Råstof logo

BØGER – Nummer 1

Af Carl Herforth

OVE (nu VedvarendeEnergi) er blevet 40 år & blad no.1, 1. årgang udkom fra en kælder på Østerbro i 1975.

Folk fra miljøbevægelsen NOAH (fra `68) og Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA) (fra `74) støttede dannelsen af OVE som en bevægelse for omlægning til vedvarende energi.
Bladet skulle være det fælles redskab for inspiration, organisering, dokumentation og analyse af modstand.

I no.1 blev det pointeret, at befolkningen allerede var positiv over for en omlægning til vedvarende energi, mens politikerne stadig støttede atomkraft, og Risø fandt alternativ energi urealistisk!

Bladet fortæller også, at det er muligt at koble økonomiske, asynkrone vindgeneratorer direkte på nettet, så målerne kørte baglæns – og at første tilladelse var opnået. 40 år efter kan vindmøllerne dække hele 39% af DK’s elforbrug.

No.1 forudså, at opbygning af VE-anlæg vil skabe fremgang og arbejde. I dag er dansk vindmølleindustri en ren vinder, og atomkraften er afværget i DK.
Opnåelse af positive udviklinger kræver, at befolkningen udtrykker sine ønsker og koordinerer sin indsats – både for at holde de efterslæbende politikere i ørene og fjerne regler og strukturer, der er i vejen for borgernes brug af VE (som når el- og gasselskaber ”forbyder” folk at installere VE).

No.1. kritiserer, at Handelsministeriets ”Energioplysningsudvalg”, der udgav en række oplysende bøger, blev lukket af politikerne i 1975.

Bladet har med sit indhold fra første færd krævet en energipolitik og -planlægning, protesteret mod nedskæringer, ønsket en økologisk forsvarlig energipolitik baseret på VE, støttet organisering og oplysning.
Der er stadig efterslæbende politikere (aflysninger af vindmølleparker, flere motorveje, elbilsafgifter og mangel på indregning af miljøomkostninger ved olie- og kulafbrænding – hvilket ville gøre VE endnu mere attraktiv). Og der er strukturelle mangler som intelligent el-net, energilagringssystemer og -planlægning, så pendlerkørsel og bilpark minimeres.

No.1. startede med en god profil. Udfordringerne gør det helt nødvendigt, at VedvarendeEnergi og ”RÅSTOF” følger op.

Relaterede artikler

Sammenbrud Man kan kalde ham amerikansk litteraturs graverjournalist. Jared Diamond har gennem et snart langt liv skrevet et antal bøger, der alle koncentrerer s...
Vi må deles om klodens ressourcer The Green New Deal blev i 2008 foreslået som en del af amerikansk lovgivning, der sigter mod at tackle klimaændringer og økonomisk ulighed. Navnet hen...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.