Råstof logo

Et udemokratisk misfoster

Af Niels Henrik Hooge, Palle Bendsen og Hans Pedersen

Torsdag d. 4. april tilkendegav samtlige partier i Folketinget, at de ønsker reform af EURATOM-traktaten. Kritik af traktaten har været rejst i Folketinget gennem årtier og flere revisionsforslag er blevet fremsat. Beslutningen kommer i rette tid, eftersom EU-kommissionen netop har offentliggjort et udspil om traktatens fremtid.

Nu til dags er der næppe mange europæere, der skænker det en tanke, at der siden 1957 år for år er blevet betalt milliarder til atomkraft i Europa. Det drejer sig om bidrag ifølge EURATOM-traktaten, som blev oprettet for at fremme ”udviklingen af en stærk kerneenergiindustri”. Vi er tilbage i den tid, hvor kul- og stålunionen dannede rygraden Europas industriudvikling, og hvor atomkraft var tiltænkt rollen som en væsentlig energileverandør.

Kontingenter bliver ofte besørget automatisk år for år af betalingsservice. Men det er sund økonomisk tankegang at gå posterne igennem en gang imellem – ikke mindst, når det som her drejer sig om milliardbeløb.

Det er det som en række europæiske miljøorganisationer har gjort – i Danmark NOAH og VedvarendeEnergi. Sagen blev rejst i Folketinget af Enhedslisten og torsdag den 4. april besluttede et enigt folketing, at de ønsker reform af EURATOM-traktaten [1]. Kritik af traktaten har været rejst i Folketinget gennem årtier og flere revisionsforslag er blevet fremsat. Beslutningen kommer i rette tid, eftersom EU-kommissionen netop har offentliggjort et udspil om traktatens fremtid [2].

Særbehandling
I mere end tres år har EURATOM-traktaten sikret atomkraften positiv særbehandling i EU i forhold til alle andre energikilder. Imidlertid ønsker hele Folketinget nu, at vedvarende energi – sol-, vindkraft og andre bæredygtige energikilder – får lige konkurrencevilkår på EU’s energimarkeder i forhold til atomkraften. Hermed kommer det på linje med danske og europæiske miljøorganisationer, industriorganisationer på energiområdet og EU-medlemslande som Sverige, Tyskland, Østrig, Luxembourg, Irland og Ungarn.

”Det er en sejr for miljøbevægelsen, at et samlet Folketing nu ønsker, at EURATOM-traktaten ikke længere skal promovere atomkraft, men kun have fokus på sikkerhed og dekommissionering af gamle og nedslidte atomkraftværker”, udtaler Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi. ”I udvalgsbehandlingen blev det dokumenteret, at elektricitet fra ny atomkraft er meget dyrere end el fra nye solcelleanlæg og vindmøller. Uden statsstøtte kan der ikke bygges nye atomkraftværker og EURATOM-traktaten bliver brugt til at legalisere denne statsstøtte i EU”.

200 mio. danske kroner
Samtidigt vil Folketinget arbejde for, at den samlede ramme for EURATOM-programmet reduceres og orienteres mere i retning af aktiviteter, der skaber værdi for Danmark, som ikke har atomkraft. I alt har EU’s EURATOM-program et årligt budget på 11 mia. kr., hvortil Danmark for tiden bidrager med mere end 200 mio. kr. Imidlertid er det ikke muligt unilateralt at opsige samarbejdet omkring fusionsreaktoren ITER, som er det projekt, der bebyrder forskningsbudgettet mest.

”Det er godt, at Folketinget nu vil arbejde for, at EURATOM’s forskningsbudget bliver integreret på lige fod med andre energiteknologier i EU’s rammeprogram for forskning og innovation”, udtaler Palle Bendsen fra NOAH’s Urangruppe. ”Ligeledes at det undersøges nærmere, hvorvidt EU-parlamentet kan inddrages i spørgsmål, der relaterer sig til EURATOM. Som det er nu, er EURATOM uden for demokratisk kontrol”.

Ophæv EURATOM-traktaten
”Selvom kun et mindretal i Folketinget for øjeblikket ønsker, at regeringen pålægges at samarbejde med de EU-lande, som arbejder for at reformere eller ophæve EURATOM-traktaten, er det svært at se, hvordan det kan undgås, hvis der som EU-kommissionen foreslår, åbnes op for en forfatningsændringsprocedure”, udtaler Niels Henrik Hooge fra NOAHs Urangruppe. ”Kommissionens forslag er langt fra tilstrækkeligt, men en forfatningsreform, der giver vedvarende energi fair konkurrencebetingelser, kan fremme udbredelsen af bæredygtige energiteknologier i Europa og dermed både gavne miljøet og danske eksportinteresser”.

Det skal tilføjes, at EURATOM-traktaten er et udemokratisk misfoster, der gennem 60 år upåagtet har eksisteret uden for parlamentarisk kontrol. Både finansielt og demokratisk har atomkraften således fortsat særstatus.

Noter:

[1] Den vedtagne beretning om Forslag til folketingsbeslutning B54 om stop for støtte til atomkraft: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/beslutningsforslag/b54/20181_b54_beretning.pdf

https://www.ft.dk/samling/20181/beslutningsforslag/B54/spm.htm

https://www.ft.dk/samling/20181/beslutningsforslag/B54/index.htm

[2] Communication from the Commission: A more efficient and democratic decision making in EU energy and climate policy, April 2019: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-177-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF

[3]Dörte Fouquet: Legal Opinion – Pathways to a Euratom Reform, Short legal evaluation and strategy approach for the Green Group in the European Parliament, 2018: https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/817f6b3caaa70a93ef112c562851485b.pdf

Links:

NGO-konferencehjemmeside om EU-forfatningsreform med præsentationer og debatter ->
International konferencehjemmeside om EURATOM-reform ->

”Det er en sejr for miljøbevægelsen, at et samlet Folketing nu ønsker, at EURATOM-traktaten ikke længere skal promovere atomkraft”.

Hans Pedersen, VedvarendeEnergi

Niels Henrik Hooge og Palle Bendsen er medlemmer af NOAHs Urangruppe. Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF.

Relaterede artikler

Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
Moder Jord på Herrens Mark Et er at forsøge at gemme CO2 fra energiproduktion og industrivirksomheder i underjordiske hulrum. Denne artikel handler om, hvordan en mindsket jordb...
Tør du investere i atomkraft? Gennem hele sin levetid har atomkraftindustrien været massivt støttet af statslige midler

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.