Råstof logo

Bøger: De syv dominerende søstre

Af Hans Pedersen

I 1973 udgjordes 90% af energiforbruget af olie. Da Ægypten og Syrien i oktober måned angreb Israel, truede de angribende lande med at stoppe olieleverancerne til de lande, der støttede Israel. Oliepriserne sprang i vejret. I november vedtog Folketinget billøse søndage og forbud mod oplysning i butiksvinduer. Danskerne reagerede ved at skære ned på energiforbruget.

Dermed er scenen sat for det stykke Danmarkshistorie, som Mogens Rüdiger har sat sig for at beskrive i bogen ”Oliekrisen.”

Bag oliekrisen lå tvekampen mellem på den ene side de dominerende internationale olieselskaber (de syv søstre) og på den anden side en række mindre nationale olieproduktioner i Syrien, Irak, Algeriet og Libyen. De syv søstre allierede sig med konservative regeringer i Saudi-Arabien og Iran og leverede våben til lokale konflikter. Olie den ene vej, våben den anden.

Den saudiarabiske sheik Ahmed Yamani var arkitekten bag de forhandlinger, der den 3. november 1973 førte til, at seks af de arabiske lande med et slag firdoblede oliepriserne.

På et krisemøde i februar 1974 i Washington mellem USA, Canada, Japan, Norge og de ni EF-lande blev det besluttet at fremme energibesparelser og at sætte ind på at finde alternativer til olie.

Siden har oliepriserne svinget meget men har tillige ført til, at blandt andet de danske elværker er gået fra at være massivt afhængige af olie til at bruge kul (og sidenhen biomasse).

Mens de internationale forhandlinger gik langsomt, var der anderledes gang i omstillingerne i de daglige husholdninger. ”Der blev skruet ned for radiatorerne. Tophuer, vanter, uldtrøjer og varme sutsko erstattede de mindre varme radiatorer. Sprækker ved døre og vinduer blev tætnet. Brusebadene blev kortere og koldere. Det blev nærmest en kollektiv indsats, der skulle vise, at man kunne klare den stor stigning i olieprisen.”

Mogens Rüdiger slutter sin historiske beretning med et legendarisk citat af sheik Yamani: ”Stenalderen sluttede ikke på grund af mangel på sten, og oliealderen vil slutte, længe før verden løber tør for olie.”

For egen regning slutter Rüdiger med at konkludere: ”Oliealderen ender på grund af klimabelastningen.”

Mogens Rüdiger: Oliekrisen. 100 sider. Kr. 100,-. Aarhus Universitetsforlag, 2019.

Relaterede artikler

Atomkraft: Græsrodssag blev til folketingsbeslutni... Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi vil altid huske den 24. januar 2019. Det var dagen, da et flertal i Folketinget tilkendegav, at Danmark ønsker en r...
Til fest og dagligdag Tøjproduktionen er fortsat stigende. Bæredygtig produktion er et must i fremtidens produktion af tøj, der er en af klodens mest belastende produktione...
De økologiske krisers tre faser I det daglige har jeg mange problemer, som optager mig. I modsætning hertil har en pilot i et fly, der er ved at styrke ned, kun ét problem.

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.