Råstof logo

Bøger: Grønne blade

Af Hans Pedersen

Global Økologi
Tidsskriftet, der udgives af Det Økologiske Råd (DØR) har fået ny layout og ny redaktør, men indholdet rummer fortsat en bred palet af miljøemner. Det nyeste nummer starter med landbrugspakken, som kommenteres ud fra det krydspunkt mellem ressourceudnyttelsen og politik som altid har været DØRs adelsmærke. Inden for udnyttelsen af de 62% af Danmarks areal, som landbruget tager sig af, er det ikke mindst det økologiske jordbrug, der er i fokus. Og tillige at selvsamme fremover bør klimaforbedres. ”Det er et naturligt skridt for økologiens udvikling at have mere fokus på klimaet,” som Mette Kronborg, klimakonsulent i Økologisk Landsforening udtrykker det.
Og globalt: Rundt om i verden sætter krav skub i udviklingen af elbiler, der udnytter energien 2½ bedre end benzinbilen.

Nyt Fokus
Miljøorganisationen NOAH har lige som ovennævnte kætteri som sit adelsmærke. Ved at få øje på det upåagtede. I det seneste nummer ved at stille skarpt på ”den glemte muskel” forstået som den kæmpe magt, der ligger i det offentlige indkøb gennem stat og kommune. Og derpå at insistere på at fremtidens indkøb skal være bæredygtigt.
Med udnævnelsen af klimakommuner bringes opprioriteringen af den bæredygtige omstilling endnu et skridt videre. I begge tilfælde et fællesskabs projekt. I den forbindelse citeres Kaj Hansen fra tidsskriftet LØS-NET: ”Undersøgelser viser, at CO2-udledningen fra øko-samfund ligger 60% under resten af samfundet.” Klimakommuner og øko-samfund føres videre i diskussionen af begrebet resiliens forstået som en stilen mod at hvile i sig selv med hensyn til ressourcer og social sammenhængskraft.

Action
Greenpeace er i høj grad kendt som en organisation, der helliger sig kampen for et rent havmiljø. Således i seneste nummer af organisationens tidsskrift Action med sejren i tun-sagen. Men det er ikke alene havmiljøet, der er i fokus. ”Jeg er færdig med at vente,” siger Joanna Sustento, efter at en orkan raserede hendes hjem, hvor hun samtidig mistede sine forældre, sin ældste bror, en svigerinde og en nevø. I alt omkom mere end 6.000 mennesker. Joanna er nu aktivist.
”Greenpeace tager nu fat på at redde Sveriges sidste skove fra at blive toiletpapir.” Et emne som også er taget op i Global Økologis seneste nummer. Det er slående, at praktisk taget samtlige artikler kunne stå i alle tidsskrifterne, hvorfor en sammenlægning af de tre tidsskrifter også har været foreslået. Så rationel denne idé end er, så støder den mod det faktum, at alle tre organisationer har brug for den identitet, som et selvstændigt grønt blad kan give.

Relaterede artikler

Sammenbrud Man kan kalde ham amerikansk litteraturs graverjournalist. Jared Diamond har gennem et snart langt liv skrevet et antal bøger, der alle koncentrerer s...
Vi må deles om klodens ressourcer The Green New Deal blev i 2008 foreslået som en del af amerikansk lovgivning, der sigter mod at tackle klimaændringer og økonomisk ulighed. Navnet hen...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.