Råstof logo

Butikken "Værdig" i Ry er mere og andet end blot en genbrugsbutik. Foto: De Grønne Piloter.

De Grønne Piloter

Af Claus Christensen

Med aktiviteter i både Ry, Aarhus og Mørke er De Grønne Piloter højt flyvende som bæredygtige konsulenter

Hvad gør man, hvis man går rundt med en grøn idé, som man ikke umiddelbart kan få realiseret? Et godt bud er at tage kontakt til de frivillige hos De Grønne Piloter, hvis speciale det er at få bæredygtige ideer fra tegnebrættet ud at leve i virkeligheden. Piloterne, som er uddannet hos VedvarendeEnergi, hjælper både nabogrupper, boligforeninger, byer, små virksomheder og i princippet også alle andre, der gerne vil bidrage konkret til den grønne omstilling. I Ry fik ”Værdig”, som er en deleøkonomisk butik, hjælp af De Grønne Piloter. Butikken havde intentioner om at blive en markedsplads for byttehandler og deleøkonomi i den østjyske stationsby, men indehaveren Mia Walde havde behov for ideer til, hvordan man kunne udbrede tanken til byens borgere. Hun fik god hjælp af De Grønne Piloter.

At sætte processer i gang der klarlægger mål og midler i et bæredygtigt tiltag, er De Grønne Piloters særkende.

Mere end en genbrugsbutik
””Værdig” skulle ikke være en genbrugsbutik, men mere et samlingspunkt for udstillere og andre, som gerne vil dele ting og ydelser med hinanden”, fortæller Selina Haugstrup, der er koordinator hos De Grønne Piloter. ”Så det handlede meget om at sikre, at ”Værdig” blev forankret i Ry. At borgere fik kendskab til stedet og kunne se en værdi i at have en sådan butik. Det hjalp de Grønne Piloter med til.” Gennem en workshop blev det blandt andet tydeligt, at udstillere i butikken skulle have et fællesskab med hinanden. Det ville styrke sammenholdet omkring ”Værdig” – både indadtil og udadtil. Ellers vil stedet ikke blive et samlingssted for grønne ildsjæle, men kun et udstillingsvindue for produkter og ydelser. ”Det er klart en af vores kernekompetencer i De Grønne Piloter, at vi kan bringe folk sammen og få skabt commitment omkring en grøn idé”, fortæller Selina Haugstrup.

Tjenester i delekredsløbet
I butikken i Ry skorter det ikke på kreative ideer. Her findes bænke, hvor sæderne er lavet af aflagte sikkerhedsseler fra skrottede biler. Samme ildsjæl har fundet på den sjove idé at lave lamper ud af brugte cykellygter. Bæredygtigt børnetøj og lokal kunst er også på tapetet. Men det handler ikke altid kun om genbrug og deleøkonomi omkring produkter. I et andet projekt med Boligforeningen Ringgården i Aarhus havde man fokus på, at også tjenesteydelser kan indgå i delekredsløbet. ”Hos Ringgården tog vi udgangspunkt i diskussionen om, hvorfor beboerne ikke deler mere med hinanden, og der gik snakken på, om ikke også tjenester af forskellig slags kunne indgå. Det betød for eksempel, at en studerende spurgte, om der i boligforeningen skulle være en behjertet sjæl, der ville læse hans eksamensopgave igennem”, forklarer Selina Haugstrup. Det fik også en beboer til at spørge efter råd til, hvad man gør, når ens kaktus er ved at dø (!). I den mere praktiske ende satte beboerne et ”delebord” op i boligforeningen, hvor man kunne stille aflagte ting og sager. Hvis der gik mere end en uge uden at genstandene var taget af de andre beboere, skulle man selv fjerne dem.

De tre bundlinjer
De Grønne Piloter arbejder med den grundtanke, at både den sociale, den økonomiske og den miljømæssige bundlinje helst skal være indtænkt i projekterne. Kan man for eksempel skabe jobs eller større samhørighed mellem mennesker, få økonomien i et projekt til at blomstre, samtidig med at man skaber miljømæssige eller klimamæssige forbedringer, så har man opfyldt hele målsætningen. ”Vi vil gerne holde fast i alle tre bundlinjer, og vi oplever, at det også virker mest meningsfuldt hos borgerne at have alle tre facetter med”, fortæller Selina Haugstrup. At sætte processer i gang, der klarlægger mål og midler i et bæredygtigt tiltag, er De Grønne Piloters særkende. Gennem møder og workshops hjælper De Grønne Piloter borgere til at få ideer til at blive konkrete, sådan som det er sket i for eksempel Ry og Aarhus.

Børnene i Mørke fik en stemme
”Det vil være forskelligt fra situation til situation, hvad der giver bedst mening at gennemføre”, forklarer Selina Haugstrup. I byen Mørke på Djursland blev De Grønne Piloter involveret i projektet ”Lys i Mørke”, som overordnet handlede om at skabe en fælles identitet for byen. I den proces vil man give børnene en stemme. Opgaven bestod i at få byens skoleelever til at komme med ideer til bæredygtige tiltag. Udførelsen var dog bedst tjent med at havne på skolelærernes hænder, så piloterne gav lærerne en række værktøjer til at få eleverne med i en idéproces. ”Det handlede om at involvere børnene og få dem til at bidrage til Lys i Mørke-projektet. Vi framede det så ud fra, at der var genbrugsmaterialer fra andre aktiviteter, som vi kunne bruge. Det fødte blandt andet ideen om et legerum i Byens Hus, hvor også et legetøjsbibliotek kunne indgå. ”Udfordringen og det spændende var at give børnene et ejerskab over projektet og demokratisere processen omkring Mørke, så alle følte, at de bidrager til byens identitet”, forklarer Selina Haugstrup.
De Grønne Piloter har fået flere opgaver i det nye år, og piloterne er parate til at tage nye og anderledes udfordringer på sig. ”Vi er i det hele taget ret så åbne over for nye udfordringer – om det drejer sig om samværsgilder, mini indkøbscentraler, delecentraler, storfamiliekørsel, fælles kompostplads, energibattle, reparationsdage, solceller på taget, byttemarked, eller andet som giver afsæt til den grønne omstilling, så er vi klar!”, slutter Selina Haugstup.

Claus Christensen er redaktør af Råstof.

Relaterede artikler

Test dit personlige klimaaftryk på to minutter Nu kan du på blot to minutter få overblik over dit personlige klimaaftryk. VedvarendeEnergi har nemlig udviklet en simpel klimaberegner.
At vinde langsomt er det samme som at tabe Anmeldelse af Jørgen Steen Nielsens bog: Som gjaldt det livet – til den nye Klimabevægelse.
Nyt format erstatter Råstof i 2020 Denne udgivelse af Råstof er sidste nummer af VedvarendeEnergis klimamagasin, og Råstof nedlægges ved udgangen af dette år.

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.