Råstof logo

Sammenbrud

Af Hans Pedersen

Man kan kalde ham amerikansk litteraturs graverjournalist. Jared Diamond har gennem et snart langt liv skrevet et antal bøger, der alle koncentrerer sig om, hvordan verdens ressourcer har været afgørende for magten og overlevelsen i verden. Mest berømt er måske Guns, Gems and Steel fra 1997. Dens udgangspunkt er, at der er vidt forskellige muligheder for at udnytte de naturgivne ressourcer rundt om i verden. Diamond fokuserer på fire skelsættende begivenheder: 1. Domesticeringen af planter og dyr, 2. den teknologiske udvikling, 3. mulighederne for at sprede ideer og 4. befolkningskoncentrationen som basis for konkurrence.

I Collapse er det samme tema, der følges op. Med klimaændringer, befolkningseksplosionen og politisk uorden som betingelse for civilisationers sammenbrud. Diamond bruger ovenstående 1-4 kriterier til at bedømme civilisationers uddøen. Det gælder befolkningen Påskeøerne, nordboerne i Grønland i Middelalderen og i moderne tid folkemordet i Rwanda. Ofte er en økokrise hovedårsagen.

Diamond er ingensinde i affekt. Nøgternt beskriver han forringelserne i dagligdagens Montana, hvor udslip fra miner forgifter den dyrkede jord, parasitter ínficerer elsdyrene, gamle vandkraftdæmninger truer med at falde sammen.

Det kan forekomme søgt at skulle høste erfaringer fra Middelalderens Grønland for forsøgsvis at anvende erfaringerne på dagens klimaforandringer, men det er præcis det, der gør Diamonds bog fængende. Dertil kommer Diamond suveræne spring mellem antropologi, biologi og politik.

Hvordan kunne befolkningen på Påskeøerne finde på at fælde alle de træer, der var basis for deres eksistens? Vil mennesker om hundrede år stille det tilsvarende spørgsmål til os?

Med øget hastighed ødelægger vi naturgrundlaget med byer, landbrugsjord og golfbaner. Regnskove, koralrev og mangrovesumpe forsvinder. I Californien er trafik og smog ved at gøre livet umenneskeligt. Der er naturbrande og salt fra kunstvandingen gør landbrugsarealer uopdyrkelige. ”Og det værste er, at der knapt nok er en seriøs diskussion af problemerne. De bliver kun værre.”

Men, siger Diamond: Det er ikke en asteroide, der er på vej imod os. Der er ikke tale om uløselige problemer. Vi kan vælge eller ikke vælge at løse dem.

Jared Diamond: Collapse. How societies choose to fall or survive. 592 sider. Kr., 2005. Penguin Books.

Relaterede artikler

Vi må deles om klodens ressourcer The Green New Deal blev i 2008 foreslået som en del af amerikansk lovgivning, der sigter mod at tackle klimaændringer og økonomisk ulighed. Navnet hen...
Test dit personlige klimaaftryk på to minutter Nu kan du på blot to minutter få overblik over dit personlige klimaaftryk. VedvarendeEnergi har nemlig udviklet en simpel klimaberegner.
Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.