Råstof logo

Mindre vind i 2016 betød mindre grøn elproduktion end i 2015. Foto: Flickr.

Danmark og Costa Rica: En duel på vind og vand

Af Josefine Aude Raas

Danmark og Costa Rica: To små lande med store klimaambitioner. De ligger på hvert sit kontinent, man taler hvert sit sprog, det ene land udnytter primært vand som vedvarende energikilde, det andet vind, begge har grønne mål, men er Danmark for længst overhalet af Costa Rica? Få et overblik over de to små landes vedvarende energi.

Vi er omkring 5,7 millioner mennesker i Danmark på et areal på 42.931 km2. Danmark har et relativt stort energiforbrug i form af kul, olie og gas, som påvirker de globale klimaudfordringer. Dog bliver vi også bedre og bedre til at udnytte vedvarende energikilder. Det er især vind, biomasse og biogas, som vi anvender. Danmarks målsætning er at være uafhængig af fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas i 2050, ifølge Energistyrelsen. Derudover ses en yderst positiv tendens i den danske elforsyning, hvor produktionen af elektricitet baseret på vedvarende energi udgjorde 56 % i 2015.

”Jeg er glad for at se, hvordan vedvarende energi giver os mere og mere grøn strøm i stikkontakterne. Vi har netop i vores nye regeringsgrundlag et vedvarende energi-mål, der lyder på, at produktionen af vedvarende energi i 2030 skal svare til 50 pct. af energiforbruget”, fortæller energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt på klimaministeriets hjemmeside.

”Med opførelsen af Horns Rev 3 med en kapacitet på 406,7 MW er Vattenfall på vej til at blive en af Europas største vindkraftproducenter”

Vattenfall hjemmeside.

I Latinamerika, nærmere bestemt i det lille land Costa Rica, som er med til at forbinde Mellemamerika med Sydamerika, har de et befolkningstal på cirka 4,8 millioner og et areal på 51.100 km2. Landet har fået skabt opmærksomhed på sig selv, da de i 2016 næsten producerede alt deres elektricitet fra vedvarende energikilder, faktisk kom 98,1 % fra grøn energi, ifølge det costaricanske energiselskab ICE. Den costaricanske regering har en målsætning om at være karbonneutral i år 2021.

Vind og vand fører landene frem

I Danmark lever vi højt på vores vindmøller. Befolkningens opbakning til vindmøllerne er ikke altid lige positiv , men vind er en af de ting, som vi har meget af, og som kan erstatte nogle fossile energikilder. Vi har kurs mod 60 % vindenergi i følge Energy Supply. Det er blandt andet det europæiske energiselskab Vattenfall, som har vundet et udbud om at opføre vindmøller til havs for Danmark. Horns Rev 3 hedder den kommende vindmøllepark, som skal placeres 29 til 44 kilometer fra den jyske vestkyst. Det bliver nødvendigt med mere vindenergi, da elforbruget i Danmark med stor sandsynlighed kommer til at stige i takt med, at Apple, Facebook, Google og andre etablerer datacentre herhjemme. Der er tale om 49 vindmøller, som kan producere el til 425.000 husstande, skriver Vattenfall på deres hjemmeside. De skriver yderligere, at:

”Med opførelsen af Horns Rev 3 med en kapacitet på 406,7 MW er Vattenfall på vej til at blive en af Europas største vindkraftproducenter”.

Vandkraftværk i Costa Rica. Foto: Wikipedia

I Costa Rica benytter de sig af vedvarende energi-kraftværker, i høj grad vandkraft, fra blandt andet de mange kraftige regnsæsoner og deres utallige floder. Derudover spiller geotermi også en stor rolle, da landet har mange vulkaner med aktivitet i undergrunden. Costa Rica er blevet til et foregangsland i Latinamerika trods sin lille størrelse: Regnskoven bliver bevaret og regeringen har stort fokus på grøn energi og en elektrificering af landet. Derudover blev landet i 2014 udnævnt som førende inden for ren energi i hele Latinamerika af Verdensnaturfonden (WWF). Landets store afhængighed af især vandkraft kan blive kritisk, da det gør Costa Rica sårbar over for klimaforandringer. Regeringen nævner selv denne problemstilling på sin hjemmeside:

”Vi ved, at vand ikke er en uudtømmelig ressource. Der er en grænse, som afhænger af den måde, vi udnytter ressourcen på. Dog vil vi altid have regnvand. Vi vil altid kunne indsamle det og bruge det til at producere energi”.

Fælles akilleshæl: Biler  

Til trods for at det lille land Costa Rica er en grøn spiller på den internationale scene, så har det en sort last: Benzin. Selvom landets elforsyning næsten kun kører på vedvarende energi, så er der en stigende efterspørgsel på transport og dermed på benzin. Det er specielt privatbiler og ønsket om en privat bil, der giver ridser i deres grønne glorie. Der er et stigende behov for olie, hvilket betyder, at vedvarende energikilder stadig udgør mindre end en fjerdedel af landets samlede energiforbrug. I Costa Ricas hovedstad San José står det værst til. Biler fylder mere og mere i gadebillede i takt med at costaricanerne tjener flere penge og derved hellere vil tage bil end bus. Udover en stigning i tørsten efter brændstof, stiger forbruget af elektricitet også. Dette udtrykker energiselskabet ICE dog ikke bekymring for:

”For 2017 forventer vi, at den vedvarende elproduktion forbliver stabil. Vi har fire nye vindmølleanlæg og forventer gunstige nedbørsforhold i de bassiner, som fodrer vores anlæg”, forklarer den administrerende direktør for ICE Carlos Manuel Obregón i et interview i theguardian.

I Costa Ricas hovedstad San José fylder biler mere og mere i gadebilledet. Foto: Wikimedia Commons

Tilbage i Danmark kan vi heller ikke kalde os for helgen, når det kommer til den grønne omstilling. Antallet af personbiler på de danske veje er for eksempel steget med 22 % gennem de seneste 10 år ifølge tal fra Vejdirektoratet, og personbiler udgør cirka 80 % af den samlede bilpark. Biler er en fælles akilleshæl for både tropiske Costa Rica og kolde Danmark. Senest kan nævnes i Danmark den nye registreringsafgift på biler, som regeringen i sammenspil med Dansk Folkeparti indgik en aftale om. VedvarendeEnergi opsummere kort problematikken i den nye afgiftslov i en klumme i Energy Supply:

”Det nye forlig misser mulighederne for at reducere klima- og miljøbelastningen fra Danmarks personbiler og vil gøre det sværere at omstille Danmark til vedvarende energi”.

Det er ikke kun de mest brændstofeffektive biler, som får sænket afgiften, men flertallet af alle nye biler.

Uafgjort duel  

Danmark og Costa Rica er to vidt forskellige små lande, som står over for samme store problematikker i den grønne omstilling. På flere punkter adskiller Danmark sig fra Costa Rica: Vi er flere mennesker på et mindre areal. I den forbindelse er det ikke helt fair, at sammenligne landene. Men på den anden side er Danmark et rigere land end Costa Rica, hvis man sammenligner landenes samlede BNP, med mange flere ressourcer. Duellen er ikke afgjort endnu. Hvem mon først når i mål med 100 % vedvarende energi?

Josefine Aude Raas er freelancer for RÅSTOF.

Relaterede artikler

TV-serien om atomkraftværket i Tjernobyl: Når det ... TV-serien Chernobyl lærer os, at det ikke kun er i krig, at sandheden altid er det første offer. Her 33 år efter den værste atomkraftulykke nogensinde...
Mozambique ramt af to cykloner på to måneder Skyldes det klimaforandringer, og hvis ja, hvem skal så betale for genopbygningen?
Kenya Miniwind: Kan vind give billig og ren energi... Hvert femte menneske i verden har ikke adgang til elektricitet. Et samarbejde mellem VedvarendeEnergi, DTU, Vestas samt to kenyanske partnere om at ud...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.