Råstof logo

BØGER – Nationens tilstand

Af Hans Pedersen

Siden 1990 er der arbejdet på at afkoble udviklingen i bruttonationalproduktet og udledningen af drivhusgasser. I følge Danmarks Statistik ville udslippene af drivhusgasser fra danske erhverv have været 37 tons CO2-ækvivalenter større i 2015 end i 1990, hvis den havde fulgt stigningen i efterspørgslen af danskproducerede varer og tjenester. I stedet blev der tale om et fald på i alt 20,5 mio. tons.

Tallenes tale

At der ikke blot er tale om ”pyntegrønt” fremgår af tallene.

  • Den danske anvendelse af vedvarende energi steg med 4,6% fra 2014 til 2015.
  • Hver dansker skaber to tons affald om året, men 67% genanvendes.
  • Produktionen af grønne varer og tjenester beskæftigede 67.000 mennesker i 2015 med en omsætning på 192 mia. kr.

Alt dette er sket i en periode, hvor den danske energiproduktivitet er blevet fordoblet, vel at mærke hvis man undtager transporten!

Potentialet i grøn økonomi

Med klimaaftalen sidste år i Paris blev det slået fast, at økonomisk aktivitet er afhængigt af naturgrundlaget. Uden respekt for klimaet bliver gulvtæppet trukket væk under økonomien. Montreal- aftalen i 1989 er et andet eksempel på samme respekt for naturgrundlaget. Her var det en nødvendig reduktion af de ozonnedbrydende stoffer, der var på dagsordenen. Montreal-aftalen er en succes.

Vedvarende energi-aktiviteter udgjorde næsten halvdelen af omsætningen inden for grønne varer og tjenester (49%, 94,1 mia.kr.). Dertil kommer 22% fra ressourcebesparelser fortrinsvis besparelser inden for energi og varme. I alt står industrien for 57% af omsætningen, mens 13,9% hentes fra renovering og genbrug.

Afgift eller støtte. Pisk eller gulerod. Afgifter bør afspejles i prisen for at påvirke forbrugernes valg. Miljøafgifterne udgjorde 81 mia. i 2015. Heraf var en tredjedel registrering- og vægtafgift på biler.

International søfart indtager en særlig rolle, fordi den ikke er underlagt danske miljøafgifter. Udslippet af svovldioxid steg frem til 2006 men er siden mindsket betydeligt.

Det grønne nationalregnskab er en guldgrube af oplysninger om nationens tilstand.

Danmarks Statistik: Grønt nationalregnskab for Danmark 2014-2015.

Relaterede artikler

Sammenbrud Man kan kalde ham amerikansk litteraturs graverjournalist. Jared Diamond har gennem et snart langt liv skrevet et antal bøger, der alle koncentrerer s...
Vi må deles om klodens ressourcer The Green New Deal blev i 2008 foreslået som en del af amerikansk lovgivning, der sigter mod at tackle klimaændringer og økonomisk ulighed. Navnet hen...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.