Råstof logo

BØGER: Slap af

Af Hans Pedersen

Som regel fremprovokerer haven en forestilling om at der er noget der trænger til at blive gjort,” sådan siger Rasmus Ejrnæs i ”Den uendelige have” og fortsætter: ”Men sæt også tid af til at sidde og høre græsset gro, svimle over æbleblomsternes rosenrødme og se humlebierne besøge havens blomster.”  Når dertil kommer, at det for mange sommerhusejere anses for nødvendigt og ligefremt smukt at have en til hver en tid trimmet græsplæne mellem de fire fyrretræer, og at der er matrikelbestyrere, der først helmer i deres ordenshåndhævelse, når også grøftekanten uden for deres parcel er plysklippet, er det ikke underligt, at naturen har trængte kår i det danske land.

Rasmus Ejrnæs læner sig op ad firmaet Habitats slogan ”Vild med vilje”. Ved at slippe naturen fri i videst muligt omfang får haven langt, langt flere oplevelser end fodboldbanen eller golfbanen ved siden af. Tjek det ved at lægge dig på fodboldbanen og dan en cirkel med armene. Tæl hvor mange forskellige elementer der er inden for cirklen. Mosser, laver, forskellige græsser. Tæl alt med. Gentag så den samme øvelse på en vild eng. Sidstnævnte vinder med garanti i konkurrencen. Og for hvert element er der oplevelser og skønhed at hente. Hvis man har blot en snus af Rasmus Ejrnæs´ nysgerrighed, kan man opleve ”Forunderlige fe-agtige insekter med glasklare vinger med perlemorsskinnende belægninger. De var i færd med at parre sig, så jeg havde god tid til at nyde synet og fotografere dem.”

Og hvorfor ikke lade nogle grene og stammer blive liggende, hvor de falder. De ender med at blive til muld en dag og inden den dag har de været levested for et utal af organismer. ”Ud af de mere end 35.000 forskellige arter som kendes fra den danske natur er 9 ud af 10 dyr eller svampe.” Dermed tegner der sig tillige en fortale for kompostbunken, hvis man vil flytte rundt på planter og planteaffald. Det er en uskik at køre haveaffald bort, når det kan blive til muld i haven.

Rasmus Ejrnæs opsummerer sin havevisdom med disse ord: ”Det er min erfaring at hver gang man møder humlebien, hvepsen, mosset, pindsvinet, sneglen, myretuen, fluesvampen, tudsen og flagspætten i sin have uden frustration og ærgrelse, så bliver man lidt mere fredfyldt og generøs.”

Rasmus Ejrnæs: Den uendelige have. 100 sider. Kr.110,-. Aarhus Universitetsforlag, 2017.

Relaterede artikler

Atomkraftværker eller vindmøller? Ganske ofte bliver vi i VedvarendeEnergi stillet spørgsmålet: Hvor megen energi går der til at producere en vindmølle i forhold til hvor meget energi,...
Glem ikke energien om sommeren Det varme sommervejr betyder heldigvis, at vi bruger mindre el og mindre varme. Så hvorfor bekymre sig? Men inden man smider sig i hængekøjen, er der ...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.