Råstof logo

To minutter i tolv

De første engelske atomkraftværker blev bygget for at kunne fremstille atomvåben. Denne sammenhæng mellem atomkraftværker og atomvåben gælder den dag i dag.

Bøger: Planter er magiske

Vi danskere har alle en fortid som samlere og jægere. I stenalderen var det en livsnødvendighed at samle de planter, man skulle bruge som en væsentlig del af den daglige føde. Så vidt jeg husker, havde Gravballemanden rester af 53 forskellige planter i maven. Der har således dengang i stenalderen været et gedigent godt kendskab til hvilke planter og hvilke plantedele, der egnede sig til menneskeføde. Det kendskab er i dag gået fløjten.

Bøger: Fremtidens jordbrug

”Der kommer en tid efter denne” ´kunne være slogan for ”Tidsskrift for Permakultur,” der gennem tiderne er blevet udgivet af Mira Illeris og Esben Schultz. I det seneste nummer af tidsskriftet beskriver fem landbrug deres bidrag til den ”påkrævede” omstilling. For det er det, der er grundlaget: at det er pinedød nødvendigt at ændre på landbrugets forbrug af plads og ressourcer inden for den nærmeste tid. De positive erfaringer fra de fem landbrug er, at det er muligt at anvende ”langt færre og mindre avancerede maskiner end industrilandbrug, og arealerne de dyrker på er mindre.”

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.