Råstof logo

Foto: Ejvin Beuse

Enkel og prisbillig klimaskærm

Af Ejvin Beuse

Arkitekter, rådgivere og byggefirmaer har igennem mange år forsøgt at finde den optimale måde til integration af solceller i bygninger, der opfylder det basale behov for absolut tæthed, samtidig med at det er hurtigt og billigt at montere og tager hensyn til ressourceforbrug, genanvendelse og æstetik.

Men nu er løsningen på vej. Med økonomisk støtte fra EUDP* har en gruppe bestående af designere, arkitekter, ingeniører og branchefolk **udviklet en universel klimaskærm, der udover at rumme indpasning af alle de elementer der typisk forekommer i fx et bygningstag, specielt er udviklet med henblik på integration af solceller. Systemet sigter primært på renovering af tage i boligforeninger mm. men vil kunne anvendes på alle bygningens yderflader og i alle typer af bygninger. Systemet giver endvidere mulighed for anvendelse af en lang række af forskellige materialer, som kan tilpasses forskellige bygningers arkitektoniske udtryk herunder også i nybyggeri.

Da det ny system gør det let, både at montere og afmontere sektioner af tagdækningen, kan en tagrenovering finde sted, uden at en evt. beslutning om solceller eller ej bliver en stopklods i processen, da man let senere kan udskifte dele af taget og indsætte solceller i stedet.

 

Arkitektur i spil

Der er navnlig under solcelleboomet for et par år siden installeret rigtig mange solcelleanlæg som ligefrem har ødelagt bygningens arkitektur. Det gælder fx hvor hele tage er plastret til med solceller fra den ene ende til den andsen, så bygningen ligefrem vælter forover. Eller hvor der slet ikke er taget hensyn til allerede eksisterende elementer i tagfladen som fx ovenlys. Bygningen er, for at bruge et Ekstrabladsudtryk, blevet til en ”øjebæ”. Det har derfor været en prioritering i udviklingen af det nye koncept, at den æstetiske fremtoning blev af høj kvalitet, og at designet var gennemarbejdet i alle detaljer.

Det nye tagrenoveringssystem løser en række typiske spørgsmål omkring solceller. Hvordan integrerer man fx solceller, uden at det bare bliver til et tag med solcellepaneler, og hvordan sikrer man tilstrækkelig med køling til, at ydelsen ikke reduceres.  Det nye standardsystem er, som det ses af illustrationen, baseret på en vandret taglagt modulstruktur med et hævet overlap der giver frirum under panelerne til køling.

Ikke kun til tagrenoveringer

Faktisk er det udviklede system en komplet helhedsorienteret, multifunktionel klimaskærm, som vil være meget velegnet til ”indpakning” af renoveringsmodne bygninger, hvor fx renovering af betonfacader er påkrævet, og hvor det vil være meget enkelt at integrere fx solceller i alle de egnede bygningsflader. Klimaskærmen er således forberedt for integration af fx ovenlys, karnapper, skorstene, ind- og udtag af ventilation til bygningen gennem de integrerede ventilationsmoduler, faldstammeudluftninger, ja kort sagt alle de bygningselementer der forekommer i en tagflade.

Det har  fra starten været en betingelse for udviklingen af denne nye multifunktionelle klimaskærm, at alt blev testet og afprøvet inden de første opsætninger


Gennemtestet koncept

Alt for mange forsøg på at integrere solceller i et tag eller en facade har ”ramt muren”, når det kom til at indfri målene i virkelighedens verden. Det har derfor fra starten været en betingelse for udviklingen afdenne nye multifunktionelle klimaskærm, at alt blev testet og afprøvet inden de første opsætninger. Som eksempel kan nævnes at en komplet opsætning af en tagflade med det nye system er blevet testet i en vindtunnel hos Velux, og at ventilationsmodulernes hydrauliske egenskaber er testet under laboratorieforhold hos Aalborg Universitet.

 

Cradle to Cradle

I udviklingsprocessen har man holdt de foreslåede løsninger op mod Cradle to Cradles principper for tekniske kredsløb. Det betyder, at man skal vælge ”det mindst ringe” i forhold den krævede funktionalitet. Det vil sige, at der primært er foreslået og brugt materialer, der kan skille
s fra hinanden og bruges igen og igen. Aluminium som bruges til de ekstruderede profiler koster ganske vist noget i energi til fremstilling, men kan til gengæld genbruges. Det er netop tanken bag Cradle to Cradle og cirkulær økonomi. Det sikrer en effektiv udnyttelse af ressourcerne, og det giver byggeriet mere værdi.

 

Trin for trin

Nu er test jo en ting men virkeligheden ofte enlidt anden. Det var derfor vigtigt forud for markedslanceringen af konceptet, at få mulighed for at udføre en installation i fuld størrelse. Det lykkedes, da en afsøgning af potentielle aftagere af systemet, resulterede i en positiv respons fra det aarhusianske boligselskab ”Ringgaar
den”, som viste sig villig til at stille en af afdelingernes vaskeribygning til rådighed for en fuldskala demonstrationsopsætning af systemet. Naturligvis med det sigte, at systemet evt. kunne anvendes på nogle af de boligblokke man har planlagt at renovere i de kommende år. Systemet blev præsenteret første gang for byggebranchen på Skandinaviens vigtigste fagmesse for byggevarer, BYGGERI ’16, som blev afholdt 1.–4. marts i Fredericia, hvor det ny klimaskærmsystem var udpeget blandt de 17 nominerede initiativer til Byggeriets Klima-, Energi- og Miljøpris.

 

Foto 2

Climate Cover-taget er blevet testet i en vindtunnel hos VELUX, og ventilationsmodulernes egenskaber er ligeledes testet under laboratorieforhold på Aalborg Universitet

 

*EUDP er et statsligt energiteknologisk udvikling og demonstrations program, der administreres af Energistyrelsen. EUDP støtter ny energiteknologi, der skaber vækst og arbejdspladser, øger forsyningssikkerheden og bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050.

**Partnere i udviklingsprojektet har været: Cenergia, Nordic Energy Group, DesignIt, AplusB Arkitekter, Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger, Vugge til Vugge, SolarPlan, Ecovent og Vedvarende Energi.

Ejvin Beuse er seniorrådgiver hos VedvarendeEnergi

Relaterede artikler

Moder Jord på Herrens Mark Et er at forsøge at gemme CO2 fra energiproduktion og industrivirksomheder i underjordiske hulrum. Denne artikel handler om, hvordan en mindsket jordb...
TV-serien om atomkraftværket i Tjernobyl: Når det ... TV-serien Chernobyl lærer os, at det ikke kun er i krig, at sandheden altid er det første offer. Her 33 år efter den værste atomkraftulykke nogensinde...
Atomkraftværker eller vindmøller? Ganske ofte bliver vi i VedvarendeEnergi stillet spørgsmålet: Hvor megen energi går der til at producere en vindmølle i forhold til hvor meget energi,...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.