Råstof logo

Boganmeldelse: Nul huller

Af Hans Pedersen

Miljøorganisationen NOAH har i sit nyeste nummer af Nyt Fokus en række artikler, der med rette kan fungere som oplæg til det kommende energiforlig.

Det er nødvendigt med et langt højere mål for vedvarende energi samt opprioritering af elbiler, siger formanden for Klimarådet Peter Birch Sørensen og påpeger, at det er de lavthængende frugter, der bliver plukket i disse år, hvorfor det er nødvendigt at sætte langt mere ambitiøse mål for anvendelsen af den vedvarende energi i 2030 end hidtil. Klimarådet foreslår derfor, at målet sættes til 55% vedvarende energi i 2030. Ikke mindst fordi det ”forventes at uden nye tiltag nås 40% i 2030”. Udbygningen med vind skal ”først og fremmest”(!) foregå med havmøller mener formanden for klimarådet og pointerer at ”udbygningen foregår ikke af sig selv” (læs: der skal stadig en stund støttemidler til).

I den forbindelse slår Peter Birch Sørensen fast, at en ny energiaftale skal kunne håndtere både en situation med støtte til vedvarende energi og uden. I Klimarådet er man enige om, at alle sektorer skal med, dvs. også transporten, hvor forbedret energieffektivitet er blev ædt op af øget transport.

Det kan undre, at Klimarådet ikke anbefaler gedigne energibesparelser men alene energieffektiviseringer. Et af redskaberne til dette kunne være at skabe industriklynger, hvor ressourcerne udnyttes i fællesskab, således som det kendes fra Kalundborg, der er verdensberømt for netop denne løsning.

I en anden artikel efterlyser Katrine Ehnhuus nysyn på de fossile energiressourcer, der stadig er i undergrunden. De industrialiserede lande børtage teten og udover udledning af CO2 fremover fokusere på udvinding af de fossile energikilder, som skal være udfaset i 2050. Den næste licitationsrunde bør stoppes, da den først har virkning i 2052! Et stop for fremtidige eftersøgninger efter olie og gas passer med, at fremtidige investeringer ikke vil kunne nå at forrente sig. Altså: Nul huller.

Nyt Fokus, udgivet af miljøorganisationen NOAH marts 2018.

Relaterede artikler

Atomkraftens dødskamp Det er penge ud af lommen, når Danmark betaler til det europæiske atomenergiprogram, EURATOM. Ikke mindst fordi atomkraftindustrien globalt er for ned...
TV-serien Liberty: Forvrænger man billedet af udvi... Forfatteren Jakob Ejersbos "Liberty", som for nylig er blevet vist på DR som tv-serie, har givet anledning til debat om dansk udviklingsbistand. Vi ha...
10 skridt på vejen mod en vindmøllesucces Der er gjort mange forsøg på at forklare den danske succes på det internationale vindmøllemarked. Men måske begynder historien mere end 100 år før, vi...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.