Råstof logo

Inspiration 2019 6

Greta Thunberg som grafitti på idrætshal i Hillerød.

Foto: Svend Vestergaard Jensen.

Foto Christopher Furlong

Fukushima

Japan planlægger 11 solcellemarker og 10 vindmølleparker svarende til 600 megawatt på de arealer, der er blevet radioaktivt forurenet ved Fukushima Daiichi atomkraftnedsmeltningen i 2011.

Kilde: Sierra Club, 2019.

Foto: Hans Pedersen

En 10 år gammel kaskelothval, der strandede på Scotlands kyst, havde 110 kg. Fiskenet, reb og plastik i maven.

Kilde: Sierra Club.org

 

Stop jagten på fossile brændstoffer.

Tegning: Svend Vestergaard Jensen

Vi kan ikke leve uden insekterne

Bilverdenen

4 af 10 solgte biler verden over er SUVs (Sport Utility Vehicle – særligt anvendelig til off roadkørsel, men anvendes overalt). Dermed er CO2-udslippet det højeste næst efter energiproduktion. Dermed overstiger udslippet fra SUVs både sværindustrien og flyvningen.

Kilde: IEA. Opgørelse fra 2018.

Fordi vi er ved et punkt nu – the point of no return – er vi nødt til at være ansvarlige. Jeg tror, vores politikere vil være det.

I september drog Nicolaj Coster-Waldau ind i Perus regnskov for sammen med UNDP at undersøge årsagerne til afbrændingen af Amazonas regnskov.

Volvo har lanceret en eldrevet lastbil specielt egnet til bykørsel. ”Forskellige transporttyper kræver forskellige drivmidler.”

Kilde: Pressemeddelelse fra Volvo 6. november 2019.

Sovjets kollaps sparede klimaet for 7 milliarder tons CO2

“Overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi havde enorme konsekvenser for fødevareproduktionen og kødforbruget. Det førte til en massiv reduktion i udledningen af drivhusgasser – faktisk hvad der svarer til op mod 80% af verdens samlede CO2-udledning fra landbrug, skovbrug og anden arealanvendelse i 2010,” siger forsker og lektor Alexander Prishchepov fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.
Hvor Sovjets indbyggere i starten af 1990’erne hver spiste 32 kilo oksekød om året, var det årlige forbrug nede på 14 kilo per indbygger i år 2000.

Kilde: Environmental Research Letters.

I-landsproblemer er der nok af.

Hvordan får man overklassen med i kampen mod klimaforandringer? Man truer da med, at fremtidens klimaramte vin kommer til at mangle både den runde bouquet og noter af lakrids og blåbær.

I dagene 20.-22 oktober samledes i Paris 17.600 mennesker fra 80 lande til handelsmesse for økologiske fødevarer og andre produkter.

Venedig

Foto: Manuel Silvestri

Nye atomkraftværker koster mange gange mere pr. kWh end energi fra sol eller vind, så de erstatter mange gange mindre fossile brændstoffer pr. krone.

Mens det blot tager måneder at rejse vindmøller eller solcelleparker, tager det mindst fem år at bygge et atomkraftværk – og ofte mere end det dobbelte. I den tid sendes der fortsat drivhusgasser ud fra de fossile energikilder.

Kilde: Climate News Network.

boeger_ikon Bøger


Sammenbrud

Man kan kalde ham amerikansk litteraturs graverjournalist. Jared Diamond har gennem et snart langt liv skrevet et antal bøger, der alle koncentrerer sig om, hvordan verdens ressourcer har været afgørende for magten og overlevelsen i verden.

Vi må deles om klodens ressourcer

The Green New Deal blev i 2008 foreslået som en del af amerikansk lovgivning, der sigter mod at tackle klimaændringer og økonomisk ulighed. Navnet henviser til New Deal, et sæt sociale og økonomiske reformer og offentlige arbejdsprojekter udført af præsident Franklin D. Roosevelt som reaktion på den store depression i 1930-erne.

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.