Råstof logo

I 2030 skal vi og alle andre verdensborgere udlede 2 tons CO2 om året pr borger. Foto: Wikipedia.

Derfor skal vi have flyafgifter

Af Gunnar Boye Olesen

VedvarendeEnergi foreslår, at vi i Danmark indfører flyafgifter som i vores nabolande, Sverige og Tyskland. Læs mere om forslaget her.

Flyvning er som bekendt én af vores mest klimabelastende aktiviteter, og det er samtidig én af de hurtigst voksende klimabelastninger både i Danmark og på verdensplan.  Hver især udleder danskere i gennemsnit godt 1 tons CO2e om året alene til ferie-og fritidsflyvning, hvilket er 4-5 gange så meget som gennemsnittet på verdensplan. Følger vi den nuværende tendens, vil det i Danmark stige omkring 40 % i løbet af de næste ti år. Og flytrafik påvirker klimaet med langt mere end CO2, da vanddampe mm. udledt i stor højde fordobler flyenes drivhuseffekt.

Under halv pris for flybrændstof
Fly er undtaget for moms og afgifter, på nær de meget lave EU CO2-kvoter, som flyselskaber skal købe for fly indenfor Europa. Og de får omkring 60% af kvoterne gratis. Da Danmark ikke kan indføre afgifter på flybrændstof på grund af internationale aftaler, foreslår vi i stedet en flypassagerafgift. I dag koster flybrændstof under det halve af almindelig benzin.

Flybranchens udspil
Hvis vi skal begrænse flyenes klimabelastning, er flybranchens egne forslag helt utilstrækkelige. Branchen fremlagde i februar en klimaplan, hvor hovedpunkterne var mere brug af biobrændsler og klimakompensation for indenrigsflyvning. CO2-kompensation betyder, at man betaler nogen for at reducere CO2-udledninger, fremfor selv at gøre det. Der er en række problemer ved de aktuelle ordninger, så den reelle effekt kan være langt mindre end påstået. Der er også en væsentlig risiko for, at reduktionerne ikke er vedvarende. F.eks. kan en skovbrand hurtigt ødelægge mange års skovplantning. Et andet, mere fundamentalt problem er, at hvis vi indenfor 30 år skal omstille til drivhusgasneutrale samfund, så kan en branche ikke bare fortsætte udledningerne uanset evt. kompensation.

Helt utilstrækkelige forslag
Omstillingen til flydende biobrændsler er også problematisk, da det meste af det biobrændsel, der sælges i dag, har en væsentlig klimabelastning. Det værste, f.eks. palmeolie fra plantager anlagt ved rydning af regnskov, har faktisk en højere klimabelastning end fossilt brændsel. Et problem ved flybranchens forslag er, at den ikke engang prøver at reducere den halvdel af drivhusgasbelastningen, der ikke kommer fra CO2. Andre forslag som mere energieffektive fly og flyruter kan slet ikke stoppe den hurtige stigning i flyenes udledninger. Og klimaneutrale passagerfly kommer ikke på vingerne lige foreløbigt; men hvis man friholder klimaneutrale fly for afgifter, kan det måske fremme udviklingen.

Afgift på flybilletter
Hvis vi skal stoppe flyenes store stigning i udledninger, skal der mere til. Vi skal have stoppet flyvningens vækst og gerne reduceret flyvningen i de lande, hvor man flyver mest, som for eksempel Danmark. Det mest naturlige er at begynde med en afgift. Sverige indførte en flyafgift i april 2018, og siden da er flyvningen i Sverige stagneret, mens væksten fortsætter som før i Danmark med 4%/år. Flyafgifter ser altså ud til at virke.
En Megafonundersøgelse fra 1. december 2018 viser, at 59 % af den danske befolkning går ind for en flypassagerafgift, som dem, der allerede er indført i vores nabolande.

Over halvdelen af flyvninger fra danske lufthavne er mindre end 1.500 km, hvor busser og tog inkl. nattog kunne være alternativer, hvis de blev forbedrede. Derfor foreslår VedvarendeEnergi og de ti andre organisationer, at en del af indtægterne fra afgiften bruges til grønne alternativer.

Højtlønnede flyver langt mere end lavtlønnede. Flypassagerafgifter vil derfor være et socialt retfærdigt tiltag. De vender den tunge ende opad.

Flyafgifter (omsat til danske kr.)

  • Tyskland har flyafgifter på 56 kr. på europæiske billetter og 174 kr./313 kr. for længere rejser
  • Norge har flyafgifter på 65 kr.
  • Sverige ar flyafgifter på 45 kr. for europæiske billetter og 182/292 kr. for længere rejser
  • Også England, Frankring, Østrig mm. har flyafgifter
  • Holland planlægger at indføre flyafgifter fra 2021 og Schweiz overvejer
  • I Danmark foreslår SF flyafgifter som vore nabolande, Enhedslisten og Alternativet foreslår flyafgifter, der øges hver gang man flyver, mens Radikale foreslår mindre flyafgifter baseret direkte på flyenes drivhusgasudledninger og begrænset til de første 1500 km (modsat Sverige hvor hele turen på en billet er omfattet incl. flyskift)
  • Regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er imod flyafgifter, selvom Socialdemokratiet støttede flyafgifter tidligere i forbindelse med udspillet ”Fair forandring” i 2011

 Vær med:

Vi fortsætter kampen for at begrænse flyenes drivhusgasudledninger med flyafgifter og klimavenlige alternativer. Det foregår på Facebook, med indlæg i aviser m.m. UngEnergi har også et debatarrangement om det på Folkemødet på Bornholm. Har du lyst til at være med, skriv til mig på email . Du kan også “like” vore videoer på Facebook.

”Vi skal have stoppet flyvningens vækst og gerne reduceret flyvningen i de lande, hvor man flyver mest, som for eksempel Danmark”.

Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi

Claus Christensen er redaktør af RÅSTOF.

Relaterede artikler

Test dit personlige klimaaftryk på to minutter Nu kan du på blot to minutter få overblik over dit personlige klimaaftryk. VedvarendeEnergi har nemlig udviklet en simpel klimaberegner.
Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
At vinde langsomt er det samme som at tabe Anmeldelse af Jørgen Steen Nielsens bog: Som gjaldt det livet – til den nye Klimabevægelse.

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.