Råstof logo

De nordiske lande har i høj grad præget miljøpolitikken i resten af verden.

BØGER – Skitse til alternativ energiplan for Danmark

Af Hans Pedersen

Hvad var det dog der skete?

Der er ja eller nej-beslutninger, og der er mere eller mindre beslutninger. Det står der i ”Skitse til alternativ energiplan for Danmark”, som blev udgivet i 1976 som modtræk til handelsministeriets redegørelse ”Dansk Energipolitik”, som var udkommet samme år. Af Ja/Nej-beslutninger på den tid var opbygningen af et naturgassystem og indførelse af atomkraft. I begge tilfælde kan man ikke starte småt og så bygge ud.

Anderledes er det med energibesparende foranstaltninger og udnyttelse af sol- og vindenergi. Her vil det være lettere at rette et projekt til hen ad vejen eller direkte droppe det igen.

Hvordan gik det så?

Atomkraften blev knap ti år senere endelig skrinlagt og naturgasnettet udbygget. Begge publikationer var oplæg til debat. Og som det går så ofte i offentlig planlægning foreslås det, at der skal udarbejdes en analyse. I den alternative energiplan pointeres det, at i en lang række tilfælde kan man gå i gang med det samme. ”Der synes at være enighed om, at vi under alle omstændigheder bør satse på energibesparende foranstaltninger og på udviklingen af sol- og vindenergisystemer. I den alternative energiplan foreslås det, at man roligt kan gå langt videre ”…  ved at alle huse på et tidspunkt blev bygget som nul-energihuse.”

Sammenfattende viser den alternative energiplan i forhold til handelsministeriets plan at give:

  • Et mere robust og sikkert energisystem
  • Færre bindinger på den fysiske planlægning
  • Valutabesparelser
  • Mere dansk arbejde.

Nu til dags

I 2015 var der 31.251 ansatte i vindindustrien – forbløffende tæt på de 25.800, som blev spået i AL-planen. Atomkraft er ikke på dagsordenen. Det er til gengæld energibesparelser for både private og virksomheder.

Sussanne Blegaa, Frede Hvelplund, Johs. Jensen, Lars Josephsen, Hans Linderoth, Niels I. Meyer, Niel P. Balling og Bent Sørensen: Skitse til alternativ energiplan for Danmark. Udgivet af Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA) og Organisationen for Vedvarende Energi (OVE) 1976.

Relaterede artikler

Sammenbrud Man kan kalde ham amerikansk litteraturs graverjournalist. Jared Diamond har gennem et snart langt liv skrevet et antal bøger, der alle koncentrerer s...
Vi må deles om klodens ressourcer The Green New Deal blev i 2008 foreslået som en del af amerikansk lovgivning, der sigter mod at tackle klimaændringer og økonomisk ulighed. Navnet hen...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.