Råstof logo

Test dit personlige klimaaftryk på to minutter 12. december 2019 LÆS ARTIKLEN Nu kan du på blot to minutter få overblik over dit personlige klimaaftryk. VedvarendeEnergi har nemlig udviklet en simpel klimaberegner. At vinde langsomt er det samme som at tabe 12. december 2019 LÆS ARTIKLEN Anmeldelse af Jørgen Steen Nielsens bog: Som gjaldt det livet – til den nye Klimabevægelse. Nyt format erstatter Råstof i 2020 12. december 2019 LÆS ARTIKLEN Denne udgivelse af Råstof er sidste nummer af VedvarendeEnergis klimamagasin, og Råstof nedlægges ved udgangen af dette år.

En snuptagsløsning

Hvem drømmer ikke om at vende verdens skæve gang? Med en simpel handling at kunne få et stort resultat? Det er lige som i jiu-jitsu: Lille indsats, stor virkning.

Siden finanskrisen i 1929 har forbrugsvarer fået stadig kortere levetid. Ved at øge garantiperioden vil man bremse udskiftningen af ting. Jo længere garantien er, jo bedre kan det betale sig at reparere tingene.

Industrien er selvsagt ikke interesseret i en sådan ændring, men gennemføres ideen vil reparationsbranchen få en opblussen og blive parallel til autoværkstederne.

Grundlæggende vil det betyde, at varerne skal produceres på en sådan måde, at de rent faktisk kan repareres. De betyder bedre materialer og generelt mere gedigne produkter. Kort sagt: Kvalitet.

Samtidig bliver resultatet et opgør med køb-og-kassér-mentaliteten. Dermed bliver det brugsværdien, der kommer i højsædet. Det lægger igen op til en deleøkonomi – at det bliver vigtigt at blive transporteret i bilen end at eje den.

Gevinst på alle hylder.


Hans Pedersen, redaktør.

Udklip_råstof_støtte_ny
Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapitalfonde

Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapitalfonde

El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrastruktur.

Læs artiklen

Moder Jord på Herrens Mark

Moder Jord på Herrens Mark

Et er at forsøge at gemme CO2 fra energiproduktion og industrivirksomheder i underjordiske hulrum. Denne artikel handler om, hvordan en mindsket jordbearbejdning kan øge kulstofindholdet i jorden.

Læs artiklen

Tør du investere i atomkraft?

Tør du investere i atomkraft?

Gennem hele sin levetid har atomkraftindustrien været massivt støttet af statslige midler

Læs artiklen

Test dit personlige klimaaftryk på to minutter

Test dit personlige klimaaftryk på to minutter

Nu kan du på blot to minutter få overblik over dit personlige klimaaftryk. VedvarendeEnergi har nemlig udviklet en simpel klimaberegner.

Læs artiklen

Dejlig er jorden – tips til en grønnere jul.

Dejlig er jorden – tips til en grønnere jul.

Med den globale klimakrise som bagtæppe til julens traditioner er der god grund til at flytte fokus fra gaveræs og overlæsset julebuffet til de mindre materielle glæder ved julen.

Læs artiklen

At vinde langsomt er det samme som at tabe

At vinde langsomt er det samme som at tabe

Anmeldelse af Jørgen Steen Nielsens bog: Som gjaldt det livet – til den nye Klimabevægelse.

Læs artiklen

Nyt format erstatter Råstof i 2020

Nyt format erstatter Råstof i 2020

Denne udgivelse af Råstof er sidste nummer af VedvarendeEnergis klimamagasin, og Råstof nedlægges ved udgangen af dette år.

Læs artiklen

Leg med ild kan blive ris til egen røv

Leg med ild kan blive ris til egen røv

Ved at afbrænde regnskoven øges CO2 i atmosfæren. Samtidig mister vi en række muligheder for at udnytte regnskovens planter til medicin og farmaceutiske produkter.

Læs artiklen

Lyden af klimaangst og smeltende gletsjere

Lyden af klimaangst og smeltende gletsjere

Vi er vant til, at populærmusikkens tekster tager afsæt i emner som romantisk kærlighed. Men hvad med sorgen, vreden og håbet?

Læs artiklen

Nu matcher elbiler fossilbiler økonomisk – men skal vi have 3 millioner af dem?

Nu matcher elbiler fossilbiler økonomisk – men skal vi have 3 millioner af dem?

Hvis vi skal nå målet om 70% drivhusgasreduktion i 2030, skal vi stoppe stigningen i den samlede bilpark.

Læs artiklen

Blomst_Inspiration_ikon Inspiration


Greta Thunberg som grafitti på idrætshal i Hillerød.

Foto: Svend Vestergaard Jensen.

Foto Christopher Furlong

Fukushima

Japan planlægger 11 solcellemarker og 10 vindmølleparker svarende til 600 megawatt på de arealer, der er blevet radioaktivt forurenet ved Fukushima Daiichi atomkraftnedsmeltningen i 2011.

Kilde: Sierra Club, 2019.

Foto: Hans Pedersen

En 10 år gammel kaskelothval, der strandede på Skotlands kyst, havde 110 kg. fiskenet, reb og plastik i maven.

Kilde: Sierra Club.org

 

Stop jagten på fossile brændstoffer.

Tegning: Svend Vestergaard Jensen

Vi kan ikke leve uden insekterne

Bilverdenen

4 af 10 solgte biler verden over er SUVs (Sport Utility Vehicle – særligt anvendelig til off roadkørsel, men anvendes overalt). Dermed er CO2-udslippet det højeste næst efter energiproduktion. Dermed overstiger udslippet fra SUVs både sværindustrien og flyvningen.

Kilde: IEA. Opgørelse fra 2018.

Fordi vi er ved et punkt nu – the point of no return – er vi nødt til at være ansvarlige. Jeg tror, vores politikere vil være det.

I september drog Nicolaj Coster-Waldau ind i Perus regnskov for sammen med UNDP at undersøge årsagerne til afbrændingen af Amazonas regnskov.

Volvo har lanceret en eldrevet lastbil specielt egnet til bykørsel. ”Forskellige transporttyper kræver forskellige drivmidler.”

Kilde: Pressemeddelelse fra Volvo 6. november 2019.

Sovjets kollaps sparede klimaet for 7 milliarder tons CO2

“Overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi havde enorme konsekvenser for fødevareproduktionen og kødforbruget. Det førte til en massiv reduktion i udledningen af drivhusgasser – faktisk hvad der svarer til op mod 80% af verdens samlede CO2-udledning fra landbrug, skovbrug og anden arealanvendelse i 2010,” siger forsker og lektor Alexander Prishchepov fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.
Hvor Sovjets indbyggere i starten af 1990’erne hver spiste 32 kilo oksekød om året, var det årlige forbrug nede på 14 kilo per indbygger i år 2000.

Kilde: Environmental Research Letters.

I-landsproblemer er der nok af.

Hvordan får man overklassen med i kampen mod klimaforandringer? Man truer da med, at fremtidens klimaramte vin kommer til at mangle både den runde bouquet og noter af lakrids og blåbær.

I dagene 20.-22 oktober samledes i Paris 17.600 mennesker fra 80 lande til handelsmesse for økologiske fødevarer og andre produkter.

Venedig

Foto: Manuel Silvestri

Nye atomkraftværker koster mange gange mere pr. kWh end energi fra sol eller vind, så de erstatter mange gange mindre fossile brændstoffer pr. krone.

Mens det blot tager måneder at rejse vindmøller eller solcelleparker, tager det mindst fem år at bygge et atomkraftværk – og ofte mere end det dobbelte. I den tid sendes der fortsat drivhusgasser ud fra de fossile energikilder.

Kilde: Climate News Network.

boeger_ikon Bøger


Sammenbrud

Man kan kalde ham amerikansk litteraturs graverjournalist. Jared Diamond har gennem et snart langt liv skrevet et antal bøger, der alle koncentrerer sig om, hvordan verdens ressourcer har været afgørende for magten og overlevelsen i verden.

Vi må deles om klodens ressourcer

The Green New Deal blev i 2008 foreslået som en del af amerikansk lovgivning, der sigter mod at tackle klimaændringer og økonomisk ulighed. Navnet henviser til New Deal, et sæt sociale og økonomiske reformer og offentlige arbejdsprojekter udført af præsident Franklin D. Roosevelt som reaktion på den store depression i 1930-erne.

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.