Råstof logo

Bøger: Budskab fra en global aktivist

Af Hans Pedersen

”Monsanto har patenteret 1500 klimaresistente afgrøder.” Retfærdig harme formelig vælder ud af Vandana Shiva. Det samme gælder, når hun ser det perverse i, at man kan handle med CO2. ”Man har privatiseret den fælles atmosfære og skabt et supermarked for forurening.” Ifølge Vandana Shiva er der noget, man bare ikke skal kunne handle med ”vand og biodiversitet er for sårbare til at blive reduceret til markedsemner.”

”Soil Not Oil” er en bog om verden set fra den tredje verden. Vandana Shiva insisterer på at se verden som et hele – ikke blot som en del af den økonomiske markedsmekanisme. Hendes ledetråd er de universelle love om energi og evolution samt lighed på en endelig og sårbar planet. ”Vi har simpelthen glemt, at vi er verdensborgere,” er et af hendes mundheld. Lighed handler om retfærdig deling af klodens ressourcer. ”Earth Democracy” og økologisk lighed handler om, at når klodens ressourcer er begrænsede, er en begrænsning af de riges udnyttelse af ressourcerne en nødvendighed, for at alle kan have adgang til vand, land, føde og foder, luft og energi.

Som en slags hilsen til vores hjemlige Jyder Mod Overflødige Motorveje ser Vandana Shiva supermotorvejene og bilen som det ultimative kulturelle symbol på ikke-bæredygtighed. En logik der udbygges ved industriel dyrkning af biofuels, som fremmer fortsat luksusbrug for de rige på bekostning af basal føde og energi til de fattige.

Shiva tror ikke på teknologiske løsninger. Vi kan ikke tillade, at verden går videre med ”business as usual.” Skulle olien erstattes af atomkraft ville det forudsætte, at der blev bygget et atomkraftværk om ugen de næste 60 år!

Ifølge Vandana Shiva skal klimakrisen og det faktum, at olieproduktionen har nået sit toppunkt ses i sammenhæng med den tredje krise: Fødevarekrisen.

Alt i alt er fødevareproduktion gennem de seneste 50 år gået i retning af større og større afhængighed af fossile brændstoffer med varelagre på hjul som den mest iøjnefaldende illustration.

”I denne livstruende periode domineret af globalisering og klimakrise, er vi nødt til at slippe vores skjulte energi fri for at skabe en ændring til en økonomi, der ikke er domineret af fossile brændstoffer (…) skabt af frie selvorganiserede borgere og samfund.”

Vandana Shiva: Soil Not Oil. 144 sider, kr. 204,-. Zed Books, 2016.

Relaterede artikler

Sammenbrud Man kan kalde ham amerikansk litteraturs graverjournalist. Jared Diamond har gennem et snart langt liv skrevet et antal bøger, der alle koncentrerer s...
Vi må deles om klodens ressourcer The Green New Deal blev i 2008 foreslået som en del af amerikansk lovgivning, der sigter mod at tackle klimaændringer og økonomisk ulighed. Navnet hen...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.