Råstof logo

Bøger: Fra Paris til Christiansborg

Af Hans Pedersen

Fra Paris til Christiansborg

“Den største ændring er den nutidige interesse i forretningsverdenen, hvor man nægter at være en del af denne globale ændring.” Det siger Robert Marshall, der er tidligere medlem af det islandske parlament og Nordisk Råd. Og han fortsætter: ”En del af det problem er politikere, der nægter at acceptere videnskabelige data.”

Der var stor jubel i Paris, da 195 lande sidste år blev enige om en klimaaftale. Men det var en frivillig aftale. Det vil sige, at fra nu af er det de nationale politikere, der har bolden. Og det er en vigtig pointe, at det gælder alle politikere. Klimaspørgsmålet må ikke strande på, at det alene vedrører bestemte sektorer.

Dette er baggrunden for den publikation, som Steen Gade har skrevet med gode råd til politikere i det spørgsmål, som indiskutabel er et af vor tids vigtigste spørgsmål: Håndteringen af klimaændringerne.

I følge Steen Gade kan hovedopgaverne formuleres under fire punkter:

 1. Fuld fart på udnyttelsen af den vedvarende energi.
 2. Transportmidlerne skal gøres uafhængige af fossile brændstoffer.
 3. Sværindustrien skal inkluderes i den grønne udvikling.
 4. Landbruget skal yde sit bidrag.

Gade fremhæver, at det er afgørende med klare klimamål og en utvetydig lovgivning. Samtidig gør han opmærksom på, at Paris-aftalen indebærer, at fra 2020 skal de rige lande yde 100 mia. $ til U-lande. Vel at mærke om året.

Publikationen munder ud i 9 praktiske arbejdsregler for politikere med hensyn til seriøst at kunne tage stilling til og del i klimaspørgsmål:

 1. Opret din egen kalender over de vigtigste publikationer og begivenheder.
 2. Udtal dig altid på baggrund af disse.
 3. Skab dit eget netværk.
 4. Inkluder NGO-er og forretningsfolk i dit netværk.
 5. Skab dig internationale kontakter.
 6. Studer udenlandsk klimalovgivning.
 7. Undersøg specielt grønne jobs.
 8. Sørg for bred accept af klimaspørgsmål blandt politikere, således at et regeringsskifte ikke vælter korthuset.
 9. Sørg for bred folkelig forståelse.

Dette kunne munde ud i et løfte fra VedvarendeEnergi om, at vi vil støtte politikere med en sådan dagsorden.

Steen Gade: Clever climate legislation. A hands-on guide for parliamentarians to achieve the Paris-agreement. Nordic Council 2017. 46 sider. Gratis på: www.norden.org/nordpub

Relaterede artikler

Sammenbrud Man kan kalde ham amerikansk litteraturs graverjournalist. Jared Diamond har gennem et snart langt liv skrevet et antal bøger, der alle koncentrerer s...
Vi må deles om klodens ressourcer The Green New Deal blev i 2008 foreslået som en del af amerikansk lovgivning, der sigter mod at tackle klimaændringer og økonomisk ulighed. Navnet hen...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.