Råstof logo

Der er ialt 17 verdensmål, som skal styre verden mod en mere bæredygtig fremtid. Foto: Wikimedia

Civilsamfundet tager Verdensmålene til sig

Af Katrine Dietrich

Med sine 17 mål for bæredygtig udvikling, og sin tilslutning fra 193 lande, udgør FN’s verdensmål den største og mest ambitiøse fælles kontrakt, der er skabt for verdens fremtid.

Det er efterhånden 2 ½ år siden, at man underskrev denne kontrakt den 25. september 2015 i New York, og civilsamfundet, som historisk set har spillet en vigtig rolle i tilblivelsen af verdensmålene, vil fortsat gerne være med i front, når det handler om målenes implementering.

Globalt Fokus har – sammen med CISU og 92-gruppen – lavet en analyse af, hvordan de danske udviklingsorganisationer har taget verdensmålene til sig. Analysen viser, at 91% af de 70 organisationer i undersøgelsen arbejder med målene strategisk og/eller i de operationelle indsatser. 68% har i større eller mindre grad en strategi for verdensmålsarbejdet, og tilsammen arbejder organisationerne med verdensmålene i 81 af verdens 195 lande. Størstedelen (76%) har integreret det i udviklingsarbejdet og de humanitære indsatser, og halvdelen udbreder viden om verdensmålene i kommunikation og kampagner. 33% af organisationerne har indgået nye partnerskaber med udgangspunkt i verdensmålene, og endnu 21% er på vej til at indgå et eller flere nye partnerskaber. Der er derfor meget at glædes over, for udviklingsorganisationerne er ret godt med, når det drejer sig om at tage verdensmålene alvorligt og rykke på dem.

Foto: Globalt Fokus.

Hvis vi tager de mere kritiske briller på, så står vi svagere, når det drejer sig om nytænkning og de mere transformative forandringer, som deklarationen taler om, og som virkeligheden kalder på, hvis vi skal nå verdensmålene inden 2030. Mange organisationer (60%) fortæller, at de har taget verdensmålene til sig som en ’krog’, som de kan bruge til at rammesætte og kommunikere deres eksisterende arbejde ud fra. Færre (26%) organisationer svarer, at de har brugt verdensmålene som afsæt for ’justering’ af deres arbejde, og endnu færre – kun 6% – har brugt verdensmålene som afsæt for decideret ’nytænkning’ af organisationen og dens virke.

Hvis verdensmålene skal nås inden 2030, er der brug for radikalt nye løsninger. Ingen kan nøjes med kun at sætte hak ved de mål, man i forvejen arbejder med og på den måde fortsætte ’business as usual’. Det gælder for alle sektorer, nationer og for dens sags skyld også befolkninger. Vi må ud over blot at høste de lavthængende frugter. Der er brug for at tænke i samarbejde med nye partnere fra alle sektorer, som kan bane vejen for visionære løsninger med større effekt. Vi må arbejde med målene som sammenkoblet og ikke 17 adskilte verdensmål. Nogle organisationer har taget disse tanker til sig. Miljøorganisationen VedvarendeEnergis’s partnerskab med DTU og Vestas om at skabe vindenergi for alle i Kenya er et eksempel på, at man går sammen og samtænker grøn energi og nye jobs ud fra en ansvarlig business case.

Som foregangsaktører må udviklingsorganisationerne løfte dagsordenens transformative potentiale for at inspirere andre aktører – virksomheder, nationer og borgere – til at gøre det samme. Verdensmålene giver en innovativ ramme for skabe bæredygtig udvikling, men i sidste ende må alle forpligte sig på at handle.

”Hvis verdensmålene skal nås inden 2030, er der brug for radikalt nye løsninger”.

Katrine Dietrich, Globalt Fokus

Katrine Dietrich er souschef i Globalt Fokus

Relaterede artikler

TV-serien om atomkraftværket i Tjernobyl: Når det ... TV-serien Chernobyl lærer os, at det ikke kun er i krig, at sandheden altid er det første offer. Her 33 år efter den værste atomkraftulykke nogensinde...
Mozambique ramt af to cykloner på to måneder Skyldes det klimaforandringer, og hvis ja, hvem skal så betale for genopbygningen?
Kenya Miniwind: Kan vind give billig og ren energi... Hvert femte menneske i verden har ikke adgang til elektricitet. Et samarbejde mellem VedvarendeEnergi, DTU, Vestas samt to kenyanske partnere om at ud...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.