Råstof logo

Bliver folketingsvalget 2019 et valg med fokus på klima?Foto: Judit Szoleczky

Folketingsvalg 2019: Stil de gode klimaspørgsmål til politikerne

Af Claus Christensen

Ligger klimaet dig på sinde, og vil du gerne, at det kommende folketingsvalg kommer til at handle om bæredygtighed og grøn omstilling? Så giver magasinet Råstof dig her en række spørgsmål, du kan stille til folketingskandidaterne.

Folketingsvalget 2019 står for døren og spørgeundersøgelser gentager for tiden, at klimaudfordringen optager danskerne i en grad, så klimaet er blevet vores foretrukne valgtema. En anden udfordring – og den er ikke så lille endda – er at holde politikerne fast på en seriøs klimapolitik. Som det ser ud nu, vil målet om at holde en global temperaturstigning under 2 grader være umuligt at opnå, dertil foregår omstillingen i verden – og i Danmark – i et alt for lavt tempo.

På hvilke områder skal der sættes ind? Hvor halter det? Hvilke incitamenter findes? Hvordan får vi en forpligtende klimapolitik? Spørgsmålene er mange, men i en tid, hvor borgere og erhvervsliv på mange måder synes mere ambitiøse end politikerne, er det nødvendigt at afæske de folkevalgte bindende svar på tidens mest presserende spørgsmål.

Her får du nogle spørgsmål, du kan stille til valgmøder til politikerne, eller du kan bruge som udgangspunkt til for eksempel at skrive et debatindlæg. Emnerne er valgt ud fra VedvarendeEnergis prioriterede politikområder, som tager udgangspunkt i FN´s verdensmål om energi, klima, forbrug og ulighed.

Klimamærkning:

 1. Vil du arbejde for, at vi får klimainformation for forbrugerne, så det bliver let for den enkelte forbruger at se, hvor meget ens forbrug belaster klimaet? Det kan f.eks. være med en mærkningsordning eller en let tilgængelig app.
 2. Vil du arbejde for klimainformation for ferierejser, så den samlede klimabelastning ved køb af samlede ferier og af flyrejser oplyses ved annoncering og køb?

Ansvarlige investeringer:

 1. Jeg vil have, at mine penge får afkast i en bæredygtig verden. Skal min pensionsforvalter ikke rette ind?
 2. Virksomheder kan blive påvirket af bæredygtighed og også påvirke en bæredygtig udvikling. Bør vores europæiske lovgivning ikke kræve, at de fortæller hvordan?

Transport – fly:

 1. Vil du arbejde for en afgift på fly som i vores nabolande, så Danmark ikke forbliver en sort plet for flyvningens klimaskader?
 1. Vil du støtte en flypassagerafgift, hvor en del af indtægterne går til en grøn check, svarende til afgiften på en årlig flyvetur i Europa, som den enkelte så kan bruge til flyvning eller et miljøvenligt alternativ?

Transport – biler:

 1. Bliver det i kommende valgperiode, at bilernes samlede CO2-belastning knækker nedad? (hvis nej, hvad vil du så gøre?)
 2. Vil du arbejde for trængselsafgift i den afgiftsreform, Regeringen har lagt op til i næste valgperiode

Transport – kollektiv trafik:

 1. Regeringens hovedstadsudspil rummer en ny motorvej i hovedstadsområdet, men ingen nye jernbaner. Vil du arbejde for øget kollektiv trafikkapacitet i hovedstadsområdet?
 2. V vil forbyde nye benzin- og dieselbiler fra 2030. Vil du også forbyde dieselbusser og -tog?

Bæredygtig energi:

 1. Vil du arbejde for, at den danske energispareindsats øges, så det samfundsøkonomiske potentiale nås frem til 2030 (ca. 20% besparelse)?
 2. I lyset af at vi skal være klimaneutrale, hvor længe skal vi så fortsætte med at investere i udvinding af fossilt brændstof? (jf. udbygning af Tyra-feltet i Nordsøen)

Folkelig deltagelse i energiomstillingen:

 1. Vil du arbejde for, at flere får mulighed for at forbedre deres bolig med lån/lånegarantier til boliger i yderområder?
 2. Vil du arbejde for, at Danmark følger EU’s reviderede vedvarende energidirektiv og gør det lettere og mere attraktivt at oprette energifællesskaber, der er fælles om lokal varme, vind-og solkraft eller smart energiforbrug?

Energi-og klimabevidste forbrugsvalg:

 1. Vil du støtte, at borgerne får bedre muligheder for klimavenlige transportvalg med lokal information om muligheder og hjælp til omstilling, f.eks. med flere elbiler, delebiler, samkørsel, informationssystemer om fælles og kollektiv transport?
 2. Vil du støtte, at borgerne informeres bedre og mere lokalt om muligheder for at spare energi og skifte til miljøvenlig varme som varmepumper og fjernvarme?

Emnerne er valgt ud fra VedvarendeEnergis prioriterede politikområder, som tager udgangspunkt i FN´s verdensmål om energi, klima, forbrug og ulighed.

Claus Christensen er redaktør af RÅSTOF.

Relaterede artikler

Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
Tør du investere i atomkraft? Gennem hele sin levetid har atomkraftindustrien været massivt støttet af statslige midler
Leg med ild kan blive ris til egen røv Ved at afbrænde regnskoven øges CO2 i atmosfæren. Samtidig mister vi en række muligheder for at udnytte regnskovens planter til medicin og farmaceutis...

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.