Råstof logo

Atomkraftens dødskamp

Det er penge ud af lommen, når Danmark betaler til det europæiske atomenergiprogram, EURATOM. Ikke mindst fordi atomkraftindustrien globalt er for nedadgående. Samtidig er anvendelsen af de vedvarende energikilder i vækst. Om få år producerer de vedvarende energikilder tre gange så meget el i forhold til atomkraft.

Energiaftalen skal belønne klimabevidst forbrug

DEBAT: Der er akut behov for, at alle danskere tager større klimaansvar. Den kommende energiaftale har alle muligheder for at gøre klimakampen håndgribelig for den almene dansker, og hvis det lykkes, kan det blive et reelt paradigmeskifte, skriver Jonathan Ries.

Folkeoplyseren

”Oplysning er magtens værste fjende,” skrev Preben Maegaard om det der skulle blive Uffe Geertsen sidste bog ”Vindkrafteventyret og de globale kriser.” Uffe Geertsen er død

TV-serien Liberty: Forvrænger man billedet af udviklingsarbejdet?

Forfatteren Jakob Ejersbos "Liberty", som for nylig er blevet vist på DR som tv-serie, har givet anledning til debat om dansk udviklingsbistand. Vi har talt med Finn Tobiesen fra VedvarendeEnergis internationale afdeling og bedt ham om vurdering af det billede, tv-serien "Liberty" tegner af udviklingsarbejdet i Afrika. 

Boganmeldese: Fra ”roterende vanvid” til accept

Det er en stor oplevelse at se dagligdagens sporadiske begivenheder samlet i historiske forløb. Som nu Flemming Petersens (FP) beskrivelse af vindkraftens historie 1978-2018. ”Da Danmark fik vinger” er en nøgtern historikers gennemgang af de vigtigste kampe og resultater i moderne vindmøllehistorie.

10 skridt på vejen mod en vindmøllesucces

Der er gjort mange forsøg på at forklare den danske succes på det internationale vindmøllemarked. Men måske begynder historien mere end 100 år før, vindkraften blev “genopdaget” efter oliekrisen i 1973-74.

Min klimavenlige sommerferie

Da danskerne for nylig fik skat tilbage, røg antallet af solgte sommerferierejser i vejret med det samme. Det begejstrer rejsebureauerne, og forventningens glæde er sikkert stor hos de mange rejselystne danskere.

Boganmeldelse: Nul huller

Miljøorganisationen NOAH har i sit nyeste nummer af Nyt Fokus en række artikler, der med rette kan fungere som oplæg til det kommende energiforlig.

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.