Råstof logo

Boganmeldelse: Livet efter væksten

Af Hans Pedersen

Magten over vores liv

Egentligt er det ejendommeligt, men debatten om vækst er ikke kommet ud af stedet. Den blev startet i 1972, hvor Romklubben – en række af verdens fremmeste virksomheder – udgav bogen ”Grænser for vækst.” Publikationen var sponseret af Volkswagen Foundation og blev sendt direkte til en lang række udvalgte opinionsdannere over alt i verden. Budskabet var ikke til at misforstå – der er grænser for vækst. Der er en endelig mængde råstoffer i denne verden.

Siden er effektiv udnyttelse af disse råstoffer og genanvendelse langsomt blevet en realitet. Men særligt inden for økonomisk tænkning bliver det på det nærmeste latterliggjort, hvis der sættes spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er grænser for vækst.

Det er derfor prisværdigt, at miljøbevægelsen NOAH sætter spotlight på ”vækst-paradigmet og dets negative konsekvenser for miljø, beskæftigelse, byudvikling, hverdagsliv, børneopdragelse mm.” Det sker i bogen ”Livet efter væksten” med temaerne 1) Sundhed og bæredygtighed, 2) Frihed og grænser 3) Det moderne tidstyranni og 4) Demokrati contra nødvendighed.

Og med konkrete eksempler på re-vitalisering af lokalt forankrede fællesskaber på Samsø, Friland og Svanholm.

I kapitlet ”Beregner ny rute” argumenterer Kristine Cecilie Holten-Andersen for, at opgøret med vækstparadigmet nødvendigvis indebærer: ”At vi hver for sig og tilsammen insisterer på at være her og nu!”

”I stedet for tidsoptimering må vi praktisere tidstrækkeri. I stedet for globa­lisering må vi praktisere lokalisering og i stedet for individualisering, må vi prak­tisere fagligt fællesskab,” som hun formulerer det. Og videre: ”Mens vi venter på en lokalisering af de samfundsmæssige strukturer kan vi starte i det små. I virkeligheden kan mange af vore behov dækkes lokalt og vi kan spare mange ressourcer ved at dele i lokalsamfundet. Vi ser allerede eksem­pler på dette i form af delebiler, værk­tøjs- og maskinbanker, byttebørser osv. (…) Ved at skabe lokale løsninger på prak­tiske udfordringer i hverdagen kan vi tage magten over vores liv tilbage.”

Men – måske vigtigst – er diskussionen af det herskende økonomiske system. ”Kapitalisme er ganske enkelt svanger med vækst,” står der. En bæredygtig omstilling kommer derfor ikke uden om en grundlæggende omtænkning af vort økonomiske system og den hermed forbundne tænkning.

”Livet efter væksten” lægger sig således tæt op af ”Grænser for vækst”, hvor konklusionen er, at vanskeligheden ved at ændre tingenes tilstand er båret af menneskelig inerti og politiske vanskeligheder. John Holten-Andersen m.fl. ”Livet efter væksten”. 298 sider. Kr. 249, inkl. porto. Forlaget Hovedland.

Hans Pedersen er redaktør af Råstof.

Relaterede artikler

Sammenbrud Man kan kalde ham amerikansk litteraturs graverjournalist. Jared Diamond har gennem et snart langt liv skrevet et antal bøger, der alle koncentrerer s...
Vi må deles om klodens ressourcer The Green New Deal blev i 2008 foreslået som en del af amerikansk lovgivning, der sigter mod at tackle klimaændringer og økonomisk ulighed. Navnet hen...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.