Råstof logo

BØGER – Bæredygtig global udvikling

Af Hans Pedersen

Danmark som frontløber

”Finder vi ikke de langsigtede løsninger på adgangen til bæredygtig energi, lægger vi kimen til nye konflikter.” Disse alvorstunge ord i kapitlet om ”Vedvarende, billig og tilgængelig energi til alle” bliver efterfulgt af en kurve, der viser den verdenssucces, som Danmark kan fremvise ved at have fastholdt energiforbruget på samme niveau siden 1980. Og den anden succes som Danmark kan fremvise, er anvendelsen af overskudsvarme til fjernvarme. ”…hvis EU følger Danmarks eksempel med at anvende overskudsvarmen fra elproduktion eller industriel overskudsvarme, vil denne energi kunne dække boligopvarmningen i hele EU.”

Det er Anders Eldrup og Brian Vad Mathiesen, der trækker disse globale og europæiske perspektiver op. Hvad angår det nordiske perspektiv har ”Danmark traditionelt været bagud i forhold til de øvrige nordiske lande, når det drejer sig om bæredygtig energiproduktion,” hvilket skal ses i sammenhæng med netop den høje dækningsgrad med fjernvarme (65%).

Som helhed har Norden et ”betydeligt uudnyttet potentiale i energieffektivisering og besparelser.”

Devisen er klar: Skær ned på det nødvendige energiforbrug og sæt fuld skrue på indførelse af vedvarende energi. Dette er vejen til forsyningssikkerhed.

Men hvad må det koste? Ved den vurdering er det bemærkelsesværdig, at prisen på strøm fra landvindmøller er faldet med 50% siden 2009 og prisen på solcellemoduler er faldet med 80% siden 2008. ”Allerede i dag er produktion af strøm fra en landvindmølle billigere end tilsvarende produktion baseret på kul, olie eller gas, når vi alene ser på de direkte omkostninger.” Dertil kommer effekterne på jobskabelse, klimaeffekter, helbredsomkostninger.

Danmarks store udfordring er at skabe et sammenhængende intelligent styret energisystem baseret på samspillet mellem vind og fjernvarme. Danmark kan blive frontløber – med deraf følgende eksportmuligheder – ved at vise, hvordan ”de ustabile vedvarende energikilder kan gøres stabile ved intelligent samspil med andre energiformer.”

Steen Hildebrandt (red.): Bæredygtig global udvikling. FN´s 17 verdensmål i et dansk perspektiv. 496 sider. Kr. 195,- Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016.

Relaterede artikler

Sammenbrud Man kan kalde ham amerikansk litteraturs graverjournalist. Jared Diamond har gennem et snart langt liv skrevet et antal bøger, der alle koncentrerer s...
Vi må deles om klodens ressourcer The Green New Deal blev i 2008 foreslået som en del af amerikansk lovgivning, der sigter mod at tackle klimaændringer og økonomisk ulighed. Navnet hen...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.