Råstof logo

Lev vel med el

Sidst i 1800-tallet oprettede Poul la Cour en forsøgsmølle i Askov. Her uddannede han tillige ”Landlige Elektrikere” som gjorde at vindmøller kunne drive tærskeværker og landbrugsredskaber på gårde.

Bøger: Grønne blade

Tidsskriftet, der udgives af Det Økologiske Råd (DØR) har fået ny layout og ny redaktør, men indholdet rummer fortsat en bred palet af miljøemner. Det nyeste nummer starter med landbrugspakken, som kommenteres ud fra det krydspunkt mellem ressourceudnyttelsen og politik som altid har været DØRs adelsmærke.

Økobyggeri: Småt og godt

Der er ikke længere nogen undskyldning for ikke at vælge øko-byggeri. Thomas Lynnerup har fremstillet et hus, med de kvaliteter, som hører hjemme i et bæredygtigt hus.

Vindvarme

Miljøorganisationen VedvarendeEnergi har for nyligt barslet med en række forslag til de kommende energiforhandlinger i Folketinget (grundigt omtalt i dagbladet Information 3. januar 2018). RÅSTOF har bedt professor Frede Hvelplund, Aalborg Universitet, om at kommentere udvalgte punkter i VedvarendeEnergis forslag.

Debat: Det samlede energiforbrug er begyndt at stige

Tobias Nørkjær fra VedvarendeEnergis presseteam har haft en ivrig debat med klimaminister Lars Chr. Lilleholt i Dagbladet Information. Lilleholt lagde i sit indlæg vægt på, at 2016 bød på mindre vind end 2015 og dermed mindre grøn strømproduktion. Læs Tobias´svar til ministeren her.

Bøger: Sort

Ta-Nehisi Coates, der skriver om sociale og politiske spørgsmål for magasinet The Atlantic, har skrevet en personlig bog, der griber fat om et af de mest presserende spørgsmål i USA: race. Med 175 sider er bogen hurtig læst, men dens pointer vil vare for bestandigt og dermed sent blive glemt.

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.