Råstof logo

Bøger: Chokpolitik

Af Jakob Lundbye

Chok. Det er det første ord, der møder læseren, når vi åbner Naomi Kleins nye bog. Det var også det første ord, vi tænkte på, da vi sidste år var vidne til afslutningen på en usædvanlig amerikansk valgkamp. Den canadiske journalist og aktivist gør det dog hurtigt klar for os, at der ikke er tale om en epokegørende begivenhed, endsige et opbrud. Snarere mener hun, at vi med valget af Donald Trump som USA’s 45. præsident er vidne til kulminationen på den neoliberalistiske tidsalder – en tidsalder, der med frimarkedstænkningen, dereguleringen og privatiseringen for alvor tog sit indtog under Reagan og Thatcher i 80’erne.

Dygtigt formår Klein at trække tråde til sine tidligere bøger, herunder Chokdoktrinen, hvor hun gentagne gange minder os om, hvordan USA ad bagvejen indfører upopulære, men af markedet yderst prisværdige, reformer og politikker. Steve Bannon, som nu er fortid som Trumps ’chefideolog’, sagde det lige ud: ”Det handler om at dekonstruere systemet og velfærdsstaten.” Hvorfor? Fordi de velhavende på denne måde kan rage endnu mere til sig, og fordi erhvervslivet skal have frie rammer. Klimaet, den offentlige sektor og størstedelen af menneskeheden bliver taberne (se Kleins seneste bog Intet bliver som før).

Der er derfor meget på spil, og man skulle tro, at det for canadieren ville være en uoverkommelig opgave at skitsere en løsning, men en af styrkerne ved denne bog – og det der adskiller den fra andre post-valget-af-Trump bøger – er, at hun netop anviser en vej ud af moradset. Når man siger NEJ, må man nødvendigvis også sige JA – og dét gør Klein med bravour. Ansporet af de indfødte folk i Standing Rock, der ufravigeligt sætter sig op imod statens ønske om at nedlægge en olierørledning i North Dakota, fremmaner hun et håb og en optimisme. Ved at forene de progressive kræfter og i fællesskab anvise en ny retning, en ny vej, en ny vision kan striden om silo-tænkning og interessekonflikter bilægges. Nu er der altså et højere mål og en alternativ politik. Klein er endda så storsindet i slutningen af bogen at vedhæfte manifestet ’Leap’, så vi fx selv kan gå ud og gøre en forskel.

Naomi Klein: NEJ er ikke nok – Modstand mod Trump og højrepopulismens chokpolitik. 302 sider. Kr. xx. Forlaget Klim, 2017.

Relaterede artikler

Sammenbrud Man kan kalde ham amerikansk litteraturs graverjournalist. Jared Diamond har gennem et snart langt liv skrevet et antal bøger, der alle koncentrerer s...
Vi må deles om klodens ressourcer The Green New Deal blev i 2008 foreslået som en del af amerikansk lovgivning, der sigter mod at tackle klimaændringer og økonomisk ulighed. Navnet hen...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.