Råstof logo

Den Blå Planet

Af Hans Pedersen

Danmark er ikke større end Danmark er. Derfor er der naturlige grænser for, hvor meget det samlede areal kan udnyttes. For eksempel vil der være en naturlig grænse for hvor mange vindmølleparker, der kan opstilles. Tilsvarende med havdambrug.

Bogen ”Havets ressourcer” fra Aarhus Universitetsforlag er tydeligvis skrevet af embedsmænd. Den handler i højeste grad om, hvordan man kan få en vækstplan for ”Det blå Danmark” og følge op på EU-kommissionens blå vækstplan for Europa fra 2012. Centralt står udviklingen i økonomi og jobs i de maritime erhvervsområder. Som det er nu fører kystturisme og lystfiskeri til en årlig indtægt på 55,5 mia. kroner og involverer 73.000 fuldtidsstillinger. Til sammenligning bidrager landbruget med 76 mia. kroner og 39.000 fuldtidsstillinger.

”Sammenfattende stilles der nu lovmæssige krav til at etablere og gennemføre en egentlig arealplanlægning af de danske farvande. En samlet plan der går fra enkeltsagsforvaltning mod en integreret forvaltning.” Jeg savner i den grad nogle gode kraftfulde eksempler. Hvordan var det før med bestemte dyrearter eller planter? Hvad gør man ved konflikterne i et konkret område? Hvad sker der, når havtemperaturen stiger? Hvilke dyrearter og planter indvandrer? Hvordan er det med den indvandrede østers i Vadehavet i forhold til østersen i Limfjorden? Hvad sker der, når havet bliver stadig mere surt? Hvordan er det med plast i havet?

Forfatterne gør afsluttende opmærksom på, at der er tale om overmåde følsomme forhold. ”… et dårligt havmiljø med algeopblomstring kan betyde næsten en halvering i antallet af besøgende fra det ene år til det andet.” Turisme kan dermed blive lokomotiv for, at vi kan få noget natur tilbage i Danmark. Omvendt kan for mange turister trampe naturen ned.

Bo Riemann, red.: Havets ressourcer. 130 sider. Kr. 149,95. Aarhus Universitetsforlag, 2017.

Relaterede artikler

Sammenbrud Man kan kalde ham amerikansk litteraturs graverjournalist. Jared Diamond har gennem et snart langt liv skrevet et antal bøger, der alle koncentrerer s...
Vi må deles om klodens ressourcer The Green New Deal blev i 2008 foreslået som en del af amerikansk lovgivning, der sigter mod at tackle klimaændringer og økonomisk ulighed. Navnet hen...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.