Råstof logo

I mere end tres år har EURATOM givet atomkrafen positiv særbehandling. Foto: Hans Pedersen

Folketingets holdning til en EURATOM-reform er en sejr for vedvarende energi

Af Niels Henrik Hooge, Palle Bendsen og Hans Pedersen

Torsdag d. 24. januar tilkendegav et flertal i Folketinget, at det ønsker en reform af EURATOM-traktaten. På grund af sin store eksport af bæredygtig energiteknologi er Danmark det land i Europa, der økonomisk set har mest at vinde ved en sådan reform.

I mere end tres år har EURATOM-traktaten sørget for, at atomkraften har fået positiv særbehandling i EU i forhold til alle andre energikilder. Imidlertid ønsker et flertal i Folketinget nu, at vedvarende energi – sol-, vindkraft og andre bæredygtige energikilder – får lige konkurrencevilkår på EU’s energimarkeder. Hermed kommer Folketinget på linje med danske og europæiske miljøorganisationer, industriorganisationer på energiområdet og EU-medlemslande som Sverige, Tyskland, Østrig, Luxembourg, Irland og Ungarn.

Dyr energi
”Atomkraft er en ufleksibel, farlig og forældet teknologi, der ikke er egnet til at afbøde klimaforandringerne”, udtaler Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi. ”Det er også den dyreste af alle energikilderne. Uden statsstøtte kan der ikke bygges nye atomkraftværker, og EURATOM-traktaten bliver brugt til at legalisere denne statsstøtte i EU. Uden EURATOM ville det ikke kunne lade sig gøre.”

Styrket sikkerhed
Et mindretal af partierne i Folketinget er ikke tilhængere af en EURATOM-reform, fordi de mener, at det vil svække sikkerheden på det nukleare område. Dette er en misforståelse. En revision af EURATOM-traktaten, der fjerner dens atomkraftpromoverende dimension, vil tværtimod styrke sikkerheden. Et revideret EURATOM’s fokus vil udelukkende blive på standarder for sundhedsbeskyttelse, nuklear sikkerhed, sikkerhedskontrol, herunder ikke-spredning af nukleart materiale, og nye og mere realistiske erstatningsregler for operatørerne af atomkraftværker. Et alternativ til reform af traktaten kunne være at ophæve den og henlægge ansvaret for sikkerheden til fx EU’s Generaldirektorat for Miljø.

Revision eller ophævelse
”Vi har allerede et godt indtryk af, hvordan EURATOM-traktaten kan reformeres,” udtaler Niels Henrik Hooge fra NOAH’s Urangruppe. ”Der har været adskillige forsøg fra EU-parlamentet, EU-kommissionen og medlemmer af konventet, på at reformere den europæiske forfatning tilbage i 2007. Ingen af reformforsøgene var kontroversielle og kun effektiv lobbyvirksomhed fra atomkraftindustrien forhindrede, at de blev vedtaget. Uanset om EURATOM-traktaten ændres eller ophæves, er der ikke tale om nogen nyhed.”

Forslaget om en reform af EURATOM-traktaten er stillet af partiet Enhedslisten.

Ifølge tidsplanen skal der være politisk debat om redegørelsen 14. marts. Efter vedtagelse gælder reformforslaget for kommende regeringer.

 

Links:

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 B 54.

Debatten af Forslag til folketingsbeslutning B54 om stop for støtte til atomkraft

Dörte Fouquet: Legal Opinion – Pathways to a Euratom Reform, Short legal evaluation and strategy approach for the Green Group in the European Parliament, 2018: https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/817f6b3caaa70a93ef112c562851485b.pdf

NOAH

”Atomkraft er en ufleksibel, farlig og forældet teknologi, der ikke er eget til at afbøde klimaforandringerne”.

Hans Pedersen, VedvarendeEnergi

Niels Henrik Hooge og Palle Bendsen er medlemmer af miljøorganisationen NOAH. Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF.

Relaterede artikler

Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
Tør du investere i atomkraft? Gennem hele sin levetid har atomkraftindustrien været massivt støttet af statslige midler
Leg med ild kan blive ris til egen røv Ved at afbrænde regnskoven øges CO2 i atmosfæren. Samtidig mister vi en række muligheder for at udnytte regnskovens planter til medicin og farmaceutis...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.