Råstof logo

Bøger: En ægte græsrodsorganisation

Af Hans Pedersen

I disse år vælder der grønne organisationer op i hele verden. Årsagen er indlysende: Klimaproblemerne er reelle. Stadig flere borgere ønsker at gøre noget for at råbe politikerne op. Extinction Rebellion, Den Grønne Studenterbevægelse, skoleelever der strejker, Globale Seniorer. Alle supplerer de de gammelkendte grønne organisationer: Greenpeace, WWF, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, VedvarendeEnergi, der hver på deres måde henvender sig til selvsamme politikere.

Og så er der miljøbevægelsen NOAH. Som navnet siger er det ikke en organisation men en bevægelse, hvilket vil sige, at det er en sammenslutning uden formand med en fuldstændig flad struktur, hvor alle kan komme til orde. Et direkte demokrati.

I bogen ”Miljøbevægelsens rødder,” som udkom på NOAHs 50 års fødselsdag, tager Nanna Langevad Clifford demokratiaspektet op i lyset af at klimaforandringer har sendt flere mennesker på flugt end krige: ”Det er ikke nok at kæmpe for en grøn verden. Denne kamp hænger uløseligt sammen med sociale og politiske forhold. En bæredygtig verden kan ikke opnås uden demokrati.”

Det vil sige, at indsatsen for at dæmpe klimaforandringerne ikke kan koncentreres alene om et grønt forbrug. Mange selv nok så grønne forbrug giver i den vestlige verden samlet et alt for stort ressourceforbrug. Earth Overshood Day faldt i 2018 på den 1. august. Det er den dag på året, hvor menneskeheden har brugt den mængde ressourcer, der er til rådighed, hvis vi skal leve bæredygtigt inden for planetens grænser. For 30 år siden faldt Earth Overshood Day på den 19. december! Og så hjælper det ikke ret meget, hvis man alene køber miljøcertificerede varer. Den gode samvittighed ved at forbruge varer med grønne mærker på er ikke nok. Hvis det samlede ressourceforbrug er for stort, går det galt.

Dertil kommer den enkelte borgers andel af det fælles forbrug i form af veje, jernbaner, militær, mv.

”Miljøbevægelsens svar på en øget markedsgørelse af naturen og en reduktion af mennesker til individuelle forbrugsdyr bør derfor være at skabe rum og fællesskaber, hvor borgere kan organisere sig for at ændre de (magt)strukturer, der i dag bestemmer samfundets udvikling,” siger Nanna Langevad Clifford, der er en af de unge, der skal føre NOAH videre de næste 50 år.

Miljøbevægelsens rødder – en antologi. Red.: Asger Hougaard, John Holten-Andersen, Mads Kjærgaard Lange og Palle Bendsen. 264 sider. Kr. 200,-. NOAHs forlag 2019.

Relaterede artikler

Bøger: Rigtige mænd spiser kikærter ”Tilbage til rødderne” (gulerødder, pastinak og selleri forstås). Kirsten Skaarup er ikke karrig med vegetar og veganer slogans i sin nye bog ”Klimakæ...
Folketingsvalg 2019: Stil de gode klimaspørgsmål t... Ligger klimaet dig på sinde, og vil du gerne at det kommende folketingsvalg kommer til at handle om bæredygtighed og grøn omstilling? Så giver magasin...
Kenya Miniwind: Kan vind give billig og ren energi... Hvert femte menneske i verden har ikke adgang til elektricitet. Et samarbejde mellem VedvarendeEnergi, DTU, Vestas samt to kenyanske partnere om at ud...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.