og påvirker klimaet negativt. Foto: VedvarendeEnergi.

Scenarie: Transport med benzin- og dieselbiler eksploderer i 2030

Del artiklen med andre
Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookPrint this pageEmail this to someone

Af Gunnar Boye Olesen

Vi kan forvente, at biltrafikken med benzin- og dieselbiler vil stige i hastigt tempo frem mod 2030. Den førte transportpolitik giver næring til et skrækscenarie om få år. 

Gennem mange år har personbilernes CO2-udledninger været stærkt stigende i Danmark, mens udledninger fra andre sektorer er reducerede. De senere års stadig lavere bilafgifter har resulteret i såvel mere bilkørsel som mere brændselsforbrug og større CO2-udledninger. Samtidig har de højere afgifter på elbiler, sammen med negativ omtale af elbiler, fået elbilsalget til at falde til et minimum. Samtidig er de seneste reduktioner af bilafgifter langt fra slået igennem i bilsalget. Bilsalg og bilkørsel kan derfor forventes at fortsætte med at stige i de kommende år.

Flere veje og utroværdige tests

Udover de billigere biler er den øgede bilkørsel fremmet af et stort vejbyggeri, ikke mindst udbygning af en række motorveje, samt den stigende centralisering af arbejdspladser og indkøbsmuligheder, der for rigtig mange giver længere afstande til arbejde og til daglige gøremål. Også den dårligere kollektive trafikbetjening, specielt af yderområder, gennemtvinger øget bilkørsel.

Kommer Transportministeren til at bekymre sig om klima? Eller klarer Energi-, Forsynings-og Klimaministeriet problemet med kreativ bogføring og varm luft?

Medvirkende til de stigende CO2-udledninger er, at den forventede øgede energieffektivitet for personbiler, som var aftalt med EU-regler, ikke er sket. I stedet er bilfabrikanterne blevet stadig bedre til at fremvise lave energiforbrug i EU-test, hvilket dog ikke kan omsættes til tilsvarende lave energiforbrug i praktisk brug.

Bilernes tur

Regeringens transportpolitik har hidtil styrket den øgede bilkørsel, samtidig med, at vores transportminister, Ole Birk Olesen (Liberal Alliance), fralægger sig ansvaret for transportens CO2-udledninger med udtalelser som ”klimaudfordringen hører under klima- og forsyningsministeren” (udtalt ved fremlæggelse af regeringens strategi for øget luftfart i juli i år) og Venstres transportordfører udtaler, at ”nu er det bilernes tur”. Der er derfor gode grunde til at forvente, at personbiltransporten og dens CO2-udledninger vil fortsætte med at stige de følgende år som den har gjort de senere år. Vi har derfor i VedvarendeEnergi opstillet et scenarie for den udvikling, man kan forvente med fortsættelse af den nuværende transportpolitik.

Resultatet for bilkørsel i Danmark, i milliarder kørte km/år, kan ses af nedenstående graf:

Udgangspunktet er, at den stigning i bilkøb og bilbrug, vi har set på 6%/år 2010-2016 fortsætter, samtidig med at energieffektiviteten øges 1%/år, som den har gjort i perioden 2010-2015, hvor der har været EU-regler for bilers energieffektivitet. Elbilaftalen fastholdes med det resultat, at efter salg af 5000 elbiler 2016-2018 reduceres elbilsalget til 2016-niveau med de aftalte øgede afgifter. Brintbiler får minimal udbredelse. Biobrændsler hæves til 10% af energiforbruget fra 2020, svarende til EU-mål. Graf: Gunnar Boye Olesen.

 

Det vil give anledning til stadig større fossilt energiforbrug, som det fremgår af denne graf. Graf: Gunnar Boye Olesen.

 

Politikerne arbejder imod målene

Det ekstra brændstofforbrug vil betyde, at personbilernes CO2-udledninger vil stige fra 7,4 millioner tons/år i 2016, som i sig selv var rekordår for drivhusgasudledninger fra personbiler, til 10,6 millioner tons i 2030, en stigning på 43%. De øgede drivhusgasudledninger er stik imod målene om at nedbringe drivhusgasudledninger. De går direkte imod målet om at nedbringe danske drivhusgasudledninger uden for kvotesektoren med 39% fra 2005 til 2030. Hovedsektorer uden for kvotesektoren er transport, bygninger, landbrug. For at opfylde målet skal der aktivt gennemføres reduktioner på omkring 5 millioner tons CO2e/år i 2030, under forudsætning af, at transportens drivhusgasudledninger er konstante, og at man medregner den CO2-opsamling, der er ved øget skovvækst. Hvis brugen af personbiler udvikler sig som i dette scenarie, bliver der dog ikke kun behov for at reducere 5 millioner ton CO2e i 2030, men over 8 millioner tons.

Scenarie vil ødelægge Klimarådets beregninger

Klimarådet har opstillet en række muligheder for at reducere drivhusgasser frem til 2030 uden for transportsektoren, bl.a. energirenovering af bygninger, varmepumper, energieffektivisering i produktionserhvervene, samt solvarme. De giver samlet en drivhusgasreduktion svarende til 99% af reduktionsbehovet under forudsætning af stabile udledninger fra transporten. Hvis udviklingen af personbiler følger nærværende scenarie, samtidig med, at Klimarådets forslag gennemføres, vil Danmark udlede 3,2 millioner ton CO2e for meget i 2030 i forhold til målet, og vil derfor ikke kunne reducere 39%, men kun 31%.

Der findes et alternativ

Selvfølgelig behøver det ikke gå som dette scenarie. VedvarendeEnergi har også et scenarie med omstilling til vedvarende energi, hvor el-og hybridbiler indføres i samme takt som det aktuelt sker i Norge samtidig med, at kollektiv transport + cykling overtager en del af persontransporten fra bilerne. Med dette scenarie kan personbilernes CO2-udledninger reduceres 89% frem til 2030. Desværre er dette scenarie helt uforeneligt med den nuværende transportpolitik.

Det bliver nu spændende at se, hvad regeringen vil foreslå, når de i begyndelsen af 2018 skal fremlægge en plan for, hvordan vi i Danmark skal nå målet om de 39% reduktion? Kommer Transportministeren til at bekymre sig om klima? Eller klarer Energi-, Forsynings-og Klimaministeriet problemet med kreativ bogføring og varm luft?

Gunnar Boye-Olesen er politisk koordinator i VedvarendeEnergi

Relaterede artikler

Lad os lige smutte til London eller Paris Synspunkt: Vores forbrug har taget overhånd, når danskere flyver til udlandet på en smuttur for at holde julefrokost. Hvad med miljøet?
2018 – et år i klimaets tegn Klimakonferencen COP23 er slut. Her blev planerne lagt for, at 2018 skal blive et år med fokus på klimaforandringer og med øgede ambitioner for at red...
Elsk Jorden I filmen ”En ubekvem sandhed, 2” kalder Al Gore vores klode ”Den blå planet”, mens han ser den i astronautperspektiv. ”Men solen står ikke op i Delhi,...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C
cc@ve.dk
www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 20. december, 2017.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.

RÅSTOF digitalt nr. 7 2017

Fantastiske Toyota 
Nul Co2-udslip for nye biler. Nul CO2 i bilens livscyklus. Nul CO2-udslip fra fabrikkerne. Dette er Toyotas plan for 2050. Når en gigantisk bilproducent som Toyota vil gøre biler CO2-fri, giver det håb. Hvis vi kan få politikere og civilsamfund til at levere en tilsvarende ambitiøs indsats på klimaområdet, kan vi nå langt. Men er det ikke den omvendte orden? Hvorfor er det ikke politikerne, der sætter dagsordenen? Hvorfor er det en bilproducent, der har set skriften på væggen, og reagerer på det folkelige pres for en ny verdensorden på energifronten?

Det konsekvente bud fra danske politikere bør være at stille krav om fossilfri import og fossilfri produktion i Danmark. At pensionsselskaber og andre danske investorer ikke investerer i projekter, der involverer fossile energikilder. At danske forsikringsselskaber ikke støtter tilsvarende projekter. Dansk militær, dansk landbrug, danske flyselskaber, danske rederier inspireres til at gøre lige som fantastiske Toyota.

Claus Christensen, ansv. redaktør af RÅSTOF


Artikler: