Råstof logo

Boganmeldese: Fra ”roterende vanvid” til accept

Af Hans Pedersen

Det er en stor oplevelse at se dagligdagens sporadiske begivenheder samlet i historiske forløb. Som nu Flemming Petersens (FP) beskrivelse af vindkraftens historie 1978-2018. ”Da Danmark fik vinger” er en nøgtern historikers gennemgang af de vigtigste kampe og resultater i moderne vindmøllehistorie.

”Historisk set er det utroligt at et lille land, der generelt ikke har spillet nogen markant rolle i den teknologiske og industrielle udvikling, nærmest pludseligt står med førertrøjen på og beholdt den etape efter etape i bestræbelserne på at nå en bæredygtig energiproduktion”, skriver FP.

Omkring 1978 var der skabt en kritisk masse af græsrødder, danske folkehøjskoler og enkelte håndværkere. Ret hurtigt blev det klart, at der tillige var nødvendigt med en organisering. Derfor opstod Danmarks Vindmølleforening (DV) som en naturlig forlængelse af det arbejde, som NOAH, OOA og OVE påbegyndte i begyndelsen af 1970-erne. DV og OVE kørte parløb bl.a. gennem oprettelsen af de årlige Vindtræf, hvor der blev udvekslet allehånde erfaringer. DV havde dog langt flere medlemmer end OVE. Allerede i 1990 havde DV 6000 medlemmer. Og i 2000 12.000 medlemmer. Derefter dalede medlemstallet i DV til de nuværende 3.500. Samtidig er antallet af møllelaug dalet markant. Fra 1.000 i 2001. Til nu 199.

Undervejs har modstanden været massiv. Fra elværkerne, politikerne og pressen. Således skrev JyllandsPosten 19. februar 1990: ”De nu etablerede ca. 3.000 vindmøller er kun i stand til at dække 1,8% af Danmarks energiforbrug. Det svarer til den energi, der går til at opvarme landets vandsenge – når det vel at mærke ikke er vindstille, for så må kraftværkerne alligevel træde til. Det er ikke bare roterende vanvid. Det er roterende religionsvanvid.”

Det var særligt OVE og Folkecentret for Vedvarende Energi, der tog bladet fra munden over for en modstræbende elsektor, centraladministration og politikerne. På trods af modstanden havde Danmark allerede i 1989 en førende position på verdensmarkedet. Ifølge FP skyldes det held, engagement, iværksætterlyst, driftighed og dygtighed.

Denne position kan på ingen måde siges at være skabt af det nuværende regeringsparti Venstre. I 2001 talte daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen godt nok for at styrke forskningen i miljørigtig energi, men samtidig konstaterede han, at der var ganske mange, der havde økonomiske interesser i vindmøller. ”Og så kender vi Venstrefolk, og pludselig opstod der en vældig begejstring for vindmøller.”

Tilsvarende med elsektoren. Fra at elektriciteten med kullene havde været miljøproblemet, skulle den på baggrund af vindmøller og biomasse nu være løsningen.

Flemming Petersen: Da Danmark fik vinger. 296 sider. 240 kroner. Udgivet af Danmarks Vindmølleforening og Energimuseet. 2018.

Relaterede artikler

Atomkraftens dødskamp Det er penge ud af lommen, når Danmark betaler til det europæiske atomenergiprogram, EURATOM. Ikke mindst fordi atomkraftindustrien globalt er for ned...
TV-serien Liberty: Forvrænger man billedet af udvi... Forfatteren Jakob Ejersbos "Liberty", som for nylig er blevet vist på DR som tv-serie, har givet anledning til debat om dansk udviklingsbistand. Vi ha...
10 skridt på vejen mod en vindmøllesucces Der er gjort mange forsøg på at forklare den danske succes på det internationale vindmøllemarked. Men måske begynder historien mere end 100 år før, vi...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.