Råstof logo

Bøger: Klimaoffensiv

Af Hans Pedersen

”Californien er som en prinsesse, der er fanget af røvere, og som kapper hænderne af hende for at stjæle ringene, hun har på fingrene.” Ordene er John Muirs. Han startede i 1892 Sierra Club, der er USA’s største og stærkeste miljøorganisation. John Muir tog USA’s præsident, Theodore Roosewelt, med på en tre dages telttur i Yosemite. Denne telttur, samt tætte forbindelser til milliardæren Edward Harriman, gjorde, at redwoodskovene i det nordlige Californien blev fredet i 1903. Eksemplet er interessant, fordi det understreger, at kun ved at rigets mægtigste ser en økonomisk interesse i et miljøtiltag, sker der noget. I dette tilfælde var argumentet, at turisme havde potentiale til at blive en væsentlig indtægtskilde.

I nutiden finansieres miljøkampen af olieindustrien, fortæller Californiens guvernør Jerry Brown åbenhjertigt. ”Politik koster, sådan er virkeligheden.”

Og der er rigtig meget at tage fat på, når otte af USA’s mest forurenede byer ligger i Californien.

Der er således enighed om at beskytte det, der er tilbage af de naturkvaliteter, der var engang. Det store spørgsmål er imidlertid, om det er tilstrækkeligt at betragte det som blot en sporty udfordring af forhøje miljøkravene. ”Det, som må til, er et opgør med egen livsform og et ansvar over for resten af verden, samt en vilje til virkelig at gå de store olieselskaber på klingen,” skriver essayets forfatter Anders Dunker.

Bag denne modsætning spøger spørgsmålet, om der i det hele taget er noget håb for en grøn kapitalisme.

Grundtanken bag det californiske initiativ er, at alle vil tjene på en forbedret teknologi. Hvis Californien øger miljøkravene, vil producenterne følge efter, fordi Californien er det mest købedygtige publikum. Derpå vil andre delstater følge efter med tilsvarende miljøkrav. Men samtidig har Trump sagsøgt Californien, fordi delstaten har højere benzinafgifter end andre delstater og har vedtaget en lov, der skal hindre salg af nationalparker til kommercielle formål. Trump mod John Muir.

Essay i Le Monde Diplomatique af Anders Dunker, oktober 2018, norsk.

Relaterede artikler

Bøger: Praktisk Økologi Det er nu 30 år siden Troels Østergaard med flere startede foreningen Praktisk Økologi. Jubilæumsnummeret af foreningens tidsskrift er i den grad værd...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.