Råstof logo

BØGER – Plusenergihuset

Af Hans Pedersen

Det første plusenergihus i Danmark blev bygget i 1978. Jean Fischer byggede det på Østfyn og udgav dokumentation for projektet i 1982. Huset blev bygget som en konkret reaktion på energikriserne i begyndelsen af 1970-erne. ”Belært af disse erfaringer besluttede jeg mig til at projektere og bygge et hus, som ikke alene skulle være totalt uafhængigt af alverdens kommende energikriser, men også helst være æstetisk tiltalende.”

Resultatet blev et hus med effektiv isolering, en 5m3 lagertank for energi under huset, en nettilsluttet husstandsmølle med en propeldiameter på 8 meter og en årsproduktion på 15.000 kWh samt en solfanger på taget til produktion af varmt vand til gulvvarme og køkken og bad. Allerede før huset var færdigt lånte Jean Fischer en prototype af en elbil fra Laboratoriet for Energiforskning på Odense Universitet. ”… en morsom lille 2-personers vogn, som har vist mig, at det allerede i dag er muligt at klare sig med kørsel alene baseret på vindkraft.” Denne erfaring gjorde Jean Fischer i 1982 – for 38 år siden!

Jean Fischers hus blev udtænkt og bygget i den periode af Danmarkshistorien, hvor debatten for og imod atomkraft udfoldede sig i Danmark. Jean Fischer blev hånet af atomkrafttilhængerne med at Plusenergihuset risikerede i stille vejr at skulle låne strøm fra nettet. Også her kunne Jean Fischer melde hus forbi, idet han med støtte fra Laboratoriet for Energiforskning fik installeret et 10 kWh stort akkumulatorbatteri. Og – uden at hovere – kunne Jean Fischer fastslå, at der i mange peak-perioder ville blive leveret strøm tilbage til nettet til gavn for elværkerne.

Der er blevet bygget enkelte plusenergihuse siden 1978. Det største er Syd Energis domicil uden for Esbjerg. Det er på 10.500 m2 og vandt i 2013 ”Miljøprisen.”

Men hvorfor går det så langsomt med at få indført plusenergihusenes indlysende principper i bygningsreglementet? Det er komplet uforståeligt al den stund, at omkring 40% af det danske energiforbrug går til opvarmning af bygninger.

Jean Fischer: Plusenergihuset. 64 sider. Udsolgt fra forlaget. Borgen, 1982.

Relaterede artikler

Sammenbrud Man kan kalde ham amerikansk litteraturs graverjournalist. Jared Diamond har gennem et snart langt liv skrevet et antal bøger, der alle koncentrerer s...
Vi må deles om klodens ressourcer The Green New Deal blev i 2008 foreslået som en del af amerikansk lovgivning, der sigter mod at tackle klimaændringer og økonomisk ulighed. Navnet hen...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.