Råstof logo

BØGER – Den demokratiske magt

Af Hans Pedersen

”Måske har vi bare den bedste regering, der kan købes for penge”, sagde Joseph Stiglitz, tidligere vicedirektør i Verdensbanken til Mogens Lykketoft i en privat samtale (i flg. DRs Supertanker, 20. april 2017, red.). Stiglitz refererede umiddelbart til amerikanske forhold, hvor ulighed og politikerlede har nået hidtil uanede højder. Men hvis amerikanske forhold med en lettere tidsforskydning bølger over Atlanten og når Europa, er der grund til at undersøge om de samme magtforskydninger er på vej i Danmark.
Det er derfor med dybfølt angst, jeg åbner den nyudgivne bog ”Flyt magten – sådan bliver du en god lobbyist”. Er demokratiet på hastig vej væk fra folket og i hænderne på milliardærer og disses håndlangere – lobbyisterne?
Der er 1700 landsdækkende foreninger, der forsøger at påvirke Danmarks ministre, borgmestre og Folketing. Det sker gennem organiseret lobbyarbejde – gerne i professionelle teams bestående af ”medarbejdere med høj politisk flair, eminente talknækkerkompetance og dyb indsigt i, hvordan man sætter en dagsorden.”
Fremtiden står for døren
At flytte magten handler om at skabe en professionel ledelse, der kommer med konstruktive løsningsforslag gerne i samarbejde med andre interesseorganisationer.
Og på morgendagens slagmark drejer det sig om at udnytte de kommende teknologier, hvor Uber og AirB&B blot er fortroppen på morgendagens teknologiske muligheder.

Vor egen verden

En NGO skal skabe sorte tal på hele tre bundlinjer: Brand – hvordan opfatter befolkningen jer? Bagland – hvad giver mening for medlemmerne? Beslutningstagere – hvad giver værdi for politikere og embedsmænd? En velfungerende forening må ikke halte på et af fem ben: Faglighed, formidling, fundraising, frivillige og folketing. Dette kræver et sjette ben: Et fyrtårn = en kompetent bestyrelse. En bestyrelse kan være ”tante”, ”kontrollør” men bør stræbe efter at være ”udfordrer”.

Det store spørgsmål

Animerer disse bestræbelser nye ildsjæle i befolkningen til at blive opinionsdannere? Fremmer de professionelle lobbyister det egentlige demokrati?

Susanne Hegelund og Peter Mose: Flyt magten, sådan bliver du en god lobbyist. 328 sider. Kr.349, 95. Gyldendal Business.

Relaterede artikler

Sammenbrud Man kan kalde ham amerikansk litteraturs graverjournalist. Jared Diamond har gennem et snart langt liv skrevet et antal bøger, der alle koncentrerer s...
Vi må deles om klodens ressourcer The Green New Deal blev i 2008 foreslået som en del af amerikansk lovgivning, der sigter mod at tackle klimaændringer og økonomisk ulighed. Navnet hen...
Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.