Råstof logo

Mindre vind i 2016 betød mindre grøn elproduktion end i 2015. Foto: Flickr.

Debat: Det samlede energiforbrug er begyndt at stige

Af Tobias Nørkjær

Tobias Nørkjær fra VedvarendeEnergis presseteam har haft en ivrig debat med klimaminister Lars Chr. Lilleholt i Dagbladet Information. Lilleholt lagde i sit indlæg vægt på, at 2016 bød på mindre vind end 2015 og dermed mindre grøn strømproduktion. Læs Tobias´svar til ministeren her.

Lars Chr. Lilleholts forklaring på, at Danmarks drivhusgasser i 2016 for første gang siden 2006 er steget, er kun en del af forklaringen. I sit indlæg i Information den 22. januar forklarer han stigningen med, at det blæste meget i 2015 og lidt i 2016, hvorved vi i Danmark måtte bruge mere fossil energi til at kompensere for manglende el fra vindmøllerne. Energistatistik 2016, udgivet af Energistyrelsen, siger meget mere end det. Ministeren forholder sig kun til elproduktion. Jo, det blæste mindre – produktionen fra vind faldt fra 51 PJ til 46 PJ, mens el fra andre former for vedvarende energi steg og kompenserede for det meste. Forklaringen på den øgede CO2-udledning skal også ses i, at det samlede energiforbrug er begyndt at stige, og fra 2015 til 2016 steg det hurtigere end omlægningen til vedvarende energi har kunne følge med. Alle der arbejder med energi ved, at det er miljømæssigt og økonomisk bedre at spare end at omlægge produktionen. For at nå regeringens egen målsætning om 100% vedvarende energi i 2050 og den international forpligtigelse, man har underskrevet i Paris-aftalen, bør ministeren se alvorligt på det stigende energiforbrug, vi har i Danmark. Regeringen er i øjeblikket ved at arbejde med oplægget til en ny energiaftale. I den aftale bør fokus på en reduktion af vores energiforbrug være centralt. De helt store knaster i den forbindelse er integration af emnerne uden for den kvotebelagte sektor. Dvs. landbruget, boliger og transport. Det skal med i aftalen, hvis vi stadigvæk vil være et foregangsland i den grønne omstilling.

Indlægget blev bragt i Information den 29. januar under overskriften: “Spar på energien, Lilleholt”.

”Forklaringen på den øgede CO2-udledning skal også ses i, at det samlede energiforbrug er begyndt at stige, og fra 2015 til 2016 steg det hurtigere end omlægningen til vedvarende energi har kunne følge med”.

Tobias Nørkjær, VedvarendeEnergi

Tobias Nørkjær er frivillig i VedvarendeEnergi.

Relaterede artikler

Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
Tør du investere i atomkraft? Gennem hele sin levetid har atomkraftindustrien været massivt støttet af statslige midler
Leg med ild kan blive ris til egen røv Ved at afbrænde regnskoven øges CO2 i atmosfæren. Samtidig mister vi en række muligheder for at udnytte regnskovens planter til medicin og farmaceutis...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.