Råstof logo

En elbil bliver gradvist mere og mere klimavenlig i takt med den øgede grønne elproduktion. Foto: Better Place

Elbiler i slæbegear

Af Kjeld A. Larsen

Elbil-debat hos Klimabevægelsen: Skal producenterne eller forbrugerne have dirigentstokken?

Klimabevægelsen inviterede til fyraftensmøde under overskriften ”Hvordan ruller vi elbilerne ud i Danmark?” i København den 14. september. Et interessant debatarrangement, men uden større fokus på elbilens rolle i kampen for at få reduceret transportsektorens drivhusgasbelastning. En væsentlig årsag var de inviterede oplægsholderes interessevaretagelse: Elbilbranchen var massivt tilstede, også blandt det fremmødte publikum.

Elbilens konkurrencedygtighed

Det første – og mest interessante oplæg – ”Elbilen anno 2016 – er elbilen konkurrencedygtig?” var ved elbil-konsulent Martin Messer Thomsen, formand for forbrugerforeningen Forenede Danske Elbilister (FDEL), stiftet maj 2013. Morten, der har ingeniørbaggrund og betegner sig selv som elbilnørd, bl.a. ved at udfordre sig selv ved at gøre brug af sin elbil på ferieture, lagde i sit sobre oplæg vægt på elbilens konkurrencedygtighed; hvad angår anskaffelsespris, vedligeholdelse, rækkevidde og elforbrug tillige med elladesystemets tilgængelighed – og understregede elbilsystemets betydning for miljø-klima dimensionen.
En overordnet konklusion var, at elbilen er for dyr i anskaffelse, den er billigere i drift, rækkevidden er ikke et problem, men tilgængeligheden til opladning er et problem.

En overordnet konklusion var, at elbilen er for dyr i anskaffelse, den er billigere i drift, rækkevidden er ikke et problem, men tilgængeligheden til opladning er et problem.

Næste oplæg var ved branchechef Lærke Flader fra Dansk Elbil Alliance, en brancheorganisation under Dansk Energi, som varetager interesser for hele kæden af producenter inden for elbilsektoren. Dansk Elbil Alliance har som overordnet målsætning at få elektrificeret transportsektoren, herunder en målsætning om, at 80% af nysalg af biler skal være elbiler i 2020. Lærke, som er en kendt debattør, lobbyer stærkt for, at det offentlige skal gå foran for at få sat skub i elbilsalget.  Heriblandt via politikudformning og tilskudspolitik, det vil sige omlægning af registreringsafgifter, lavere elafgifter, miljørabat ved parkering, tilskud til flådeejeres indkøb af elbiler. I sit lobbyarbejde bruges klimaproblematikken ganske aktivt, men producenternes overordnede interesser er at få så mange elbiler på markedet som muligt.

Elbiler og trængslen

Under den afsluttende debat blev oplægsholderne udfordret med et spørgsmål om nødvendig udformning af transportplanlægning, på det nationale såvel som det kommunale niveau, herunder hvilke ejerskabsformer der ud fra en klima- og trængselsbetragtning bør satses på for de kommende elbiler: Individuelle kontra delebilsordninger. Besvarelsen af udfordringen var lidt svævende fra Lærkes side, da delebilsordninger jo ikke tilgodeser branchens interesse i at få etableret så stor en elbilproduktion som muligt. Derimod talte forbrugeren Martin varmt for satsning på delebilsordninger.

Kjeld A. Larsen er formand for Rådet for Bæredygtig Trafik

Relaterede artikler

Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
Tør du investere i atomkraft? Gennem hele sin levetid har atomkraftindustrien været massivt støttet af statslige midler
Leg med ild kan blive ris til egen røv Ved at afbrænde regnskoven øges CO2 i atmosfæren. Samtidig mister vi en række muligheder for at udnytte regnskovens planter til medicin og farmaceutis...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.