Råstof logo

Historien om de danske vindmøller er et eventyr, der udviklede sig til et epos om en kæmpe industri. Foto: Colorbox.

Energistyrelsen: Den vedvarende energi vil stagnere

Af Claus Christensen

Mens regeringen praler af ambitionerne i dens grønne omstillingsplaner, ser Energistyrelsen i sin seneste rapport mere dystert på tempoet i overgangen til vedvarende energi.

”Den grønneste regering nogensinde”. Sådan sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen under Folketingets spørgetime den 14. marts i år. ”At nå de 50 procent i 2030 er den mest ambitiøse målsætning, som nogen har haft – af en forpligtende karakter”, tilføjede Løkke. Dagen før udkom Energistyrelsens såkaldte basisrapport, der giver en prognose på, hvordan vores energiforbrug, energiproduktion og udslip af klimagasser kommer til at udvikle sig, hvis den nuværende energipolitik fortsætter som nu. Her var konklusionen ikke helt den samme som statsministerens: Hovedkonklusionen var, at 40% af den danske energiforsyning i 2020 vil komme fra vedvarende energi. Ti år senere, altså i 2030, vil andelen af vedvarende energi være på – 40%. Altså fuldkommen stagnation.

Sagen er, at man kun kan nå målet om 50 % vedvarende energi i 2050, hvis man udbygger med, hvad der svarer til en stor havvindmøllepark hvert år – i 10 år. 

Lilleholt: Vi overopfylder klimamål
Måske var det derfor, at klima- energi- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt havde udsendt en pressemeddelelse samme dag som Energistyrelsen fremlagde sin rapport. I pressemeddelelsen siger ministeren: ”Basisfremskrivningen viser, at det går rigtig godt med den grønne omstilling i Danmark. Regeringen har gennemført en række store og vækstskabende initiativer de sidste par år, som fx afskaffelsen af PSO-afgiften, og vi kan se, at det samlet set ikke påvirker vores grønne nøgletal negativt i nogen nævneværdig grad frem mod 2020. Faktisk overopfylder vi vores EU-klimamål for perioden 2013-2020, som er et af de højeste i EU. Det bør mane oppositionens kritik i jorden, for på alle væsentlige grønne nøgletal står det fint til frem mod 2020,”. Se Pressemeddelelse.

En havmøllepark pr år i ti år
Sagen er, at man kun kan nå målet om 50% vedvarende energi i 2050, hvis man udbygger med, hvad der svarer til en stor havvindmøllepark hvert år – i 10 år. Derfor skal tempoet altså gevaldigt op, ikke mindst fordi udbygningen med netop vindmøller udfordres af de gamle vindmøller i Danmark, som er ved at være skrotningsklare. Faktisk regner man med, at der vil være omkring 2300 MW nedtagningsklare vindmøller allerede i 2020. Danmarks Vindmølleforening skriver således på deres hjemmeside: ”De ca. 4.500 landbaserede vindmøller i Danmark er i gennemsnit 15 år gamle. Heraf er en relativt stor del – både målt i antal og i MW – opstillet i den sidste halvdel af 1990’erne. Da man normalt regner med en levetid på godt 20 år for en vindmølle, vil der løbende, men specielt i løbet af de næste 5-10 år skulle udskiftes en række vindmøller for alene at opretholde Danmark nuværende elproduktionskapacitet på vindkraftområdet”. Se fakta fra Danmarks Vindmølleforening.

Claus Christensen er redaktør af Råstof

Relaterede artikler

Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
Tør du investere i atomkraft? Gennem hele sin levetid har atomkraftindustrien været massivt støttet af statslige midler
Leg med ild kan blive ris til egen røv Ved at afbrænde regnskoven øges CO2 i atmosfæren. Samtidig mister vi en række muligheder for at udnytte regnskovens planter til medicin og farmaceutis...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.