Råstof logo

Vi kender ikke til bilernes faktiske miljøbelastning, påpeger Benny Christensen. Foto: Wikimedia.

De forkætrede afgifter på biler

Af Claus Christensen

For tredje gang vil regeringen nedsætte registreringsafgiften på biler, selvom de to forrige nedsættelser betød endnu flere biler på vejene.

22 procent. Så meget er antallet af danske personbiler vokset på kun 10 år, fortæller tal fra Vejdirektoratet. Det får dog ikke regeringen til at ryste på hånden i deres nyligt fremlagte skatte- og afgiftsudspil, der ud over nedsættelsen af registreringsafgiften også lægger op til billigere takst for Storebæltsbroen og højere hastigheder på motorvejene. Det selvom bilsalget har nået nye højder, og selvom vejtransportens drivhusgasledninger er steget år for år siden 2014.

Lamborghini-effekten

Regeringens udspil – ikke bare til registreringsafgiften, men til hele afgiftspakken – fik hurtigt et navn: Lamborghini-reformen.

”Jeg ser meget gerne en grønnere omlægning af bilafgifterne”.

Mette Abildgaard (K)

Det skyldtes erhvervsminister Brian Mikkelsens udtalelse, at ”Hvis man for eksempel gerne vil købe en lækker Lamborghini, så må man godt gøre det, fordi det er ens egne penge.” Den udtalelse trak ministeren siden tilbage, mens oppositionen til fulde udnyttede den til at vise, hvor meget regeringen står på de velbjergede borgeres side. Men reformen fik også flere partier til at foreslå et helt anderledes afgiftssystem på benzin- og dieselbiler. Dansk Folkeparti har således meldt ud, at man ønsker en teknisk baseret afgift, så afgiften ikke afhænger af bilens pris, men af tekniske ting som dens vægt, CO2-udledning og sikkerhed.

Grønne bilafgifter

VedvarendeEnergi kontaktede flere af partiernes skatte-, klima-og transportordførere og bad dem om at tage stilling til udspillet. Fra både oppositionen og De Konservatives blev der peget på, at en omlægning skal pege i en mere miljøvenlig retning. Mette Abildgaard (K) svarede tilbage: ”Jeg ser meget gerne en grønnere omlægning af bilafgifterne. Det vil være meget fornuftigt. Så jeg håber, at vi lander tæt på Dansk Folkepartis model.” Ida Auken og Andreas Steenberg fra De Radikale erklærede sig enige i grundtanken i DF`s udspil. Også Henning Hyllested fra Enhedslisten var positivt stemt, men pointerede at det ikke er gjort alene med en afgiftsomlægning: ”Vil blot føje til, at det for Enhedslisten handler om at reducere persontransporten med bil og godstransporten med lastbil. Det kræver imidlertid, at der er et attraktivt alternativ med kollektiv trafik, både billigere og bedre, samt at meget mere af godstransporten flyttes over på jernbane.”

Politiske tiltag må ikke føre til mere udledning

Gunnar Boye-Olesen fra VedvarendeEnergi ser med bekymring på den øgede bilisme, men mener også at hele strategien på transportområdet bør revurderes: ”Vi opfordrer til at fjerne nedsættelsen af registreringsafgifter fra det foreslåede skatteudspil og i stedet starte arbejdet med en revision af bilafgifterne, så vi kan få en reduktion af drivhusgasudledningerne”. Og han fortsætter: ”Ukompenserede tiltag, der øger drivhusgasudledningerne, er helt uforenelige med en bæredygtig udvikling. Det håber vi skatte-, klima- og transportordførerne vil tage med i de kommende forhandlinger om skatte- og transportpolitikken”.

Mangler dokumentation

Benny Christensen, der er VedvarendeEnergis ekspert på transportområdet, påpeger, at tiden endnu ikke er moden til at lave en grøn afgiftsreform på biler: ”Al snak om en “miljørigtig” afgiftsfastsættelse, der skal træde i stedet for den nuværende “værdibaserede” afgift, bør gemmes til der foreligger mere kvalificeret dokumentation for bilernes faktiske miljøbelastning. Mange af de store luksusbiler vil blive favoriseret på basis af deres – på papiret – lave CO2-udledning med de testmetoder, der bruges fra fabrikkerne. Men den praktiske brug af dem med udnyttelse af deres accelerationsressourcer og hurtig motorvejskørsel giver helt andre tal.”

Flere får bil nr. 2 eller 3

Benny Christensen er skeptisk over for argumentet om, at der vil ligge en miljøvenlig gevinst, ved at de nuværende biler udskiftes med nye, mindre forurenende biler, sådan som det er blevet fremført: ”Det holder ikke i praksis. Dels fordi nogle af de påståede CO2-udledningstal ikke holder, og dels fordi der ofte anskaffes større biler. Det vil i øvrigt blive yderligere stimuleret, hvis afgifterne sættes yderligere ned. Desuden køres der flere kilometer med stadig færre passagerer – fx. fordi flere husstande anskaffer bil nr. 2 eller 3. Resultatet af den udvikling kan aflæses i miljøstyrelsens statistikker over CO2-udledningen.”

Sidste nyt: Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale den 21. september om afgifterne på biler.

Claus Christensen er redaktør af RÅSTOF.

Relaterede artikler

Slut med at sælge kritisk infrastruktur til kapita... El, vand og telefoni er fra 90erne og frem blev solgt til udenlandske investorer. Lige nu ser vi en bølge af offentlige tilbagekøb af kritisk infrast...
Moder Jord på Herrens Mark Et er at forsøge at gemme CO2 fra energiproduktion og industrivirksomheder i underjordiske hulrum. Denne artikel handler om, hvordan en mindsket jordb...
Tør du investere i atomkraft? Gennem hele sin levetid har atomkraftindustrien været massivt støttet af statslige midler

Kommenter indlægget

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.