Råstof logo

Plastikalderen

En prognose for forbruget af plastik spår en firedobling i løbet af de næste 30 år. Forbruget af plastik skal holdes i ave og den anvendte plastik konsekvent genbruges.

Til gavn for Grønland

Der er så smukt i Grønland. Der er så sårbar en natur. Derfor er det magtpåliggende, at de aktiviteter, der foregår ved råstofindvinding i det Arktiske område, har fokus på ikke at skabe varige virkninger på miljøet.

Vindkraft versus atomkraft

Utallige gange er vi i VedvarendeEnergi blevet stillet spørgsmålet: Hvor lang tid tager det før en vindmølle har produceret den mængde energi, der opvejer den CO2, der blev brugt til at fremstille den? Og tilsvarende spørgsmål er blevet stillet om et atomkraftværk. Her er svarene.

Med mariehønen Evigglad på global mission

Victoria er ikke ret stor. Tæt på græsrodsniveau møder hun en mariehøne. ”Hej jeg hedder Evigglad. Kom med.. du skal møde Kong Gulerod. Han er den sundeste mand i hele universet.” Og så går snakken om sunde levevaner, proteiner og vitaminer.

Ellen sender færgefarten ud på den grønne bølge

På Ærø knokles der i øjeblikket på, at el-færgen Ellen kan blive klar til at stævne ud af Søby Havn. Der er høje forventninger til Danmarks første nybyggede el-færge, og den er samtidig med til at male et grønnere billede af fremtidens færgefart i en ellers sort transportsektor.

Kolofon

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Klosterport 4F., 8000
Aarhus C

www.ve.dk
Redaktion:
Claus Christensen (ansv.) og Hans Pedersen
Næste nummer af RÅSTOF digital udkommer: 28. februar 2019.

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Artikler i RÅSTOF afspejler ikke nødvendigvis organisa-
tionens holdning.

Gengivelse af artikler m.v. ses gerne – men med kildeangivelse.

Få vores nyhedsbrev

Vil du vide mere om alt det, der foregår i VedvarendeEnergi, UngEnergi, EnergiTjenesten og de lokale foreninger, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkommer 8 gange om året med seneste nyt om vores aktiviteter i ind- og udland.

Følg os

Har du lyst til at følge VedvarendeEnergis aktiviteter og blive klogere på problemstillinger og løsninger inden for klima, miljø og energi?

Klik på ikonerne og hold dig opdateret via de sociale medier.