Råstof logo

Elbusser i den kollektive trafik vil give den grønne transport et godt rygstød

Danske afgifter skubber elbusser i garagen

Af Claus Christensen

Selvom elbusser allerede nu kan erstatte dieselbusser, forhindrer afgifter på eldrevne køretøjer, at vi får omstillet bustrafikken

Alene i København vil man kunne nedsætte CO2-udledningen fra bybusser med 37.000 tons om året, hvis man udskiftede de dieselosende køretøjer med eldrevne af slagsen. I andre europæiske lande, som fx Ungarn, ser man allerede nu et stigende antal elbusser, og til efteråret vil Norge gennemføre et stort testprogram med elektriske busser fra producenten Solaris. I Danmark sætter afgiftssystemet en effektiv stopper for udviklingen hen mod en grøn kollektiv trafik.

2,5 gang dyrere for elbusser
Det danske afgiftssystem er indrettet sådan, at man fra 2018 skal man betale 2,5 gange mere i energiafgift for en elbus end for en dieselbus. I et brev til skatteminister Karsten Lauritzen har 6 danske borgmestre opfordret til, at man helt sløjfer afgifter på elbusser. Til Dagbladet Information harcelerede overborgmester i København, Frank Jensen (S), over sagen: ”Det er jo absurd, at den nuværende afgiftspolitik favoriserer forurenende diesel frem for grøn el. Vi vil jo gerne udfase diesel og indføre eldrevne busser i vores byer, men staten favoriserer diesel i busserne med den eksisterende aftale”.

“Det er jo absurd, at den nuværende afgiftspolitik favoriserer forurenende diesel frem for grøn el”. Overborgmester Frank Jensen (S).

ABB har udviklet en ny teknologi til lynopladning af verdens første elektriske bussystem. Den nye lynopladningsteknologi vil første gang blive installeret på en elbus med plads til 135 passagerer. Bussen vil blive opladet direkte i 15 sekunder på udvalgte stoppesteder. Foto: ABB http://www04.abb.com/

 

Vindmøllestrøm skal lade op
Det er næppe nogen overraskelse, at landets trafikselskaber har en stram økonomi og derfor er nødt til at handle økonomisk forsvarligt, når de skal købe nye busser. Afgifterne kan betyde, at selskaberne er tvunget til fortsat at investere i dieseldrevne køretøjer. Noget andet er det paradoksale i, at man pålægger grøn energi høje afgifter, når energiafgifter bør ramme de mest forurenende energiformer: Vi kan lade busserne op på vindmøllestrøm, der efterhånden udgør 40% af Danmarks elforsyning, men om nogle år vil nå 100%.

Højere afgifter for dieselbusser
Bodil Kornbek, der er formand for VedvarendeEnergi, mener heller ikke at afgiftssystemet giver mening:  ”Ifølge regeringsgrundlaget, ønsker regeringen CO2-reduktioner for både at opnå Danmarks klima- og energimål og bidrage til EU’s mål. Elbusser, mener mange, er godt bud på at reducere en del af transportens CO2-udledninger. Regeringen taler om en “omkostningseffektiv” måde at angribe problematikken på. For elbusser er det ganske enkelt: Fremfor afgiftsstigninger for elbusser, skal vi lade dieselbusser betale en højere afgift for brændslet end elbusser.”. Faktisk kan vi hente flere gevinster ved en grøn omstilling med bybusser, siger Kornbek:  ”Det vil både reducere CO2-udledningerne og hjælpe på luftforureningen med relaterede dødsfald. Og vi vil få transportområdet mere med i den grønne energiomstilling”.

Claus Christensen er redaktør af Råstof.

Relaterede artikler

Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
Moder Jord på Herrens Mark Et er at forsøge at gemme CO2 fra energiproduktion og industrivirksomheder i underjordiske hulrum. Denne artikel handler om, hvordan en mindsket jordb...
Tør du investere i atomkraft? Gennem hele sin levetid har atomkraftindustrien været massivt støttet af statslige midler

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.