Råstof logo

BØGER – Pyntegrønt

Af Hans Pedersen

Hvis videnskab er at tælle, er Kjeld Hansen en god videnskabsmand. Han er gået antallet af fredningssager, der er registreret i Danmark, efter. Tallet er 5797 i Miljøstyrelsens database. Det er næsten for godt til at være sandt. Og det er det også. Miljøstyrelsen har inddraget kirkefredninger, stendysser og en række dobbeltregistreringer. ”Efter hundrede års indsats for at bevare naturen i det yndige land er resultatet 1843 naturfredninger”.

Bogen gør status for hundrede års indsats for det, der er blevet kaldt verdens bedste naturbeskyttelseslov. Men loven er blevet forvaltet med det Kjeld Hansen – med et citat af Goethe – karakteriserer som ”handlekraftig uvidenhed”.

Handlekraft ja, men kan man tillige kalde det uvidenhed, når et foretagende som Det danske Hedeselskab gennem årtier har drænet og afvandet gigantiske områder og dermed sultet storken ud af landskabet?

Tag for eksempel Tinglev mose, der oprindeligt var en af Danmarks få intakte højmoser. (En højmose er karakteriseret ved alene at modtage vand fra oven, altså regnvand, og skal derfor ikke have drænet undergrund, red.). Her starter krigen mellem på den ene side ornitologerne, Danmarks Naturfredningsforening og de øvrige naturvenner. Og på den anden side Landbrugsministeriet, Hedeselskabet og ikke mindst 35 lokale lodsejere. Kort sagt: Scenen er sat – som så mange gange før og siden – til en konfrontation mellem naturvennerne og lokale erhvervsinteresser.

Resultatet blev i første omgang et kompromis. Eller som Kjeld Hansen så flot udtrykker det: Man besluttede, at ”skære vanddråben over i to halvdele”. Noget af området blev drænet til landbrugsjord, noget skulle vende tilbage til naturtilstanden. Dræningen af det areal, der var udlagt til landbrugsafgrøder, ødelagde imidlertid grundlaget for naturområdet. Efter at den drænede landbrugsjord havde sat sig, og landbrug derfor blev urentabelt, blev vandstanden hævet, således at det oprindelige formål med at etablere en højmose kunne ske fyldest. Det hører med til denne klassiske historie, at landmændene blev tilkendt erstatning.

En video som Gads forlag har lavet med Kjeld Hansen.

Kjeld Hansen: Det store svigt. Beretningen om hundrede års naturfredning i Danmark. 464 sider. Pris: kr. 399,95. Gads Forlag, 2017. 

Relaterede artikler

Sammenbrud Man kan kalde ham amerikansk litteraturs graverjournalist. Jared Diamond har gennem et snart langt liv skrevet et antal bøger, der alle koncentrerer s...
Vi må deles om klodens ressourcer The Green New Deal blev i 2008 foreslået som en del af amerikansk lovgivning, der sigter mod at tackle klimaændringer og økonomisk ulighed. Navnet hen...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.