Råstof logo

Elnettet er noget vi har sammen

Af Filip Marott Sundram

En række elselskabers fejlslagne investeringer har kostet dyrt. Det har givet anledning til debat om de forbrugerejede selskabers økonomiske ansvar. Dansk Energi svarer i dette synspunkt på kritikken.

I Danmark har vi et stykke grøn infrastruktur i verdensklasse. Selv mens stadigt mere strøm produceres lokalt fra vind og sol, og det stiller nye krav til elnettet, kan vi nyde billig el stort set uden afbrud. Samtidig har vi nogle af de laveste leveringsomkostninger for el i Europa.

Det er værd huske på, hvis man de seneste uger har fulgt med i debatten om de danske energiselskaber og deres investeringer. I debatten har et par vigtige nuancer desværre fået for lidt plads. De fortjener nævnelse her:

Først og fremmest bør det understreges, at elselskaberne ikke frit kan hæve tarifferne for elnettet for at dække kommercielle investeringer. Elnetselskaber må kun drive elnet og kun opkræve indtægter, der går til drift, investeringer og forrentning af selve elnettet, og som kan godkendes af Energitilsynet.

”Elnetselskaber må kun drive elnet og kun opkræve indtægter, der går til drift, investeringer og forrentning af selve elnettet, og som kan godkendes af Energitilsynet”.

Filip Marott Sundram

Reguleringen sikrer, at et elnetselskab kun må drive elnet. Alle investeringer i kommercielle projekter laves i andre selskaber, der både lovmæssigt og praktisk er adskilt fra elnetselskabet.

Elnetselskaberne er naturlige monopoler og har et reguleret loft over deres indtægter. Det loft bliver sænket af et effektiviseringskrav hvert år. Samlet set har de danske elnetselskaber de sidste ti år skåret driftsomkostningerne med knap én milliard kroner.

Når et andelsejet elnet drives så effektivt, at det giver et overskud så sendes overskuddet – der vel at mærke ikke kan overstige det tilladte forrentningsloft på 3,57 procent –  i sidste ende tilbage til kunderne og lokalsamfundet. Det kan eksempelvis være i form af fiberbredbånd til områder, der ellers ikke havde adgang til fremtidssikret internet. Eller i infrastruktur til elbiler, der muliggør grøn omstilling på vejene.

På den måde er elnettet noget, vi deler. Og hvis du ligesom 1,8 mio. danske husstande og virksomheder er kunde i et andelsejet netselskab, er du også med til at bestemme, hvordan elnettet skaber størst mulig værdi for dets ejere.

Filip Marott Sundram er afdelingschef i Dansk Energi

Relaterede artikler

Moder Jord på Herrens Mark Et er at forsøge at gemme CO2 fra energiproduktion og industrivirksomheder i underjordiske hulrum. Denne artikel handler om, hvordan en mindsket jordb...
TV-serien om atomkraftværket i Tjernobyl: Når det ... TV-serien Chernobyl lærer os, at det ikke kun er i krig, at sandheden altid er det første offer. Her 33 år efter den værste atomkraftulykke nogensinde...
Atomkraftværker eller vindmøller? Ganske ofte bliver vi i VedvarendeEnergi stillet spørgsmålet: Hvor megen energi går der til at producere en vindmølle i forhold til hvor meget energi,...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.