Råstof logo

På COP 3-konferencen i 1997 underskrev sammenslutningen Kyotoprotokollen, som bandt de involverede parter juridisk til en reduktion af CO2-udledningen.

COP – COP – HURRA!

Af Hans Pedersen

Det er besværligt med, men det går ikke uden. Der er hårde forhandlinger ved de årlige internationale klimaforhandlinger. Men klima COP-erne er et nødvendigt mødested for at begrænse klimaændringerne. Og med COP22 i Marokko i år er forhandlingerne på ret kurs.

Gunnar Boye Olesen fra miljøorganisationen VedvarendeEnergi har deltaget i en lang række klima COP-er (den første i 1995 og de fleste siden 2008) og også den seneste, der fandt sted fra 7. til 18. november i Marrakesh.

        Det siges, at det vigtigste resultat ved COP 22 i Marokko er, at man nu vil ”kapitalisere på Parisaftalen”. Hvad vil det sige?

”Parisaftalen var ratificeret og trådte i kraft allerede inden COP 22 startede. Det betød, at forhandlingerne om alle detajlerne bliver fremskyndet, således at målet om at Parisaftalen skulle kunne virke i 2020 nu bliver fremskyndet til 2018.”

I praksis betyder det, at rammerne for klimateknologiarbejdet skal være klar til COP 24 i 2018.

        Hvad betyder det for Danmark?

”Danmark læner sig op af EU-politikken på klimaområdet, men skæver også til de globale forhandlinger ved COP’erne. Og det ser ud til, at selv det nye regeringsgrundlag er påvirket af processen med at fremskynde implementeringen af Paris-aftalen.”

Indtil videre er der tale om et skifte i overskriften på den danske regerings politik på klimaområdet fra ”Grøn realisme” til ”Grøn optimisme.”, og med den nye regering er der kommet lidt mere ambitiøse mål og hensigtserklæringer.

Konkrete tilsagn

Udover enigheden på COP22 om at fortsætte forhandlingerne i højere gear gav en lang række lande på COP’en tilsagn om at bidrage til Klimakonventionens Tilpasningsfond og et Klimateknologicenter. I alt drejer det sig om 570 mio. kr. og 160 mio. kr., hvor Danmark bidrager med 11 mio. kr.

”På COP’ens sidste dag kom et ganske særligt tilsagn: 48 lande, hvoraf de fleste er blandt verdens fattige og mest klimaudsatte lande, gav tilsagn om at omstille til 100% vedvarende energi frem mod 2050. Det giver håb om, at der trods alt kan lykkes at få udledningerne ned i tide,” slutter Gunnar Boye Olesen.

Hans Pedersen er redaktør af Råstof.

Relaterede artikler

Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
Tør du investere i atomkraft? Gennem hele sin levetid har atomkraftindustrien været massivt støttet af statslige midler
Leg med ild kan blive ris til egen røv Ved at afbrænde regnskoven øges CO2 i atmosfæren. Samtidig mister vi en række muligheder for at udnytte regnskovens planter til medicin og farmaceutis...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.